Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

NN-norden.org

Kalastusta pohjoisilla vesillä
Kalastuspolitiikan tavoitteita pyritään yhtenäistämään EU:n säädösten kanssa.NN-norden.org

Kalastuspolitiikan tavoitteita pyritään yhtenäistämään EU:n säädösten kanssa.

Vakavista rikkomuksista jopa kalastuskielto

6.5.2014 12.32

Hannele Suojanen

Merialueilla toimiville kaupallisille kalastajille voitaisiin jatkossa määrätä nykyistä tuntuvampia maksuvelvoitteita rikkomuksista, jos lausuntokierrokselle lähetetty lakiehdotus tulee voimaan ensi vuoden alusta. Vakavista rikkomuksista saisi pisteitä, jotka kumuloituessaan johtaisivat kalastuskieltoon. Rikkomusten selvittämistä pyritään helpottamaan sähköisellä valvontajärjestelmällä.

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema lakiehdotus koskee kaupallista kalastusta merialueilla ja merikalasaaliin arvoketjua vähittäiskauppaan asti. Lakiehdotuksella halutaan varmistaa, että kalastajat noudattavat sääntöjä ja kalakantojen hyödyntäminen pysyy kestävällä tasolla.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on pyrkiä muuttamaan kansallista lainsäädäntöä vastaamaan Euroopan unionin säädöksiä ja näin yhtenäistää kalastuspolitiikan tavoitteita. Kalastuslaissa on määritelty ammattikalastaja henkilönä, joka harjoittaa kalastusta ja saa siitä sekä pyytämänsä saaliin jalostamisesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan lähtökohta on, että EU-lainsäädännön edellyttämät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti ja että alan toimijoiden, yrittäjien ja hallinnon hallinnollinen taakka lisääntyy mahdollisimman vähän.

kalastus  ympäristö 
Viite