Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Hanhikiven alue uusiokäyttöön – ydinvoimalan tilalle tuulivoimapuisto?

Anssi Koskinen (Flickr/ CC BY 2.0)

Tuulivoimaa. Professori Peter Lundin mukaan Perämeren rannikolle voitaisiin rakentaa niin paljon tuulivoimaa, että se korvaisi Fennovoiman ydinvoimahankkeen.Anssi Koskinen (Flickr/ CC BY 2.0)

Tuulivoimaa. Professori Peter Lundin mukaan Perämeren rannikolle voitaisiin rakentaa niin paljon tuulivoimaa, että se korvaisi Fennovoiman ydinvoimahankkeen.

7.7.2015 11.27

Emmi Skytén

Hanhikiven ydinvoimalan paikalle voitaisiin rakentaa tuulivoimapuisto, ehdottaa Raahen vihreiden varapuheenjohtaja Pekka Elonheimo.

Ydinvoimalalle varatun alueen edustalle suunnitellaan 72 merituulivoimalan puistoa. Elonheimon mukaan Hanhikivenniemi olisi ihanteellinen myös maatuulivoimapuistolle, koska Pohjanlahteen pistävä niemi kerää tuulta kolmelta suunnalta.

”Meillä Suomessa länsirannikolla on Euroopan parhaat tuulet. Nimenomaan Hanhikivi on noin suoraan kartalta katsoen poikkeuksillisen hyvä paikka. Sinne mahtuisi tuulivoimapuisto, jonka vuosittainen keskiteho olisi 70-120 megawattia”, Elonheimo arvioi.

Fennovoiman suunnitteleman Hanhikivi-1-voimalan teho oli 1200 megawattia, eli parhaimmillaan Elonheimon Hanhikivenniemelle ehdottama tuulivoimapuisto kattaisi noin kymmenyksen siitä sähkömäärästä, jonka ydinvoimala tuottaisi.

Myös Peter Lund Aalto-yliopistosta arvioi, että Hanhikivenniemen alue voisi olla hyvä paikka tuulivoimapuistolle.

”Uskoisin, että se olisi ihan kelpo alue. Perämeri on yleensä ollut tuulisuudeltaan hyvä alue tuulivoiman rakentamista varten, koska maasto on avointa.”

Lund arvioi, että Perämeren alueelle voisi rakentaa niin paljon tuulivoimaa, että se korvaisi Fennovoiman ydinvoimahankkeen.

”Jos ydinvoimalalle varattua aluetta vähän venyttää rannikkokaistaletta pitkin niin kyllähän Pyhäjoen voimalan verran pystytään varmasti tuottamaan tuulivoimaa. Yleisesti tuulivoimapotentiaali on merkittävä erityisesti rannikkoalueella. Rakentamiskapasiteettia on runsaasti.”

Lundin mukaan ydinvoimalan tuotannon korvaava tuulivoimapuisto tulisi suurin piirtein yhtä kalliiksi kuin ydinvoimala, mutta tuulivoimapuisto voitaisiin rakentaa vaiheittain sen mukaan, kuinka paljon sähköä osakkaat tarvitsisivat. Lisäksi tuulivoimapuiston sähkö saataisiin käyttöön nopeammin kuin ydinvoimalan, jonka rakentamiseen menisi enemmän aikaa. Näin osakkaiden riskit olisivat pienemmät kuin ydinvoimahankkeessa.

Raahessa asuva Elonheimo olisi erityisen iloinen suuren tuulivoimapuiston vaikutuksesta työllisyyteen. Hänen mukaansa tuulivoimapuisto toisi neljä kertaa enemmän työpaikkoja kuin ydinvoimala.

"Työllisyyden kannalta vielä parempi vaihtoehto olisi, jos alueelle tulisi tuulivoimapuiston lisäksi jonkin suuren tuulivoimavalmistajan pohjoisten olosuhteiden tutkimuskeskus", Elonheimo ehdottaa.

Myös Lundin mukaan tuulivoiman työllistämisvaikutus on merkittävä.

Fennovoiman ydinvoimahankkeen osakkaan, Rauman Energian, toimitusjohtaja Marko Haapala suhtautuu ehdotukseen skeptisemmin.

”Ei sellaista tuulivoimapuistoa Suomessa olekaan, jolla ydinvoimalan pystyisi korvaamaan.”

Rauman Energia on mukana sekä tuulivoima- että ydinvoimahankkeissa. Tuulivoimaan investoiminen on Haapalan mukaan hankalaa, koska tuulivoimapuistojen rakentamislupia on vaikea saada ja niihin tarvittavat selvitykset ovat kalliita.

ydinvoima  tuulivoima  Fennovoima  Elonheimo 
Viite