Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Hallitus hyväksyi Euroopan suurimman uraanikaivoksen - "Kestämätöntä"

1.3.2012 12.40

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran nikkelikaivos saa valtioneuvoston ratkaisun mukaan aloittaa uraanituotannon. Uraanilupa heltisi äänestyksen jälkeen.

Lupaa vastustivat Verkkouutisten mukaan ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.), kehitysministeri Heidi Hautala (vihr), liikenneministeri Merja Kyllönen (vas), kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki (vas), opetusministeri Jukka Gustafsson (sd) ja peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd).

Niinistö kirjoittaa blogissaan vihreiden äänestäneen uraanilupaa vastaan, sillä tuotannolle ei ole tällä hetkellä. ympäristönsuojelun turvaamisen kannalta kestäviä perusteita.

"Yhtiön olisi annettava varmistus siitä, että sen nykyinen toiminta voidaan tehdä ympäristön kannalta kestävällä tavalla ennen kuin sille voidaan antaa lupaa uudenlaiseen toimintaan, joka lisää kemikaalien käyttöä alueella", Niinistö kirjoittaa.

Talvivaaran nikkelikaivoksesta tulisi kaavaillulla 350-500 uraanitonnin vuosituotannolla Euroopan suurin uraanintuottaja. Kaivosyhtiö olisi halunnut luvan myös muualta tuodun uraanimalmin käsittelyyn Talvivaarassa, mutta sitä valtioneuvosto ei myöntänyt.

Talvivaaran kaivos ei ole missään vaiheessa toimintaansa pystynyt pitämään vesistöpäästöjään niissä rajoissa, jotka se lupasi ympäristölupahakemuksessaan. Kaivoksen vastutustus onkin kasvanut Kainuussa ja Ylä-Savossa. Ylen mukaan lähiseudun asukkaat ovat esittäneet kaivokselle miljooniin euroihin nousevia korvausvaatimuksia uraanituotannon lupakäsittelyn yhteydessä.

"Nyt annettu lupa lisää ympäristöön kohdistuvia riskejä, sillä erotteluprosessissa käytetään monia kemikaaleja, joista osa on samoja, joiden kanssa yhtiöllä on ennestään ollut ongelmia", Ville Niinistö kirjoittaakin.

Uraania koskeva lupakäsittely on oikeastaan vuosia myöhässä, sillä Talvivaaran kaivoksessa on erotettu malmista uraania heti kaivoksen käynnistymisestä lähtien. Kaivoksessa käytettävässä biokasaliuotuksessa uraani nimittäin liukenee kaivoksen niin sanottuun prosessiliuokseen, josta metallit saostetaan Harjavaltaan vietäviin metalliseoksiin.

Uraaniasian hallitukselle esitellyt elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) perustelikin uraanintuotantolupaa sillä, että uraani on parempi ottaa talteen, kun se kuitenkin kaivoksen prosessissa malmista irtoaa.

Hiljattain ilmestyneessä Talvivaaran luvitusta ja uraania käsittelevässä kirjassaan Mika ja Lasse Flöjt ovat syyttäneet kaivosyhtiön lisäksi myös työ- ja elinkeinoministeriötä uraanin piilottelusta kaivoksen lupaprosessissa.

Talvivaaran uraanintuotannon aloittaminen vaatii vielä ympäristöluvan. Sen käsittely on kesken Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. On vielä epäselvää, annetaanko uraanintuotannosta virastosta erillinen päätös, vai liitetäänkö se niin ikään kesken olevaan kaivoksen ympäristöluvan päivitykseen.

hallitus  uraani  talvivaara 
Viite