Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


5.5.2015

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina jättää pöydälle vihreiden Jukka Relanderin aloitteen Vanhankaupunginkosken purkamisesta. Asian käsittelyä on määrä jatkaa ensi viikolla.

17.3.2015

"Lausuntoa on pyydetty vain museoihmisiltä, siinä ei ole ympäristöpuolen harkintaa ollenkaan."

14.10.2014

<p>EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto leikkasi eilisessä kokouksessaan Itämeren lohikiintiöitä. Itämeren pääaltaasta ja Pohjanlahdelta saa siten pyytää ensi vuonna kymmenen prosenttia vähemmän lohta kuin tänä vuonna. Suomenlahden kiintiö pidettiin ennallaan.</p>

6.10.2014

<p>”Moni kuluttaja on huolissaan silakan sisältämistä vierasaineista, mutta myös terveyssuositukset huomioiden sitä voitaisiin syödä yli viisinkertainen määrä nykytasoon nähden”, WWF:n asiantuntija sanoo.</p>

6.5.2014

Merialueilla toimiville kaupallisille kalastajille voitaisiin jatkossa määrätä nykyistä tuntuvampia maksuvelvoitteita rikkomuksista, jos lausuntokierrokselle lähetetty lakiehdotus tulee voimaan ensi vuoden alusta.

8.4.2014

”Kaikissa vesistöissä, joissa erittäin uhanalainen taimen voi lisääntyä, poikkeusluvan hakeminen kertoo itselleni kalastusalueen välinpitämättömyydestä ja ahneudesta”, Jasper Pääkkönen sanoo.

10.3.2014

<p>Kotimainen kirjolohi on nostettu uudessa WWF:n kalaoppaassa vihreään, suositeltavien kalojen joukkoon. Aiemmin kirjolohi on ollut keltainen eli harkiten käytettävä.</p>

27.2.2014

<p>Kyselyn perusteella koskiensuojelulakia puolustavat tiukimmin vasemmistoliiton, vihreiden ja demareiden äänestäjät. Myös keskustaa äänestävistä yli puolet haluaa säilyttää lain.</p>

26.2.2014

<p>Kansalaisaloite haluaa vesivoimaloiden luvat määräaikaisiksi ja kalatiet pakollisiksi. Aloitteen mukaan vanhat voimalasopimukset jättävät viranomaiset alakynteen.</p>

11.2.2014

”En ole ehkä paras kalamies, mutta olen kalamies. Voin sanoa, että minun elinaikanani kalakannat ja kalat ovat pienentyneet”, presidentti Tommy Remengesau Jr. perusteli ratkaisua YK:n valtamerikokouksessa.

12.12.2013

<p>”Oikea käsi tekee kalatiestrategian ja vasen käsi sen toteuttamisesta entistä kannattamattomampaa. Tämä on ihan älytöntä”, Suomen luonnonsuojeluliiton ekoenergiavastaava Riku Eskelinen sanoo.</p>

28.11.2013

<p>Maa- ja metsätalousministeriön vetämä lohistrategiatyöryhmä – jossa myös ympäristöministeriöllä oli vahva osa – on saanut mietintönsä valmiiksi, eikä tulos ole asiantuntijan mielestä aivan huono.</p>

22.10.2013

<p>Suomen luonnonsuojeluliitto on palkinnut näyttelijä Jasper Pääkkösen Ympäristöavaus-palkinnolla. Kalastajanakin tunnettu Pääkkönen on viime vuosina puhunut runsaasti kalakantojen puolesta.</p>

21.10.2013

<p>Suomessa on jäljellä enää kaksi Itämereen laskevaa lohijokea ja kymmenkunta meritaimenjokea. Vihreän Langan karttaan merkityt 35 rannikkojokea ovat kuitenkin kaikki olleet jossain vaiheessa vaelluskaloja kuhisevia meritaimenen tai lohen kotijokia.</p>

18.10.2013

<p>EU-asiakirjan perusteella unionin neuvoston puheenjohtajan ehdotus kiintiöistä päättänyttä ministerikokousta varten on tehty jo ennen lokakuun puoliväliä. Tuolloin asian käsittely Suomessa oli pahasti kesken.</p>

15.10.2013

<p>Erikoistutkijan mukaan tilanne on niin heikko, että on pohdittava järvilohen täyrauhoittamista saimaannieriän tapaan.</p>

7.10.2013

<p>"Neljäkymmentä jokeen noussutta lohta työllistää yhden ihmisen. Joka kerran kun tällainen lohi pyydystetään, se tuottaa noin 1000 - 2000 euroa."</p>

19.9.2013

<p>Kalojen intohimoiseksi puolustajaksi ryhtynyt näyttelijä Jasper Pääkkönen on suuntaamassa kritiikkiään vesivoiman ostajiin. Suomen yksi suurimmista sähkönkäyttäjistä on VR.</p>

15.8.2013

<p>WWF on muuttanut vaellussiian väriä kalaoppaassaan punaisesta, eli vältettävästä, keltaiseksi, eli harkiten käytettäväksi. Vaellussiian merkitseminen punaisella ärsytti kalastajia viime vuonna.</p>

8.7.2013

Metsähallitus tiedottaa, että viime viikolla on kuollut kaksi saimaannorpan poikasta eli kuuttia kalastajien verkkoihin. Verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa.

27.6.2013

<p>Viime vuonna viisi norppaa kuoli verkkoihin heti kalastusrajoituksien päätyttyä. Metsähallitus vetoaakin nyt kalastajiin, ettei sama toistuisi.</p>

11.6.2013

<p>Vaikka kalankasvatuksen ravinnekuormitus on puoliutunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, aiheuttaa se edelleen kaksi prosenttia Suomen fosforikuormituksesta ja yhden prosentin typpikuormituksesta.</p>

10.6.2013

<p>Viime vuoden huhtikuussa voimaanastuneen kalastuslain rikkomisesta ei enää välttämättä selviä pelkällä huomautuksella vaan merkitsemättömät pyydykset viedään pois.</p>

7.6.2013

<p>EU tiukensi haiden selkäevien leikkaamista koskevia kieltojaan torstaina. Olisiko seuraavana vuorossa laki, joka velvoittaa kosmetiikkateollisuutta kertomaan, missä tuotteessa on haita ja missä ei?</p>

31.5.2013

Maa- ja metsätalousministeriö esittää saimaannieriän rauhoittamista sekä muutaman muun kalalajin vähimmäismittojen suurentamista.

31.5.2013

<p>Euroopan parlamentti ja kalastusneuvosto pääsivät eilen torstaina sopuun unionin yhteisen kalastuspolitiikan kehittämisestä. Meriensuojelujärjestö Oceana muistuttaa, että todellinen onnistuminen vaatii kunnollista toimeenpanoa.</p>

17.5.2013

<p>Helsingin yliopiston kalatalouden professori Hannu Lehtonen on sitä mieltä, että maa- ja metsätalousministeriöä kiinnostaa lähinnä ammattikalastajien edunvalvonta.</p>

17.5.2013

”Lohi on poliittinen kala”, Hannu Lehtonen sanoo. Lohen poliittisuuden ja kalaan liittyvän keskustelun kärjekkyyden Helsingin yliopiston kalatalouden professori Lehtonen on havainnut monta kertaa. Viimeksi tänä keväänä.

15.5.2013

<p>Oceana pitää tärkeänä, että kalakantojen ennallistamisesta tulee yhteisen kalastuspolitiikan tavoite. Sen sijaan se moittii sitä, ettei tarkasta aikataulusta sovittu ja että sivusaaliin heittämiseen takaisin mereen jätettiin erivapauksia.</p>

10.5.2013

Saimaalle syntyi tänä keväänä 7–10 norppaa, joiden pesät ovat kalastusrajoitusten reuna-alueella. Suomen luonnonsuojeluliitto varoittaa, että ne saattavat uida pitkälle ja päätyä vaarallisille vesille.

11.4.2013

<p>WWF vaatii, että Suomi luopuu EU:n luontodirektiiviin saamistaan poikkeuksista. Poikkeuksesta sovittiin jäsenyysneuvotteluissa ja se vaikuttaa erityisesti lohen elinympäristöjen suojeluun.</p>

26.3.2013

<p>Yle Etelä-Karjala kertoo, että ainutlaatuisen nieriäkannan viimeiselle elinalueelle troolauslupaa havitellut ammattikalastaja on luopunut vaatimuksistaan.</p>

21.3.2013

<p>Korkein hallinto-oikeus pakotti muotoseikan vuoksi purkamaan Saimaan nieriän suojelemiseksi perustetun rauhoituspiirin ammattikalastuksen osalta. Ratkaisu on suututtanut muun muassa näyttelijänä tunnetun kalastusharrastaja Jasper Pääkkösen.</p>

27.2.2013

<p>Ympäristöjärjestö WWF on käynnistänyt kansainvälisen I Will If You Will -haastekampanjan, jonka tavoitteena on saada ihmiset yllyttämään toisiaan ekotekoihin.</p>

25.2.2013

<p>Jopa kolmannes Yhdysvalloissa myytävästä kalasta myydän väärällä lajinimellä. Ympäristöjärjestö Oceana teki DNA-testit yli 1 200 näytteelle, jotka kerättiin 674 myyntipisteestä 21 eri osavaltiossa.</p>

6.2.2013

<p>Valintaraadissa mukana ollut Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Markku Myllylä jätti eriävän mielipiteen Pääkkösen valinnasta.</p>

6.2.2013

<p>Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona komission esityksen kestävämmästä kalastuksesta. Tosin lopullisen päätöksen asiassa tekee jäsenmaiden ministerineuvosto, jossa Suomea edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.</p>

21.11.2012

<p>Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä puolet Vietnamista ulkomaille vietävästä pangasiuksesta olisi ASC-sertifioitua. WWF toivoo, että suomalaiset söisivät siitä huolimatta enemmän kotimaista kalaa.</p>

13.11.2012

Suomessa on myytävänä jo 360 erilaista MSC-ympäristömerkittyä kala- tai äyriäistuotetta. MSC on leviämässä myös ravintoalalle.

6.11.2012

Ympäristöjärjestö WWF on luovuttanut Brysselissä 150 000 eurooppalaisen allekirjoittaman vetoomuksen EU:n kalastuspolitiikan kiristämiseksi.

31.10.2012

Kaupallisten kalastuslaivueiden toiminta uhkaa miljoonien ihmisten ruokaturvaa, varoittaa YK:n erityisraportoija Olivier De Schutter. Hän rinnastaa tällaiset ”merikaappaukset” kehitysmaissa tapahtuviin maakaappauksiin.

16.10.2012

<p>Ympäristöjärjestö WWF:n teettämän tutkimuksen mukaan EU:n kalastuspolitiikan tiukentaminen kasvattaisi kasvattaisi kaloista vuonna 2022 saatavaa tuottoa jopa 80 prosenttia.</p>

26.9.2012

Euroopan komissio on ehdottamassa Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle jopa kaksi kertaa tieteellistä suositusta suurempaa lohenkalastuskiintiötä. Ympäristöjärjestö WWF varoittaa, että tämä johtaisi ylikalastuksen jatkumiseen.

20.9.2012

Ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriö käyvät jälleen kovaa vääntöä hallituksen esityksestä Itämeren kalastuskiintiöiksi. Kovin kina käydään lohesta.

14.9.2012

<p>”Särkikalojen käyttämättömän lisäkalastuspotentiaalin avulla ravintokalan kulutusta voitaisiin Suomessa lisätä jopa 10–30 prosenttia tai korvata sillä merkittävä osa tuontikalasta”, sanoo WWF:n Sampsa Vilhunen.</p>

10.9.2012

Lohen ja taimenen kutukausi on alkamassa. Tiistaina alkaa marraskuun puoliväliin jatkuva rauhoituskausi virtavesissä. Kalatalouden keskusliiton mukaan kesän sateet ovat parantaneet lohen ja taimenen kutumahdollisuuksia.

23.8.2012

<p>"Jos vapaa-ajankalastaja ylittäisi sallitun saaliskiintiönsä, niin seuraukset olisivat vakavat. Ammattikalastajien ylittäessä saaliskiintiönsä tuhansilla lohilla virkamiehemme salaavat asian ja kaikessa hiljaisuudessa tekevät oravannahkakauppaa toisten maiden kanssa"</p>

3.8.2012

<p>Lohenkalastuskielto jatkuu vuoden loppuun saakka. Se ei kuitenkaan koske Suomenlahtea.</p>

12.7.2012

<p>Euroopan komission kalatalousvaliokunnan keskiviikkona hyväksymä mietintö Itämeren lohen kalastuksen monivuotisesta suunnitelmasta saa pyyhkeitä kansainväliseltä meriensuojelujärjestö Oceanalta.</p>

15.5.2012

<p>Kalatalouden keskusliitto valitti huhtikuussa, että WWF:n suositus vaellussiian jättämisestä kauppaan on johtanut siihen, että myös sisävesien elinvoimaisen siian myyminen on entistä vaikeampaa.</p>

24.4.2012

WWF:n Kalaopas on nyt saatavilla myös Nokian matkapuhelimiin. Se neuvoo kuluttajia valitsemaan kaupassa sellaisia kalalajeja ja tuotteita, jotka eivät vahingoita ylikalastettuja tai ylikalastettuja kalakantoja.

23.4.2012

<p>S-ryhmän uusi kalastuslinjaus on saanut Kalatalouden keskusliiton kiitokset ja Jasper Pääkkösen vihat niskaansa. Taustalla ovat WWF:n uudet ohjeet kalakauppaan. </p>

12.4.2012

<p>”On järjetöntä, että Itämerellä ja Kattegatissa pyydetystä yli 50 lajista vain kymmenestä on annettu tieteellinen lausunto ja vain viidellä lajilla on suurin sallittu saalismäärä”, moitti kansainvälisen meriensuojelujärjestön johtaja.</p>

28.3.2012

<p>”Kentällä asia nähdään siten, että WWF yleistyksillään tukee ulkomaisen kalan käyttöä ja tukee norjalaisen kassilohen lisäksi Aasiasta lentorahtina tuotavan kalan kauppaa.” </p>

22.3.2012

<p>EU:n komissio haluaa kieltää saaliiksi saatujen käyttökelpoisten kalojen heittämisen takaisin mereen. Arvioiden mukaan jopa kaksi kolmasosaa EU:n kalastusalueilta nostetuista kaloista heitetään kuolleena takaisin mereen.</p>

28.2.2012

<p>Merkittävin muutos tänään tiistaina julkaistussa WWF:n kalaoppaan päivityksessä on Itämeren villilohen siirtäminen keltaisesta harkitse-luokasta punaiseen vältä-luokkaan.</p>

7.2.2012

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan nykyiset tai hieman nykyistä tiukemmat kalastusrajoitukset johtavat lohikannan selvään pienenemiseen ilman tuki-istutuksia.

15.9.2011

<p>Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka kirjoittaa blogissaan, että komissio yrittää uudistaa jäsenmaiden kiintiöitä niin, että ne perustuisivat arvioon kalakantojen koosta.</p>

12.8.2011

<p>Kilpikonnia kuoli Australiassa huhtikuussa jopa viisi kertaa enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, kertoo WWF. Esimerkiksi kalastuksen tehostuminen on heikentänyt kilpikonnien selviämistä.</p>

19.7.2011

<p>Itämeren lohikannan tila on vakava, varoittaa Suomen luonnonsuojeluliitto. Liiton mukaan kudulle nousevien lohien määrä on nyt enää puolet vuoden 2009 tasosta.</p>

14.7.2011

<p>Euroopan parlamentin vihreä ryhmä, johon myös Suomen vihreiden Satu Hassi kuuluu, sanoo EU:n kalastuspolitiikan vaarantavan koko kalastuksen tulevaisuuden.</p>

4.7.2011

<p>Ilmastonmuutos muuttaa suomalaisia kalakantoja, kertoo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Made ja siika kärsivät lämpimistä talvista ja rehevöitymisestä, kun vieralajit taas hyötyvät lämpenemisestä.</p>

27.5.2011

<p>Helsingin Vanhankaupunginlahdesta pyydetyissä ahvenissa on muun muassa laivojen pohjamaaleista peräisin olevia ympäristömyrkkyjä kymmenen kertaa enemmän kuin avomerellä.</p>

12.4.2011

<p>Turska on saanut ensimmäisenä Itämeren kalana ekologisesti kestävästä kalastuksesta kertovan MSC-ympäristömerkinnän. Kyseessä on EU-alueen ensimmäinen turskankalastukselle myönnetty MSC-sertifiointi.</p>

5.4.2011

<p>Kalastuskausi lähestyy, ja moni syyllistyy <span class="nimi"></span>luonnonsuojelurikkomukseen tietämättään ostaessaan internetistä tai kalastusliikkeestä perhokalastustarvikkeita, kertoo Tulli. </p>

1.3.2011

<p>Eduskunnan ympäristövaliokunta ehdottaa kansallispuiston perustamista Selkämerelle kalastajien ja metsästäjien vastustuksesta huolimatta. </p>

11.1.2011

<p>WWF:n tuoreen kalaoppaan mukaan Suomessa on tarjolla paljon herkullista ja puhdasta kalaa, jota voi syödä hyvällä omallatunnolla. Suurin osa syötävistä kaloista tuodaan silti ulkomailta.</p>

29.7.2010

<p>”Muutokset lämpimien vesien lajien, kuten sardiinien, määrissä ovat vahvasti kytköksissä veden lämpötilan vaihteluihin”, arvioi tohtori Chris Harrod.</p>

12.7.2010

<p>EU-alueella syödään kalaa noin kaksi kertaa enemmän kuin alueen vedet voivat kestävästi tuottaa. Kun omat kalat eivät riitä, on täydennystä tuotava muualta.</p>

24.6.2010

<p>Hallitus hyväksyi eilen keskiviikkona esityksen Selkämeren kansallispuistoksi. Kansallispuiston nimikkeestä huolimatta puistossa saa edelleen kalastaa ja metsästää rajoitetusti.</p>

10.6.2010

<p>Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta haluaa tehostaa saimaannorpan suojelua. Valiokunta hyväksyi tänään torstaina mietinnön, joka koskee kalastuslain muutosta saimaannorpan suojelemiseksi. </p>

10.5.2010

<p>Valtakunnallinen kalabongausviikko alkaa tänään maanantaina. Niin sanotussa fongauskisassa ratkaisee saatujen kalalajien määrä, eivätkä kalojen kilot.</p>

29.3.2010

<p>Suomessa syödään keskimääräistä eettisempää kalaa, arvioi yritysvastuuta seuraava Finnwatch-järjestö tuoreessa Alkuperää kalastamassa -raportissaan.</p>

22.2.2010

<p>”On hienoa, että sinievätonnikala mielletään uhanalaiseksi villieläimeksi. Yleensä kalat nähdään vain ruokana”, WWF:n Sampsa Vilhunen sanoo.</p>

22.2.2010

<p>Euroopan komissio ehdottaa kansainvälisen tonnikalakaupan kieltämistä. Komissio katsoo, että kansainvälisestä kaupasta johtuva sinievätonnikalan liikakalastus heikentää lajin kantaa huomattavasti.</p>

4.2.2010

<p><span class="aloituslihavointi"></span>Selkämeren kansallispuistoa Vakka-Suomen alueella aiotaan pienentää puoleen suunnitellusta, koska erityisesti kalastajat vastustavat sitä. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki, ketä suojeluasioissa kuuntelette ja ketä ette?</p>

14.1.2010

<p>EU koventaa otteitaan laitonta kalastusta kohtaan. Laittomassa kalastuksessa arvellaan liikkuvan noin 10 miljardia euroa vuodessa.</p>


Viite