Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SXC

Tuulivoimalan yksityiskohta.
Viileämpi tulevaisuus. VTT:n mukaan tuulivoiman lisääminen on yksi keino päästöjen vähentämisessä. SXC

Viileämpi tulevaisuus. VTT:n mukaan tuulivoiman lisääminen on yksi keino päästöjen vähentämisessä.

Suomi voi leikata päästöjään yli puolella 2050 mennessä

8.9.2008 8.46

Vihreä Lanka

Suomen Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, kertoo Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.

VTT:n mukaan päästöjä voidaan leikata tehostamalla energiankäyttöä sekä lisäämällä tuulivoiman, bioenergian ja ydinvoiman käyttöä.

Arvion mukaan päästöjen vähentäminen 60 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna maksaisi enimmilläänkin alle prosentin bruttokansantuotteesta vuonna 2050.

Panostamalla päästöttömään energiaan lisäkustannuksia voidaan kuitenkin vähentää vuosittain noin 0,5–1 miljardilla eurolla.

VTT:n mukaan keinoja päästöjen vähentämiseksi on runsaasti, mutta kustannukset ja investointien hitaus rajoittavat niiden käyttöönottoa. Esimerkiksi energiantuotantolaitosten käyttöikä on tyypillisesti 20–50 vuotta, ja rakennusten käyttöikä 50–100 vuotta.

Suomen ilmaston lämpeneminen vähentää VTT:n mukaan lämmitystarvetta, mutta lisää jäähdytykseen käytettävän energian määrää. Lämpeneminen kasvattaa myös tuuli- ja vesivoiman tuotantopotentiaalia.

ydinvoima  tuulivoima 
Viite