Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Laskeva kurssi. Talvivaaran osakkeen hinta Helsingin pörssissä viimeisen vuoden aikana. Kuvakaappaus Talvivaaran osaketietosivulta (http://www.talvivaara.com/sijoittajat/osake).

Laskeva kurssi. Talvivaaran osakkeen hinta Helsingin pörssissä viimeisen vuoden aikana. Kuvakaappaus Talvivaaran osaketietosivulta (http://www.talvivaara.com/sijoittajat/osake).

Talvivaaran tulevaisuus osakeannin varassa

14.2.2013 10.26

Sammeli Heikkinen

Kaivosyhtiö Talvivaaran tulevaisuus riippuu nyt kevään osakeannista. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, ettei sillä ole varaa toimintaansa tai velkojen takaisinmaksuun, jos osakeannista ei saada riittävästi rahaa.

Yhtiö julkisti torstaina vielä odottuakin heikomman tuloksen. Tilinpäätöstiedotteen mukaan liiketoiminnan tulos putosi liki 84 miljoonaa tappiolle ja kauden tappio oli 104 miljoonaa.

Yhtiön suurin ongelma on kuitenkin se, ettei sillä ole rahaa toiminnan pyörittämiseen, saati toukokuussa erääntyvän 80 miljoonan lainan maksamiseen.

Tähän ongelmaan Talvivaara hakee nyt odotettua lääkettä, osakeantia. Tilinpäätöstiedotteen yhteydessä kaivosyhtiö kertoi pyrkivänsä keräämään yhteensä 260 miljoonaa euroa osakeannilla. Anti vaatii Talvivaaran yhtiökokouksen hyväksynnän. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään maaliskuun 8. päivä.

Osakeanti heikentää aina nykyisten omistajien asemaa, sillä osakemäärän kasvattaminen pienentää vanhojen osakkaiden omistusta. Talvivaaran tapauksessa muutos tulee olemaan poikkeuksellisen suuri.

Yhtiön osakkeen hinta on nimittäin pohjamudissa yhden euron tuntumassa. Antiosakkeiden hinta tuskin voi olla paljon pörssinoteerausta korkeampi. Tämän vuoksi annissa on laskettava liikkeelle valtavasti osakkeita, jotta tavoiteltuun 260 miljoonaan on mahdollista päästä.

Talvivaara oy:n osakkeita on tällä hetkellä hieman yli 270 miljoonaa. Jos osakkeiden antihinta on euron tietämissä, Talvivaaran osakkeiden määrä voisi siis kaksinkertaistua.

Toki vanhoilla osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä antiosakkeita niin paljon, että omistusosuus pysyy muuttumattomana. Suurimmat osakkeenomistajat, toimitusjohtaja Pekka Perä, Suomen valtion omistuksia hallinnoiva Solidium ja vakuutusyhtiö Varma, ovatkin sitoutuneet ostamaan antiosakkeita.

Talvivaara tekee osakeantitiedotteessaan selväksi, että osakeannin hyväksymisestä ja onnistumisesta riippuu koko yhtiön tulevaisuus. Kaivosyhtiö on tehnyt velkojiensa kanssa uuden luottosopimuksen, jossa on ankarat erityisehdot eil kovenantit.

"Jos Talvivaara ei saa ehdotetusta merkintäetuoikeusannista vähintään 240 miljoonan euron nettovaroja 30.4. 2013 mennessä, kysessä on muutetun luottolimiittisopimuksen mukainen eräännyttämiseen oikeuttava sopimusrikkomus", tiedotteessa sanotaan.

Eräännyttämisen seurauksena suuri osa Talvivaaran lainoista tulisi takaisinmaksettaviksi tilanteessa, jossa yhtiöllä on hyvin vähän rahaa. Lisäksi tiedotteessa painotetaan, että ilman osakeannista saatavia rahoja Talvivaara ei todennäköisesti voi rahoittaa toimintaansa tai maksaa takaisin velkojaan.

"Tällaiset tapahtumat voivat edellyttää Talvivaaran kaivoksen tai Talvivaaran myyntiä", tiedotteessa todetaan.

kaivosteollisuus  talous  talvivaara 


Lisää aiheesta:Viite