Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaralle kaksi 150 000 euron uhkasakkoa

5.3.2014 12.15

Sammeli Heikkinen

Kainuun ely-keskus on asettanut Talvivaaran kaivosyhtiölle kaksi 150 000 euron uhkasakkoa.

Ely-keskus kieltää sakon uhalla kaivosyhtiötä johtamasta metallitehtaalta tai liuotuskasoilta metallipitoista liuosta Kuusilammen louhokseen. Jos yhtiö ei tottele kieltoa, valvoja voi määrätä sakon maksettavaksi. Ely-keskus on määrännyt sekä metallitehdasta että liuotuskasoja koskevien vesienjohtokieltojen tueksi 150 000 euron uhkasakon.

Talvivaara on johtanut metallipitoisia liuoksia avolouhokseen noin 450 000 kuutiota. Kyseessä on ely-keskuksen mukaan ympäristöluvan rikkominen.

Elyn tietojen mukaan metallitehtaan paluuliuosta eli raffinaattia on johdettu louhokseen joulukuun puolivälistä tammikuun alkuun noin 140 000 kuutiota. Niin sanotulta sekundääriliuotuskasalta taas on johdettu metalliliuosta ja valumavesiä samoihin aikoihin noin 176 000 kuutiota. Raffinaattia valutettiin louhokseen vielä toiseen otteeseen noin 140 000 kuutiota tammikuun loppupuolella.

Ely-keskus antoi jo aiemmin Talvivaaralle kehotuksen hoitaa luvanvastainen tila kuntoon. Nyt valvoja siis turvautui uhkasakkoon. Yksikön päällikkö Sari Myllyoja Kainuun ely-keskuksesta kertoo, että kyseessä on ensimmäinen Talvivaaralle asetettu uhkasakko.

Täydennetty kaksi kertaa. Korjattu: Uhkasakkoja on asetettu kaksi, ei yhtä 150 000 euron sakkoa, kuten jutussa ensin luki.

 

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite