Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Suomen Luonto: Talvivaarasta vuotaa valtavia määriä raskasmetalleja

6.11.2012 14.33

Sammeli Heikkinen

Valtavan jätevesivuodon paikkaa ei ole vieläkään löydetty Talvivaaran kaivoksella. Toistaiseksi ei ole saatu myöskään tarkkoja mittaustuloksia siitä, millaista jätevettä kipsisakka-altaasta virtaa.

Suomen Luonto selvitteli jäteveden koostumusta. Pohjana arviossa on käytetty Talvivaaran ympäristölupaprosessiin liittyvää selvitystä kipsisakka-altaan vedestä. Kaivosyhtiö on tehnyt sen itse Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pyynnöstä.

Sen perusteella kaivokselta karkaa parhaillaan tuhansien kuutioiden tuntivauhtia jätevettä, jossa on valtavia pitoisuuksia raskasmetalleja. Huhtikuussa tehdyn mittauksen perusteella nikkeliä on ollut noin 46 milligrammaa litrassa. Suomen Luonnon haastatteleman Talvivaaran viestintäpäällikön Olli-Pekka Nissisen mukaan pitoisuus on nyt 20-30 milligrammaa litrassa.

Kaivoksen voimassaolevan ympäristöluvan mukaan vesistöön laskettavassa vedessä nikkeliä saa olla litrassa alle  0,5 milligrammaa.

Kuutiossa vettä nikkeliä on 20-30 grammaa. 20 gramman ja 5000 kuution vuodon arviolla tunnissa kipsisakka-altaasta karkaa sata kiloa nikkeliä. Ympäristöluvan mukaan nikkeliä saa päästää vesistöön 900 kiloa koko vuoden aikana. Nyt koko vuoden päästöannos lienee siis jo ylittynyt moninkertaisesti.

Talvivaaran huhtikuisen mittauksen mukaan joitakin muita metalleja, kuten rautaa, magnesiumia ja mangaania on vedessä vielä paljon enemmän. Rautaa oli kuutiossa vettä liki kolme kiloa, magnesiumia yli kolme kiloa ja mangaania 2,4 kiloa. Vaikka sadevesimäärän kasvu olisi vähentänyt pitoisuuksia, karkaa näistäkin metalleista jokaista jopa kymmenen tuhannen kilon tuntivauhtia.

Vedessä on myös valtavasti sulfaattia, jonka päästämisestä Talvivaara on tullut surullisen kuuluisaksi. Kipsisakka-altaan sulfaattipitoisuus on paljon korkeampi kuin kaivoksen aiemmin laskemissa vesissä.

Ympäristölupahakemuksessaan Talvivaara lupasi, että sulfaattia on päästövesissä noin 170 milligrammaa litrassa. Käytännössä vesistöön lasketuissa vesissä on kuitenkin ollut tuhansia milligrammoja sulfaattia.

Mutta kipsisakka-altaan sulfaattipitoisuus oli huhtikuussa yli 28 000 milligrammaa litrassa, siis yli 28 kiloa kuutiossa. 5000 kuution vuotovauhdilla ja 20 000 milligramman pitoisuudella kipsisakka-altaasta karkaisi tunnissa sata tonnia sulfaattia.

Jätealtaasta tähän mennessä vuotaneen veden kokonaismäärä on epäselvä, kuten myös se, miten suuri osa siitä on saatu talteen varoaltaisiin ja miten suuri osa on vuotanut vesistöön.

kaivosteollisuus  onnettomuus  talvivaara 
Viite