Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Uraaninerottelun plussat ja miinukset

16.9.2010 14.51

Hanna Eriksson

Hyvää:

  • Uraani pitää poistaa, koska se aiheuttaa ongelmia Talvivaaran nikkelin jatkojalostuksessa Harjavallassa. On parempi ottaa uraani talteen kuin säilöä kaivoksen kipsisakka-altaaseen, josta se voi päästä ympäristöön. Tämä vähentää itse kaivoksen ympäristövaikutuksia.
  • Koska Suomessa on ydinvoimaa, on reilua, että Suomi myös tuottaa uraania. Nyt ydinvoimalaitosten polttoaine tulee muun muassa Nigeristä ja Australian Ranger-avolouhoksesta, joka on aboriginaalien mailla.

Huonoa:

  • Uraanintuotanto aiheuttaa vakavia imagohaittoja Kainuun matkailuelinkeinolle.
  • Uraani on radioaktiivista ja sen lisäksi kemiallisesti myrkyllistä. Sen isotoopit voivat päästä ympäristöön pölyämisen ja vesistöjen kautta. Erotettu uraani kuljetetaan joko maanteitä- tai rautateitä pitkin jatkojalostukseen.
  • Uraanintuotanto tukee osaltaan ydinvoiman käyttöä.

ydinvoima  uraani 
Viite