Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Näin tutkimus tehtiin

19.10.2012 4.50

Sammeli Heikkinen

Vihreän Langan selvitys kuntien mahdollisista epäterveistä hyvä veli -verkostoista tehtiin 5.–10. lokakuuta.

Kysely toteutettiin netin mielipidetiedustelupalvelussa. Palveluun laadittiin 11-kohtainen kyselylomake aiheesta, ja kutsu kyselyyn lähetettiin niille valtuutetuille, joiden sähköpostiosoitteet löytyivät kuntien verkkosivuilta. Kaikkiaan kutsu kyselyyn lähetettiin 7613 valtuutetun osoitteeseen. Suomessa on ennen uusia vaaleja 10412 valtuutettua.

Kyselyn teki loppuun 1141 valtuutettua. Yli sata jätti kyselyn kesken tai ei saanut tehtyä sitä loppuun, koska kyselyn alussa ilmeni tekninen ongelma, jonka korjaamiseen meni noin tunti. Myös myöhemmin kyselyn aikana ilmeni ongelmia, jotka haittasivat satunnaisesti vastaamista.

Vastaajista neljännes oli keskustalaisia. Kokoomuslaisia ja demareita oli noin viidennes molempia. Kokoomuslaisten ja sosialidemokraattien osuus vastaajista on suurin piirtein sama kuin puolueiden osuus kaikista valtuustopaikoista.

Keskusta on hieman aliedustettuna, sillä puolueella on kaikista valtuustopaikoista noin kolmannes. Kyselyyn vastanneista pienemmistä puolueista taas etenkin vihreät ja perussuomalaiset ovat yliedustettuina. Rkp:n valtuutetuilta vastauksia tuli suhteellisesti liian vähän. Tämä johtui luultavasti siitä, että kysely oli tarjolla vain suomeksi, mistä rkp:n valtuutetuilta tulikin palautetta.

Vihreä Lanka näytti kyselyn kutsusähköposteineen, kyselylomakkeineen ja tuloksineen etukäteen Taloustutkimus oy:n tutkimusjohtaja Juho Rahkoselle. Rahkonen arvioi, että kysely vaikuttaa pätevältä.

Rahkonen suositteli, että kyselyn ydinkysymys hyvä veli -verkostojen esiintymisestä painotetaan valtuutettujen poliittisen jakauman mukaiseksi. Siis niin, että keskustan ja rkp:n vastausten painoarvoa kasvattiin ja yliedustettujen puolueiden vastausten painoarvoa vähennettiin.

Tämän kysymyksen osalta grafiikassa näkyy sekä painotettu että painottamaton tulos. Muut grafiikat perustuvat painottamattomiin tuloksiin.

Kyselyn ulkopuolelle jätettiin Ahvenanmaan kunnat, ja näiden lisäksi siitä jäivät pois 70 kunnan (tutkimuksen ulkopuolelle jääneiden kuntien luettelo alla olevassa linkissä) valtuutetut, sillä näiden kuntien sivuilta ei löytynyt sähköpostiosoitteita.

Pois jääneet kunnat olivat enimmäkseen pieniä. Suurin niistä oli Kouvola. Rahkosen mielestä tämän kuntajoukon ulos jääminen ei vääristäne tulosta, koska kunnat ovat pieniä ja sijoittuneet ympäri maata.

kunnat  korruptio  kysely 
Viite