Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät haluaa ihmisille lisää valtaa vaikuttaa tärkeimpiin palveluihinsa

22.8.2011 9.44

Lasse Leipola

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö uskoo, että kuntauudistus on mahdollisuus paikallisdemokratian vahvistamiseen. Hän muistutti vihreiden kuntapäivillä Jyväskylässä lauantaina, että suomalaiset uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa vähemmän kuin monet muut länsimaalaiset.

”Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksissa on parantamisen varaa niin pienissä kuin suurimmissa kunnissa. Hyvin pienet kunnat ovat jo käytännössä luovuttaneet vallan kuntayhtymille, kun ne eivät pysty itse päättämään palveluistaan, vaan ostavat ne kuntayhtymiltä.

Hänen mukaansa demokratia näivettyy, jos ajatellaan vain suuruuden tuomia säästöjä.

Niinistö toivoo, että ruohonjuurella voitaisiin vahvistaa ihmisten tunnetta siitä, että yksilöllä on merkitystä ja että hän voi vaikuttaa arkeensa ja ympäristöönsä.

”Osallistuvassa demokratiassa on luotava esimerkiksi kaupunginosalautakuntia ja suoria vaikutusmahdollisuuksia konkreettisiin päätöksiin. Kaupunginosalautakunnat voisivat päättää ihmisten arjen lähipalveluista, kuten päiväkodeista, virkistysalueista, leikkipaikoista tai kaupunginosan palvelupisteistä”, Niinistö sanoi.

Kuntien taloudellinen tilanne on vaikea, sillä valtionosuuksiin on luvassa vuositasolla noin 630 miljoonan euron leikkaukset.

”Uusien tehtävien jakamisen sijaan pitää miettiä, miten valtio voisi helpottaa kuntien palvelutaakkaa. Monien kuntien talous on kuitenkin kehittynyt viime vuosina hyvin, joten lähtökohdat ovat kohtuulliset. Valtio myös kompensoi veromuutosten vaikutukset kuntien tuloihin”, Niinistö sanoo.

vihreät  kunnat 
Viite