Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Kohtalokas puute. Ratkaisutekstissä on mainittu vain Vuoksen vesistön suunta, perusteluissa molemmat vesistöt.Sammeli Heikkinen

Kohtalokas puute. Ratkaisutekstissä on mainittu vain Vuoksen vesistön suunta, perusteluissa molemmat vesistöt.

Oikeuden päätöksessä puute – Talvivaara: Jäteveden juoksutusta ei ole lisätty

4.4.2013 17.27

Sammeli Heikkinen

Jämäkältä vaikuttanut oikeuden päätös Talvivaaran jätevesijuoksutusten rajoittamiseksi on paljastumassa yllättävän heikoksi. Kaivosyhtiö voisi nimittäin nostaa jätevesipäästöjä lisäämällä omaa jätevesikiintiötään.

Torstaina näin näyttikin käyneen, mutta kaivosyhtiö kiisti myöhemmin päivällä julkisuudessa olleen tiedon jätevesijuoksutuksen lisäämisestä ja kertoi että kyseessä on mittausvirhe.

Ely-keskus antoi Talvivaaralle helmikuun puolivälissä poikkeusluvan laskea kaikkiaan 1,8 miljoonaa kuutiota puhdistettua jätevettä kaivosalueelta Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin. Elyn päätöksestä valittivat useat yksityishenkilöt, Metsähallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto, Sonkajärven kunta ja Ylä-Savon sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymä.

Vaasan hallinto-oikeus antoikin jätevesiasiassa välipäätöksen, jossa se kumosi elyn antaman luvan osittain. Oikeus rajoitti nimittäin kaivosalueelta etelään päästettävän jäteveden määräksi korkeintaan seitsemän prosenttia kaivosalueelta pohjoiseen laskevan Kalliojoen kokonaisvirtaamasta.

Tämä pakotti Talvivaaran vähentämään jäteveden laskemista etelään Vuoksen vesistön suuntaan. Kainuun Sanomat kertoi torstaina, että kaivosyhtiö olisi lisännyt jäteveden juoksutuksia pohjoisen suuntaan. Tämä olisi kasvattanut Kalliojoen virtaamaa ja siten myös Vuoksen vesistöön laskettavan jäteveden kiintiötä.

Kainuun Sanomien Talvivaaran Paikan päällä -blogista poimiman tiedon mukaan Kalliojoen virtaama olisi noussut peräti 6600 kuutioon tunnissa, mikä olisi mahdollistanut etelän suuntaan juoksutustasoksi 450 kuutiota tunnissa.

Vielä keskiviikkona Talvivaarasta kerrottiin Kainuun Sanomille, että etelän juoksutuksia säädetään noin 100 kuution tuntitasolle, joka olisi sopinut noin 1400 kuution virtaamaan Kalliojoessa.

Äkillisen hyppäykselle Kalliojoen virtaamassa ei ollut muuta selitystä kuin hurja lisäys Talvivaaran jätevesijuoksutuksessa.

Talvivaaran viestintäpäällikön Olli-Pekka Nissisen mukaan kaivosyhtiö ei kuitenkaan ole lisännyt jäteveden juoksutuksia pohjoiseen. Nissinen sanoi torstai-iltana Vihreälle Langalle, että pari viimeistä viikkoa pohjoiseen on laskettu noin 800 kuutiota jätevettä tunnissa.

"Se 6600 kuutiota on virheellinen lukema. Kalliojoen mittari on ilmeisesti jäätynyt, eikä anna luotettavia lukemia. Konsulttifirma tuo sinne uuden mittarin, jonka tulosten perusteella etelän juoksutustaso lasketaan", Nissinen kertoi.

Kalliojoen keskimääräinen virtaama oli viime vuonna konsulttiyhtiö Pöyryn selvityksen mukaan luokkaa 2500 kuutiota tunnissa. Kevättulvassa toki vettä menee joessa huomattavasti enemmän, Talvivaaran mukaan jopa noin 20 000 kuutiota tunnissa.

Hallinto-oikeuden välipäätöksen heikkous kuitenkin on todellinen.

Nissisen myöntää, että kaivosyhtiön juoksutukset vaikuttavat Kalliojoen virtaamaan. Siten kaivoksen omat jätevesipäästöt pohjoiseen kasvattavat sen jätevesikiintiötä etelän suuntaan. Nissisen mukaan ainakaan lähipäivinä kaivosyhtiö ei aio lisätä pohjoisen suunnan juoksutuksia.

Oikeuden päätöksen tarkoitus on rajoittaa jäteveden laskemista nimenomaan Vuoksen vesistön suuntaan. Tämä on loogista, sillä vaikka molempien vesistöalueiden lähimmät järvet ovat kärsineet Talvivaaran päästöistä, viime vuoden lopussa sattuneen massiivisen jäteallasvuodon pääosa valui etelään.

Kalliojoen virtaaman käyttäminen mittarina taas perustuu vuonna 2007 kaivokselle myönnettyyn ympäristölupaan, jossa määrätään näin:

"Kuhunkin purkusuuntaan johdettavan jäteveden virtaama saa olla enintään 7% Kalliojoen alaosan sen hetkisestä virtaamasta."

Eli ympäristölupa ei mahdollista samanlaista Kalliojoen virtaaman manipulointia jätevedellä kuin oikeuden päätös. Itse asiassa myös oikeuden päätöksen perustelussa mainitaan seitsemän prosentin raja molempiin purkusuuntiin, mutta itse ratkaisutekstissä puhutaan vain Vuoksen vesistöstä.

HUOM: Juttua päivitetty, otsikkoa muutettu ja sisältöä muokattu huomattavasti klo 20.30. Talvivaaran mukaan jäteveden juoksutusta pohjoiseen ei ole lisätty, vaan kyseessä on mittausvirhe.

kaivosteollisuus  päästöt  talvivaara 
Viite