Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tukes: Talvivaaraan metallitehdas kiinni kunnes toiminta turvallista

2.4.2012 15.29

Sammeli Heikkinen

Kaivoksia valvova Turvatekniikan keskus Tukes vaatii Talvivaaralta selvityksiä siitä, miten se aikoo parantaa työturvallisuutta Sotkamon kaivoksen metallinerotustehtaalla. Tehdas pysyy kiinni, kunnes Tukes saa kaivosyhtiöltä sitä tyydyttävät selvitykset.

Kaivoksen työntekijä kuoli metallinerotustehtaan ulkopuolella maaliskuun alussa. Syyksi epäillään tehtaan prosessissa käytettävää rikkivetyä.

Talvivaara tiedotti itse maanantaina, että kaivoksen metallitehdas on jo valmiiksi seisokissa huollon vuoksi. Yhtiö vakuuttaa, että se saa toimitettua selvityksen Tukesille lähipäivinä ja tehdas saadaan auki kun huoltoseisokki päättyy.

Tukesin laitos- ja kaivosvalvonnan johtaja Päivi Rantakoski ei lupaa nopeaa tuotannonjatkoa.

"En osaa sanoa, ennen kuin meillä on Talvivaaran toimenpide-ehdotukset käsissä. Katsomme sitten, voidaanko niillä varmistaa turvallisuus."

Rantakosken mukaan kaivoksen työntekijän kuolinsyy ei ole vielä täysin varma, mutta on "vahva oletus", että kuoleman aiheutti rikkivetymyrkytys. Rikkivety on kaasu, joka haisee voimakkaasti pieninä pitoisuuksina. Kun sen määrä ilmassa kasvaa, kasvaa myös myrkyllisyys. Kun pitoisuus ylittää tietyn rajan, seuraa hengityselinten lamautuminen.

Rantakosken mukaan tehtaalla ja sen ympäristössä on mahdollisesti ollut muulloinkin korkeita rikkivetypitoisuuksia. Juuri rikkivedystä aiheutuu Talvivaaran kaivoksen haju, josta alueen asukkaat ovat valittaneet Kuhmoa ja Kajaania myöten.

Rantakoski kertoo, että tutkinnassa on keskitytty työturvallisuuteen. Siten hän ei osaa sanoa, onko korkeista rikkivetypitoisuuksista aiheutunut haittaa ympäristölle. Viitteitä siitä, että rikkivedystä olisi aiheutunut vaaraa kaivosalueen ulkopuolella ei ole toistaiseksi tullut.

Rikkivety on hieman ilmaa raskaampaa, joten se voi olla suurina pitoisuuksina vaarallista paikallisesti. Se kuitenkin sekoittuu ilmamassaan suhteellisen nopeasti.

Tukesin lisäksi myös Kainuun poliisi tutkii kuolemantapausta. Tukesin vaatimuksista kertoi ensimmäisenä Yle.

kaivosteollisuus  talvivaara  onnettomuudet 
Viite