Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Valvoja: Talvivaara ei toimi luvan mukaisesti

9.11.2011 12.51

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen toimintaa tarkkaileva Kainuun Ely-keskus ei allekirjoita Talvivaaran ruusuisia ympäristöväitteitä.

”Valvontaviranomainen näkee asian niin, että ei toimita luvan mukaisesti”, ympäristögeologi Ilkka Haataja tiivistää Vihreälle Langalle.

Haatajan mukaan Talvivaarassa on tosin edistytty mangaanipäästöjen vähentämisessä. Ne on saatu laskemaan huomattavasti viime vuodesta, mutta vesistöön pääsevän mangaanin määrä ylittää edelleen selvästi kaivoksen ympäristölupahakemuksessa mainitseman tason.

Jäteveden suurimmat ongelmat liittyvät natriumiin ja sulfaattiin. Julkisuudessa runsaasti olleessa Salminen-järvessä pohjan tuntumassa olevan veden rankka suolautuminen on estänyt veden luontaisen kierron, eikä pohjan lähelle ole päässyt syksyllä hapekasta vettä.

Talvivaaran kaivos sijaitsee vedenjakajalla, joten se päästää jätevesiä kahteen vesistöön. Toistaiseksi pahimmin kaivoksesta ovat kärsineet kaivosta lähinnä olevat pikkujärvet. Haatajan mukaan Vuoksen vesistön puolen ensimmäisessä suuressa järvessä, Laakajärvessä, on kuitenkin jo havaittu kaivoksesta aiheutuneita muutoksia. Toistaiseksi samanlaista vedenkierron häiriintymistä kuin Salmisessa ei ole kuitenkaan havaittu.

Haatajan mukaan Ely-keskuksesta ollaan päästöasioissa lähes päivittäin yhteyksissä Talvivaaraan. Tällä hetkellä valvoja ei ole tehostanut päästövähennysvaatimuksiaan esimerkiksi uhkasakolla.

”Kaikki keinot ovat kuitenkin tarvittaessa valvontaviranomaisen käytössä.”

kaivosteollisuus  talvivaara  ympäristöluvat 
Viite