Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Petra Lundström: Ydinvoima auttaa

Natalia Baer

Kuvassa on Petra Lundström.
Lisää ydinvoimaa. Petra Lundströmin mukaan ydinvoima on keino selvitä seuraavat vuosikymmenet. Natalia Baer

Lisää ydinvoimaa. Petra Lundströmin mukaan ydinvoima on keino selvitä seuraavat vuosikymmenet.

26.1.2007 13.32

Taina Ahtela

Fortumin teknologiapäällikkö Petra Lundström tehostaisi energian käyttöä ja lisäisi ydinvoimaa.

Fortumin teknologiapäällikkö Petra Lundströmin energiavisiossa vuodelle 2020 energian kokonaiskulutusta on vähennetty Suomessa energian käytön tehostamisella 10 prosenttia ja ydinvoiman osuus on tuplattu. Myös biopolttoaineita sekä muita uusiutuvia energialähteitä on kehitetty määrätietoisesti.

”Valitettavasti energiajärjestelmä ei muutu radikaalisti näin lyhyessä ajassa”, Lundström sanoo. Hänen mukaansa suuri osa tuontisähköä, öljyä, hiiltä ja turvetta korvaavasta energiasta saadaan vuonna 2020 jo viidennestä ydinvoimalasta. Myös kuudes ydinvoimala on otettu käyttöön.

”Ydinvoima on tämän hetken keino päästä eteenpäin seuraavat, hiilidioksidipäästöjen kannalta kriittiset kymmenen vuotta.”

Myös energian käytön tehostaminen on Lundströmistä tärkeää.

”Se on valtava haaste, koska kyse on miljoonien ihmisten päivittäisistä valinnoista.”

Lundström epäilee, että niillä teollisuudenaloilla, joilla energia on suuri kustannuserä, ruuvia on jo nyt kiristetty aika lailla. Perheiden arjessa ja kulutusvalinnoissa on kuitenkin paljon säästämisen varaa. Tämä ei välttämättä tarkoita elintasosta tinkimistä.

”Onko se loppujen lopuksi elintason laskemista, jos ei hanki kaikkia härveleitä ja pärjää yhdellä autolla?”


Lundströmin mukaan etanoli ja biodiesel korvaavat vuonna 2020 fossiilista öljyä.

”Viljasta valmistetun etanolin hyvä puoli on, että se vähentää tuontiriippuvuutta. Päästöjä se ei sen sijaan välttämättä vähennä”, Lundström sanoo.

Fortum pohtii parhaillaan omaa rooliaan metsäbiomassasta valmistettavan energian tuotannossa. Lundströmin mukaan metsäteollisuus on tässä keskeisessä asemassa, siellä on logistiikka jo valmiina olemassa. Öljyn korvaaminen biobensalla ja -dieselillä tarkoittaa kuitenkin kovenevaa kilpailua puuraaka-aineesta.

”Biomassan ja vesivoiman lisäksi pitäisi kehittää muita uusiutuvia, mallissani Suomeen on rakennettu merituulipuistoja”, Lundström sanoo.

Tutkimus- ja kehitystyötään muutama vuosi sitten karsinut Fortum tekee Lundströmin mukaan kehitystyötä nyt yhdessä VTT:n kanssa.

”Uskallan sanoa, että uusiutuvien energialähteiden kehitystyö tulee olemaan keskeisessä asemassa Fortumin tutkimus- ja kehitystyössä.”

Käytännössä Fortum saattaisi osallistua esimerkiksi biovoimalan kehitystyöhön sekä puhtaiden hiili- ja kaasuteknologioiden kehittämiseen. Pitkällä aikavälillä myös uudet autoteknologiat kiinnostavat. Lundströmin arvion mukaan vuonna 2020 liikenteessä kulkee jo sähköllä ladattavia hybridiautoja.


”Mallissani esitetyt ratkaisut ovat tämän päivän näkökulmasta realistisia, eivätkä sinällään heilauta Suomen hyvinvointia”, Lundström sanoo. Päästökauppa tekee hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä taloudellisesti kannattavampaa.

”Uskon, että päästöttömyydestä tulee tulevaisuudessa ratkaiseva energiavalintoja, investointeja ja teknologioita ohjaava tekijä.”

Lundströmin mielestä päästökaupan kaltaisista ohjauskeinoista pitäisi saada aidosti markkinaehtoisia ja globaaleja.

”Ei voi olla fiksua, että tuotanto muuttaa maihin, joissa saastuttaminen ei maksa. Jotta selviydytään, on sovittava yhdessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö olisi tärkeää olla edelläkävijä.”

Fortumin malli 2020

Fortumin teknologiapäällikkö Petra Lundströmin vision mukaan vuonna 2020 Suomessa:

 • Energiankulutus on vähentynyt energiankäytön tehostamisella ja säästöllä 10 prosenttia 1 340 petajouleen.
 • Ydinvoiman osuus energiasta on kaksinkertainen nykyiseen verrattuna, ydinreaktoreita on kuusi.
 • Sähkön nettotuonti on vähentynyt nollaan eli sähköä tuodaan yhtä paljon kuin viedään.
 • Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva sähkön tuotanto on vähentynyt.
 • Liikenteessä biopolttoaineet ja sähköä käyttävät hybridiautot korvaavat fossiilista öljyä.
 • Ensimmäinen biojalostamo, jossa kaasutetaan metsäbiomassaa, on toiminnassa.
 • Myös muita uusiutuvia on kehitetty määrätietoisesti, Suomessa on esimerkiksi merituulipuisto.
 • Hiilidioksidipäästöt ovat 55 miljoonaa tonnia, eli vähentyneet viidenneksellä vuodesta 2004 ja ovat hieman pienemmät kuin 1990.
 • Päästöttömyys on tärkeä yritysten ja julkisen sektorin energiavalintoja, investointeja ja teknologioita ohjaava tekijä.

Energialähteet:

 • Vesi 4 %
 • Tuuli 3 %
 • Puupolttoaineet 25 %
 • Ydinenergia 35 %
 • Maakaasu 9 %
 • Turve 2 %
 • Hiili 4 %
 • Öljy 18 %

ydinvoima  tuulivoima  energiatehokkuus  biopolttoaineet 
Viite