Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara

Korotusta. Talvivaara rakentaa uutta varapatoa etelän suuntaan. Vuotoa ei ole saatu tukittua kokonaan.Talvivaara

Korotusta. Talvivaara rakentaa uutta varapatoa etelän suuntaan. Vuotoa ei ole saatu tukittua kokonaan.

Talvivaaran arvoitus: Miten allas voi vuotaa keskeltä pohjaa?

9.11.2012 15.44

Sammeli Heikkinen

Jätealtaan paikkaa ei ollut perjantaina saatu Talvivaarassa pitämään. Kaivosyhtiön mukaan kipsisakka-altaan pohjamuoviin tullut repeämä saatiin paikattua joksikin aikaa, mutta vuoto alkoi sitten uudestaan.

Mutta miten ihmeessä keskelle patoallasta tulleesta reiästä voi vuotaa valtavasti vettä ympäristöön? Tähän kysymykseen ei ole vielä vastausta.

Muovin repeäminen ei ole mikään syy vuotoon. Padon tai patoaltaan pitävyys ei saa olla puolentoista millin muovikalvon varassa. Itse altaan pitää olla vedenpitävä. Tämä on selvästi ilmaistu myös Talvivaaran ympäristöluvassa.

Luvan kaikkia jätteiden loppusijoituspaikkoja - myös kipsisakka-allasta - koskevissa määräyksissä todetaan muun muassa: 

"Läjitysalueiden alla olevat mahdolliset vettä hyvin johtavat lajittuneet maakerrokset on rakentamisen aikana korvattava tai peitettävä vähintään metrin paksuisella heikosti vettä läpäisevällä moreenimaakerroksella."

Lisäksi keinotekoisen eristeen (siis käytetyn hdpe-muovin) suojaksi on tehtävä kymmenen sentin kerros "hienorakeisesta mineraaliaineksesta".

Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen kertoi torstaina Vihreälle Langalle, että vuotoaltaan pohja on ensin tehty muotoon, osittain suoraan kallioon ja osittain tasoittamalla ja tiivistämällä maa. Sen jälkeen on kymmenen sentin kerros kivituhkaa ja sen päällä hdpe-kalvo.

Myöhemmin tehdyissä osissa kipsisakka-allasta on kallioon ja maahan tehdyn rakenteen päällä 30 senttiä moreenia, kivituhka, bentoniittimatto ja muovikalvo.

Uusissa altaissa on siis parempi eristys. Mutta vanhankin rakenteen olisi pitänyt olla sellainen, ettei muovin repeämä aiheuta massiivista vuotoa. Miten näin sitten kävi?

Tässä vaiheessa kaikki on spekulaatiota, mutta voi olla, että vuoto on johtunut eräänlaisesta salaojailmiöstä.

Yksi selitys on se, että muovi on revennyt ja sen jälkeen vesi on päässyt kivituhkakerrokseen. Jostain syystä kivituhkakerros ei olisi toiminutkaan eristeenä, vaan alkanut johtaa vettä ja jätevirta on päässyt sitä kautta ja kalliopintaa myöten pakoon.

Tai sitten muovi on revennyt ja myös kivituhkakerrokseen on tullut aukko. Tämän jälkeen alta on löytynyt vettä johtava maakerros, jota pitkin jätevesi on päässyt virtaamaan tai syönyt tiensä kallion pintaan saakka. Vesi on kulkenut pitkin maakerrosta, ehkä kallion pintaa pitkin. Ja tulva on ollut valmis.

Ympäristöluvan määräysten mukaan kivituhkakerroksen alla vain ei saisi olla mitään vettä johtavaa maakerrosta. Eikä kivituhkakerros tietenkään itsekään saisi sellainen olla. Talvivaaran Nissinen ei vielä halunnut kommentoida, olisiko salaojailmiö ollut mahdollinen.

Itse vuotopaikkakin on omituinen. Nissisen mukaan reikä on altaassa olevan kovan kipsisakkakasan kohdalla. Vihreä Lanka sai myös tietoa, jonka mukaan kipsisakassa olisi kraaterimainen aukko, jonka pohjalla taas olisi itse altaassa oleva reikä. Tähän ei kuitenkaan ole saatu vahvistusta.

kaivosteollisuus  onnettomuus  talvivaara 
Viite