Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Lupa tulossa? Talvivaaran ympäristölupaprosessi on ollut pitkä ja mutkikas.Sammeli Heikkinen

Lupa tulossa? Talvivaaran ympäristölupaprosessi on ollut pitkä ja mutkikas.

Valvoja: Talvivaaran pyrittävä suljettuun kiertoon

24.8.2012 14.35

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran nikkelikaivosta valvova Kainuun ely-keskus haluaa, että kaivoksen uuteen ympäristölupaan kirjataan pyrkimys suljettuun vesikiertoon. Ely-keskus antoi perjantaina lausuntonsa Talvivaaran ympäristölupahakemukseen.

Ely-keskus myös vaatii, että tulevaan lupaan kirjataan päästörajat myös mangaanille, sulfaatille ja natriumille. Nykyisessä luvassa näitä ei ole erikseen kirjattuna, vaikkakin lupaviranomainen – Pohjois-Suomen aluehallintovirasto – on pitänyt alkuperäisessä lupahakemuksessa mainittuja päästötavoitteita sitovina lupauksina.

Myös Pohjois-Savon ely-keskus vaatii lausunnossaan rajoja samoille aineille ja toteaa, että Talvivaaran lupahakemuksessaan mainitsemat päästörajat ovat liian korkeat. Talvivaara haluaisi vuoden 2014 loppuun saakka sulfaatin rajaksi 5–7 grammaa litrassa ja natriumille 1,5–2,5 grammaa litrassa.

Molemmat ely-keskukset haluavat nykyistä tarkempaa seurantaa sekä jäteveden määristä että niiden pitoisuuksista. Talvivaaran ympäristöluvan päivitys on ollut kuulutettuna, ja siitä on voinut jättää muistutuksia perjantaihin saakka. STT:n mukaan (HS:n sivulla) muistuksia on jo yli sata.

Talvivaaran kaivoksen jätevesiä lasketaan sekä Oulujärven vesistöön Kainuun suuntaan että Vuoksen vesistöön Pohjois-Savon suuntaan.

kaivosteollisuus  talvivaara  luvitus 
Viite