Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Voiko uraanikaivosyrittäjiin luottaa?

18.3.2011 13.00

Anu-Elina Lehti

 Talvivaara teki uraanin myyntisopimuksen  vaikka kaikki luvat puuttuvat.

Kaivosyhtiö Talvivaara allekirjoitti helmikuussa uraanin myynti- ja ostosopimuksen kanadalaisen uraanintuottajan Cameco Corporationin kanssa. Talvivaara suunnittelee uraanin talteenottoa Sotkamon nikkelikaivoksen sivutuotteena. Yritys arvioi uraanin tuotantomääräksi noin 350 tonnia.

Sopimuksesta huolimatta Talvivaaralla ei ole uraanin talteenottoon vielä lupia.

”Totta se on. Käytännössä kaikki luvat puuttuvat,” Talvivaaran sijoittajasuhteista vastaava Timo Laatio myöntää.

Laatio kuitenkin arvelee, että lupa-asiat ovat vuoden 2011 lopussa siinä vaiheessa, että rakentaminen voidaan aloittaa.

Yhtiö tarvitsee muun muassa valtioneuvostolta ydinenergialain mukaisen luvan uraanin talteenottoon. Myös ympäristövaikutusten arviointiprosessi on kesken.

Kanadalaisyhtiön kanssa solmittu sopimus edellyttää Euroopan komission ja atomienergiajärjestö Euratomin hyväksyntää.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin puheenjohtaja Johan Heino pitää yrityksen toimintaa erikoisena.

”Talvivaaraa pidetään lottovoittona, ja nyt yritys pyörittää maakuntaa ja viranomaisia miten lystää. Talvivaara on selvästi pedannut lupa-asiansa ministeriössä ja maakuntahallituksissa jo hyvin pitkälle.”

Heinon arvion mukaan lupaprosessien hitaus ja monimutkaisuus on yllättänyt Talvivaaran.

”He ovat aina olleet itsevarmoja toiminnastaan. Ilmeisesti sopimusten tekeminen ennen lupien myöntämistä luo uskottavuutta koko hankkeelle.”

ydinvoima  kaivosteollisuus  uraani 
Viite