Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kontrolloidaanko geenimuunneltuja elintarvikkeita sopivasti?

15.5.2014 13.55

Minna Suihkonen

Jokaiselle EU:ssa myyntiin tai viljelyyn tuotavalle GM-elintarvikkeelle ja rehulle myönnetään lupa erikseen. Muuntogeeniset tuotteet käyvät läpi EU:n elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn turvallisuustarkastuksen. Lisäksi kuluttajille pitää ilmoittaa, mikäli elintarvike sisältää geenimuunneltuja ainesosia. (ei koske muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä valmistettuja elintarvikkeita).


Onko geenimuunneltujen elintarvikkeiden kontrolli mielestäsi sopivalla tasolla?
a) Kyllä, sääntely on sopivaa nykyisellään.
b) Ei, sitä pitäisi tiukentaa. Miten?
c) Ei, nykyinen sääntely on liian tiukkaa. Miten sääntelyä pitäisi löyhentää?


Touko Aalto: b
GM-rehulla ruokituista elämistä valmistetut elintarvikkeet tulee lisätä ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Kuluttajille tulee taata oikeus tietää ja valita. Siksi tarvitaan myös lisää puolueetonta tutkimustietoa aiheesta.

Pekka Aikio: b
Geenimuuntelun vaikutuksia, myös evoluutiovaikutuksia tulisi seurata tarkasti ja ajan kanssa.

Outi Alanko-Kahiluoto: b
Sääntelyä pitäisi tiukentaa. Muuntogeeniset viljat ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle eikä niiden vaikutuksesta ihmisten terveydelle tiedetä riittävästi. Velvollisuus ilmoittaa geenimuunnelluista ainesosista tulisi ulottaa myös muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä valmistettuihin elintarvikkeisiin.

Harri Auvinen: a
Geenimuunneltujen elintarvikkeiden kontrollin säilymistä tulee vaalia ja vahtia.

Anne Bland: b
Kuluttaja ei saa riittävästi tietoa, jos tuoteessa on GMO-ainesosia alle 0,9% sitä ei tarvitse merkitä. Sama ongelma koskee gmo-rehulla ruokituista elöimistä valmistettuja elintarvikkeita. Lisäksi isot gm-kasveja tuottavat yritykset toimivt sosiaalisesti ja ekologisesti epäeettisesti.

Tarja Cronberg: b
Turvallisuustarkastukset ovat rajallisia, niillä ei saada tietoa gm-kasvien pitkäaikaisista vaikutuksista terveyteen tai ympäristöön. En hyväksyisi gm-kasvien viljelyä EU:ssa – ainakaan kunnes tiedetään sen olevan vaaratonta myös pitkällä tähtäimellä. Tätä on vaikea osoittaa, esimerkiksi gm-saastumisen vaara on aina olemassa, ja se uhkaa tavanomaisen viljelyn mahdollisuuksia. Varovaisuusperiaatteen nimissä gm-viljely EU:ssa tulisi kieltää.

Satu Haapanen: a

Hanna Holopainen: b
Tarkemmat pakolliset merkinnät myös, mikäli eläintuotannossa on käytetty rehuna geenimuunneltua rehua.

Heidi Hautala: b
Geenimuunneltujen lajikkeiden viljelyä on voitava rajoittaa kansallisin ja alueellisin päätöksin ilman ankaraa perusteluvelvollisuutta. Poliittista harkintaa mahdollistaisi Suomen ydinenergialaista tuttu "ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista".

Saara Ilvessalo: a

Jyrki Kasvi: b
Kuluttajia tulisi informoida myös muuntogeenisen rehun käytöstä. Kuluttajilla on oikeus tietää, mitä he syövät. Kaikki riippuu tietysti siitä, että EFSAn turvallisuusarvio on riittävän tarkka.

Sirpa Kauppinen: b
Kuluttajilla tulee olla oikeus tietää myös rehusta sekä pienistä määristä. Tieto ei satuta. Geeniteknologialla on ollut yllättäviä vaikutuksia vaikkapa pölyttäviin hyönteisiin. Vaikutukset tulee testata laajasti, ja noudattaa varovaisuusperiaatetta. Varovaisuusperiaate koskee kaikkia uusia teknologioita.

Otso Kivekäs: a
Geenimanipuloitujen eliöden käyttöä ravinnontuotantoon on syytä seurata huolella. Ja koska kuluttajat haluavat siitä tietää, heillä on syytä siihen olla oikeus.

Anni Sinnemäki: b
Mielestäni on tärkeää, että maat tai alueet voivat päättää olevansa geenimuuntelusta vapaita. Tarvitaan merkinnät myös niihin eläinperäisiin tuotteisiin, joissa eläimiä on ruokittu geenimuunnellulla rehulla. Patentoitujen lajikkeiden keskittynyt omistus ei mielestäni myöskään ole maatalouspolitiikassa hyvä asia, ja geenimuunnellut lajikkeet ovat osa tällaista rakennetta. Tarvitsemme viljelykasvien monimuotoisuutta ja sitä, että viljelijät eivät ole maatalousjättien armoilla.

Johanna Sumuvuori: b
Kuluttajalla on oikeus tietää myös se, onko heidän ostamansa kananmunat, maito- tai lihatuotteet tuotettu geenimuunnellulla rehulla.

Oras Tynkkynen: a
Sääntelyä pitää osin tiukentaa, ja osin voi olla varaa keventää tai ainakin virtaviivaistaa. Nettona nykyisen tasoinen sääntely voi olla riittävää. Tiukentamista edellyttävät mm. pakkausmerkinnät ja vaikutusarvioiden riippumattomuus ja julkisuus.

Maria Ohisalo: b
Muuntogeenisillä rehuilla ruokituista eläimistä peräisin olevat elintarvikkeet tulisi merkitä myös. Uusia muuntogeenisiä viljoja ei pidä ottaa viljelykseen EU:hun eikä GM-elintarvikkeita pitäisi mielestäni myydä EU:n alueella.

Antero Vartia: a

Ozan Yanar: b
Tulisi olla vedenpitävää tutkimustietoa, jos haluamme laajentaa GMO-viljelyä. En itse olisi valmis tähän nykyisillä tiedoilla. Eurobarometrin teettämän kyselyn mukaan yli 60% EU-kansalaisista vastustaa GMO-viljelyä ja sen kieltäminen kunnes näyttö on varmaa oli EU:n ensimmäinen yli miljoonan EU-kansalaisen allekirjoittama kansalaisaloite. GMO-ruoka pitäisi lisäksi merkitä asianmukaisesti, jotta ihmisilla olisi mahdollisuus valita. Tällä hetkellä tilanne on se, että kuluttaja ei esimerkiksi tiedä, onko hänen syömänsä liha ruokittu geenimanipuoloidulla rehulla. Tämä on yksi asioista, johon tulisi ehdottomasti puuttua.

 

eurovaalit 




Viite