Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SLL: Talvivaara pantava kiinni hallintopakolla

13.3.2013 15.06

Sammeli Heikkinen

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että Kainuun Ely-keskus keskeyttää Talvivaaran kaivoksen toiminnan hallintopakolla.

Liitto katsoo, että hallintopakko voidaan käyttää ympäristönsuojelulain 86. pykälän mukaan. Siinä nimittäin todetaan, että jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista, valvontaviranomainen voi keskeyttää toiminnan.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ympäristön pilaantuminen on ollut Talvivaarassa merkittävää. Luonnonsuojeluliiton mukaan ympäristölle haitallisten päästöjen määrä on jatkuvasti lisääntymässä.

kaivosteollisuus  talvivaara  ympäristöjärjestöt 
Viite