Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Suomen Luonto: Talvivaaran lähivesien uraanipitoisuus pomppasi monikymmenkertaiseksi

20.4.2012 15.09

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen vieressä sijaitsevan Ylä-Lumijärven uraanipitoisuus on monikymmenkertainen verrattuna muihin alueen vesiin, kertoo Suomen Luonnon blogi. Uraanipitoisuuden nousu johtuu kaivokselta karkuun päässeestä prosessiliuoksesta. Pitoisuudet eivät ole ihmiselle vaarallisia.

Asia selviää Suomen Luonnon saamista virallisista mittaustuloksista. Niiden mukaan Ylä-Lumijärven uraanipitoisuus on noin kolme mikrogrammaa litrassa ja siitä alaspäin laskevan Lumijoen uraanipitoisuus lähes kaksi mikrogrammaa.

Pieni Ylä-Lumijärvi on ensimmäinen järvi Talvivaaran kaivokselta Pohjois-Savon suuntaan kulkevalla Vuoksen vesistöreitillä. Lumijoki taas laskee Ylä-Lumijärvestä niin ikään pieneen Lumijärveen ja sen jälkeen muutaman kilometrin mittaiseen Kivijärveen.

Muissa Oulujärven ja Vuoksen suunnan vesistöissä uraanipitoisuudet ovat mittaustulosten mukaan 0,03-0,15 mikrogrammaa litrassa.

Suomen Luonnon haastatteleman Kainuun Ely-keskuksen ympäristögeologin Ilkka Haatajan mukaan lähivesien kohonnut uraanipitoisuus johtuu kaivoksella maaliskuussa sattuneesta vuodosta. Tuolloin kaivoksen prosessiliuosta pääsi vesistöön. Prosessiliuos sisältää uraania, sillä sitä irtoaa biokasaliuotuksessa malmista.

Haatajan mukaan Ylä-Lumijärven uraanipitoisuus ei ole vaarallisen suuri. Esimerkiksi juomaveden uraaniraja-arvo on 10 mikrogrammaa litrassa.

päästöt  uraani  talvivaara Haluatko lukea lisää Lankaa? Tilaa nyt uusi viikoittainen uutiskirje täältä.


Myllyteatterin mainos

Vihreä Lanka 4/2019

Lue

Vihreä Lanka

4/19


Sisällysluettelo
Anna palautetta


Twitter

Graafisia maailmanselityksiä -teksti
Hiilen monta hintaa (Lasse Leipola / Iiro Törmä)

Kuva: Pekka Sauri