Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Viime vuoden ympäristöleikkuri ei toistunut: Esillä vain pienempiä viilauksia

8.8.2012 15.05

Lasse Leipola

Valtiovarainministeriön ensi vuotta koskevassa budjettiesityksessä ei ole suuria yllätyksiä ympäristöhallinnon osalta. Viime vuonna valtiovarainministeriö esitti ympäristöhallintoon jopa kymmenien miljoonien leikkauksia, jotka vesittyivät osittain budjettiriihessä.

Tänä vuonna ero oli huomattavasti pienempi, sillä ympäristöministeriön omalle hallinnonalalleen esittämät osoittamat määrärahat olivat yhteensä 261 miljoonaa euroa ja valtiovarainministeriön esittämät määrärahat 254 miljoonaa euroa.

Seitsemän miljoonan ero selittyy muun muassa ympäristöministeriön omiin toimintamenoihin (1,5 miljoonaa), ympäristövahinkojen torjuntaan (0,6 miljoonaa), ympäristönsuojelun edistämiseen esitettyihin leikkauksiin (2,3 miljoonaa), alueinvestointeihin (0,5 miljoonaa) ja rakennusperinnön hoitoon (1,0 miljoonaa) esitetyillä leikkauksilla.

Jo ympäristöministeriön omaan esitykseen sisältyi noin 15 miljoonan euron vähennys tähän vuoteen verrattuna, mikä johtuu pääosin asuntoja koskevien aiempien vuosien korjaustoimenpiteiden maksujen päättymisestä.

Ympäristöjärjestöiltä ja ympäristönhoidosta viilataan 50 000 euroa.

ympäristöministeriö  budjetti 
Viite