Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Talvivaara.
kiistelty. Sotkamossa sijaitseva Talvivaara on jo nykyisellään valtava avolouhos.Sammeli Heikkinen

kiistelty. Sotkamossa sijaitseva Talvivaara on jo nykyisellään valtava avolouhos.

Laajennushaaveet vaarassa: Talvivaaralla nyt 30 päivää aikaa

21.10.2011 11.52

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen laajennushaaveet ovat saaneet kovan kolauksen.

Kainuun Ely-keskus päätti torstaina, että kaivoksessa on tehtävä uusi ympäristövaikutusten arviointi, jos nikkelin tuotanto halutaan nostaa nykyisen ympäristöluvan sallimasta 30 000 tonnista 50 000 tonniin. Talvivaaran ympäristöluvan päivitystä parhaillaan käsittelevä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on odottanut päätöstä. Jos se jää voimaan, Talvivaarassa saa tulevaisuudessakin tuottaa vain 30 000 tonnia nikkeliä.

Kaivosyhtiöllä on kuitenkin vielä 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Jos valitusta ei tule tai hallinto-oikeus katsoo sen aiheettomaksi, Talvivaara joutuu uuteen Yva-prosessiin. Ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun Ely-keskuksesta kertoo, että uusi Yva koskee vain kaivoksen laajennusta.

Talvivaaran kaivoksen ympäristöpäästöt ovat olleet paljon arvioitua suuremmat. Kaivoksen ympäristöongelmat vaikuttivat myös Ely-keskuksen tuoreeseen päätökseen. Myllyojan mukaan päätös tehtiin harkinnanvaraisesti, toisin sanoen esimerkiksi Yva-laki ei olisi yksiselitteisesti vaatinut laajennukselle uutta ympäristömenettelyä.

Talvivaarasta laskettujen jätevesien sulfaattipitoisuudet ovat Yle Kainuun mukaan ylittäneet yhtiön vuonna 2005 Yva-menettelyssä arvioimat määrät liki 160-kertaisesti.

Avissa käsittelyssä olevassa ympäristöluvan päivityksessä Talvivaara hakee jäteveden raja-arvoiksi 7 000 milligrammaa sulfaattia ja 3 000 milligrammaa natriumia litrassa. Kun yhtiö haki kaivoslupaa viime vuosikymmenen puolivälissä, päästöarviot olivat 170 milligrammaa sulfaattia ja 130 millgrammaa natriumia.

Julkisuudessa on tämä vuoden aikana uutisoitu useasti kaivoksen alapuolisten vesistöjen heikentyneestä tilasta. Kainuun Ely-keskus on vaatinut kaivosta parantamaan jätevedenkäsittelyä uhkasakon avulla. Lisäksi yhtiön toiminnasta on tehty tutkintapyyntöjä poliisille.

Sari Myllyoja arvioi, että uusi Yva-menettely vie ainakin vuoden. Sen jälkeen tuotannon lisäys menisi vielä aluehallintoviraston käsittelyyn.

uraani  kaivos  talvivaara  yva  nikkeli 
Viite