Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Uraanikaivos? Talvivaaran uraanihanke tulee valtioneuvoston käsittelyyn maaliskuussa.Sammeli Heikkinen

Uraanikaivos? Talvivaaran uraanihanke tulee valtioneuvoston käsittelyyn maaliskuussa.

Talvivaaran uraanilupa käsittelyyn maaliskuussa

28.2.2012 16.08

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen uraanintuotantolupa tulee valtioneuvoston käsittelyyn maaliskuun aikana, yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

"Nyt voi sanoa, että loppusuoralla ollaan. Asia tulee käsittelyyn mahdollisimman pian, tietenkin riippuen ministerien aikatauluista."

Valtioneuvoston päätös uraanintuotannosta perustuu ydinenergialakiin. Jos se myöntää Talvivaaralle luvan, yhtiö tarvitsee uraanituotantoa varten vielä ympäristöluvan.

Talvivaaran tavoitteena on 350–500 tonnin uraanintuotanto vuodessa, mikä tarkoittaisi Euroopan mittakaavassa suurta uraanikaivosta. Tällä tuotannolla voitaisiin tyydyttää suurin osa Suomen ydinvoimaloiden uraanintarpeesta.

Uraaniympäristöluvan käsittely on edelleen kesken Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Virastosta kerrotaan Vihreällä Langalle, ettei ympäristölupa-asiaa ehditä ratkaista ennen valtioneuvoston käsittelyä. Avi antoi kuulutuksen uraanin talteenoton ympäristölupahakemuksesta viime joulukuussa.

Hakemuksesta on annettu useita lausuntoja ja tehty noin satakunta muistutusta. Talvivaaran kaivosyhtiön pitäisi antaa vastineensa näihin huomenna keskiviikkona. Aluehallintoviraston käsittelyssä on myös koko kaivoksen ympäristöluvan päivitys, johon virasto on vaatinut täydennyksiä kaivosyhtiöltä. Myös näiden täydennysten takaraja on keskiviikkona.

Aluehallintovirastosta kerrotaan, että molempien hakemusten valmistelua viedään eteenpäin rinnakkain. Mahdollista on myös, että virasto antaa uraanilupapäätöksen ympäristöluvan päivityksen yhteydessä.

Oulun poliisista vahvistettiin tiistaina, että myös Talvivaara koskeva esitutkinta on edelleen kesken. Tutkinnan rikosnimikkeenä on ollut ympäristön turmeleminen.

uraani  talvivaara  valtioneuvosto 
Viite