Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Komissio hyväksyy Talvivaaran uraanihankkeen

18.1.2012 16.17

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran uraanihanke eteni keskiviikkona hieman. Yhtiön mukaan Euroopan komissio nimittäin suhtautuu uraanin talteenottoon positiivisesti.

Komissio katsoo, että uraanihanke on Euroopan atomienergiajärjestön Euratomin perustamissopimuksen mukainen. Komissio hyväksyi jo viime vuoden marraskuussa Talvivaaran ja kanadalaisen Camecon välisen sopimuksen uraanin myynnistä.

Talvivaaran uraanikaivoshankkeen kannalta ratkaisevia ovat kuitenkin aluehallintoviraston käsittelyssä oleva ympäristölupa ja valtioneuvoston käsittelyyn ilmeisesti lähiaikoina tuleva ydinenergialain vaatima lupa.

Talvivaaran tavoitteena on 350–500 tonnin uraanintuotanto vuodessa, mikä tarkoittaisi Euroopan mittakaavassa suurta uraanikaivosta. Tällä tuotannolla voitaisiin tyydyttää suurin osa Suomen ydinvoimaloiden uraanintarpeesta.

uraani  talvivaara 
Viite