Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tulisiko siirtolaisille luoda uusia laillisia tapoja tulla Eurooppaan?

15.5.2014 14.09

Minna Suihkonen

 

Monet turvapaikanhakijat joutuvat nykyään vaarantamaan henkensä päästäkseen Eurooppaan. Tulisiko köyhien maiden kansalaisille luoda uusia laillisia reittejä saapua Eurooppaan maahanmuuttajana turvapaikanhakijan sijasta?

Touko Aalto:Kyllä
Hallitsemattomasta maahanmuutosta on tehtävä suunnitelmallista, sillä merkittävä osa laittomista maahantulijoista on rikollisten käsissä ja jopa orjan asemassa. Olen huolissani siirtolaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä hätää kärsivien ihmisten tilanteesta heidän omassa kotimaassaan. Tapaukset, joissa veneillään Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia työnnetään takaisin merelle osoittavat, että edes jokaisen ihmisen oikeus hakea turvapaikkaa ei toteudu tällä hetkellä täysimääräisesti.
EU:n tulee auttaa myös enemmän kehittyviä maita ratkaisemaan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset ongelmat, jotka aiheuttavat hallitsematonta muuttoliikettä Eurooppaan. On surullista, että ulkorajojen sulkijat ovat usein ihmisiä, jotka ovat äänekkäimmin vaatimassa mm. kehitysavun lakkauttamista sekä vastustamassa reilua kauppapolitiikkaa.

Pekka Aikio: Kyllä
Maailmanjärjestys olisi alettava kehittää turvalliseen, inhimilliseen ja oikeudenmukaiseen suuntaan.

Outi Alanko-Kahiluoto: Kyllä
Kannatan humanitaarista viisumia perheenyhdistämisten helpottamiseksi, vesitse Eurooppaan hakeutuvien ihmisten hätää pitää lievittää meripelastusten paremmalla koordinoinnilla, ja on päästävä eroon niin kutsutusta Dublin-asetuksesta (jotka pakottavat pakolaiset hakemaan turvapaikkaa vain siitä maasta, johon he ensimmäisenä saapuivat EU:n alueelle.

Harri Auvinen: Ei
Kannatan nykyisten laillisten mahdollisuuksien säilyttämistä.

Anne Bland: Kyllä
Kyllä, ilman muuta. EU toimii kaksinaismoralistisesti. Etelä-Euroopan maatalous lepää aittomien siirtolaisten  varassa. Myös työntekijöiden oikeuksia tulee kehittää.

Tarja Cronberg: Kyllä
Kun pakolaisia palautetaan Syyriaan tai Libyaan, rikotaan ihmisoikeuksia vastaan. Mielestäni tulisi luoda uusia laillisia reittejä Eurooppaan. EU tarvitsee myös yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. Nyt tätä politiikan puutetta korvataan teknologialla ja lisätään voimakkaasti valvontaa (Eurosur, Smart Borders) ilman, että asiasta on poliittista yksimielisyyttä.

Satu Haapanen: Kyllä

Heidi Hautala: Kyllä
EU:n rajavalvontavirasto Frontex on saatava toimimaan nykyistä paremmin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Jäsenvaltioiden tulee karsia menettelyt, joilla turvapaikanhakijoita estetään saapumasta maahan viisuminsaaantia vaikeuttamalla.

Hanna Holopainen: Kyllä

Sirpa Kauppinen: Kyllä
70 000 kuollutta rajalla on 70 000 liikaa. EU käy sotaa niitä ihmisiä kohtaan, jotka pakenevat toivottomia oloja. Lisää: 70 000 ihmistä on kuollut rajoille. Kyseessä ei ole talvisota, vaan EU käy sotaa konflikteja ja vaikeita olosuhteita pakenevia ihmisiä kohtaan. Rajavalvonta toimii nyt epäinhimillisesti ja on kallista.
Pakolaiset eivät ole syypää suomalaisten työttömyyteen, asunnottomuuteen, yksinäisyyteen tai alkoholismiin. Jonkin kansanosan tai toisten maiden kansalaisten syyttäminen on vanha keino kanavoida oman politiikan ongelmien syyt muualle. Tätä keinoa saada valtaa ja pysyä vallassa käyttää nyt niin Venäjä kuin eurooppalainen oikeistopopulismi.

Jyrki Kasvi: Kyllä
Vielä tärkeämpää on puuttua laittomista maahanmuuttajista hyötyvien teollisuudenalojen toimintaan. Esimerkiksi Etelä-Euroopan maataloudessa hyödynnetään paperittomia siirtolaisia, joista ei tarvitse maksaa esim. eläke- eikä vakuutusmaksuja.

Otso Kivekäs: Kyllä
Moni pyrkii EU:hun myös töihin, parantaakseen elämäänsä. Ja se on hyvä asia. Mitä enemmän on laillisia mahdollisuuksia saapua maahan, sen vähäisemmäksi jää tarve laittomille ja vaarallisille tavoille.

Saara Ilvessalo: Kyllä
EU ei voi olla linnake, vaan tänne täytyy voida päästä laillisin keinoin. Tuhansia ihmisiä kuolee vuosittain Euroopan ulkorajoille, kun he etsivät parempaa tulevaisuutta ja mahdollisuuksia elää. Unioniin täytyy luoda enemmän laillisia reittejä saapua, ja EU:n täytyy kantaa suurempaa vastuuta maailman heikompiosaisista. Siksi EU-maiden tulee ottaa käyttöön humanitaarinen viisumi, jonka avulla pakolaiset voivat saapua EU:hun hakemaan turvapaikkaa.

Anni Sinnemäki: Kyllä
Laillisista keinoista tulla Eurooppaan olisi hyötyä sekä Eurooppalaisille itselleen että siirtolaisille. Nykyisestä tilanteesta hyötyvät eniten ihmissalakuljettajat.

Johanna Sumuvuori: Kyllä
EU-alueelle ei ole helppo päästä. Jo nyt ihmisiä kuolee pyrkiessään EU:n rajojen sisäpuolelle. Maahanmuuttopolitiikan pitää perustua inhimillisyyteen. On luotava laillisia tapoja tulla EU-alueelle. Kannatan esimerkiksi humanitaarista viisumia, joka auttaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Maria Ohisalo: Kyllä.
Ihmisoikeudet koskevat kaikkia, eivätkä lakkaa EU:n ulkorajoilla. EU on onnistunut juuri rauhan ja ihmisoikeuksien projektina. Tätä tehtävää on jatkettava raja- ja ulkopolitiikassa. EU:lle tulee luoda yhteinen turvapaikkapolitiikka, joka takaa kaikkien turvapaikanhakijoiden yhdenvertaisen ja ihmisarvoa kunnioittavan kohtelun. Laittoman maahanmuuton kriminalisointi ei ole inhimillinen eikä tehokas keino siirtolaisuuskysymyksen ratkaisemiseen. Tilalle täytyy kehittää laillisia tapoja tulla EU:hun. EU-maiden pitää ottaa käyttöön esimerkiksi humanitaarinen viisumi, jonka avulla pakolaiset voivat saapua EU:hun hakemaan turvapaikkaa. Turvapaikanhakijat ovat heikoimmassa asemassa olevia, joiden auttaminen on mielestäni kaikkien sivistysvaltioiden velvollisuus. Humanitääristen perusteiden lisäksi tarvitsemme myös tulevaisuudessa työvoimaa heikkenevää huoltosuhdetta paikkaamaan.

Oras Tynkkynen: Kyllä.
Harmaantuva ja paikoin vähenevä Euroopan väestö tarvitsee uusia työikäisiä kansalaisia. Eurooppaan pitää voida tulla laillisesti yrittämään, opiskelemaan, tekemään töitä ja hakemaan turvaa.

Antero Vartia: Kyllä
Paperittomien nimeäminen laittomiksi ei poista ongelmaa, millään tavalla. Ihmisiä tulee tulemaan Eurooppaan - laillisesti tai laittomasti. Meidän on paljon helpompaa vastata ongelmaan, jos tarjoamme maahanmuuttajille laillisen kanavan asettua Eurooppaan.

Ozan Yanar: Kyllä
Ei ole millään tavalla kestävä tilanne, että tuhannet ihmiset hukkuvat Välimereen Euroopan unionin takapihalle. Euroopan unionin on tarjottava hätääkärsiville enemmän laillisia keinoja päästä tänne. Jotta esimerkiksi Suomesta voisi hakea turvapaikkaa, on hakijan päästävä ensin Suomeen. Usein se on kuitenkin käytännössä mahdotonta laillisin keinoin. Esimerkiksi valtavasta inhimillisestä hädästä kärsivien syyrialaisten on äärimmäisen vaikeaa saada viisumia Suomeen, joten tänne haluava joutuu turvautumaan salakuljetuksen kaltaisiin laittomiin keinoihin.
Rahamäärä, jonka EU käyttää rajavalvontaan ja esimerkiksi ihmissalakuljetuksen torjuntaan voitaisiin käyttää järkevämmin esimerkiksi hädässä olevien ihmisten auttamiseen ja pakolaisten kotouttamiseen.

eurovaalit 
Viite