Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaran uraanilupa kaatui KHO:ssa – hallitus joutuu käsittelemään uudelleen

5.12.2013 10.39

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran uraanilupa menee uudelleen valtioneuvoston käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus katsoo torstaina antamassaan päätöksessä, että kaivoksen tilanne on muuttunut oleellisesti siitä, kun hallitus antoi Talvivaaralle uraanintuotantoluvan.

KHO pohti asiaa Suomen luonnonsuojeluliiton ja muutamien yksityishenkilöiden tekemän valituksen pohjalta. SLL katsoi, että hallitus toimi vastoin ydinenergialakia ja -asetusta, kun se antoi uraaniluvan viime vuoden alussa.

KHO:n päätöksessä ei oteta kantaa siihen, onko uraanilupa hyväksytty oikein perustein ja ovatko siihen sisältyneet selvitykset olleet riittävät.

Talvivaaran uraanintuotanto ei ole vielä käynnistynyt, sillä kaivosyhtiö ei ole saanut talteenotolle vielä ympäristölupaa. Sen käsittely on kesken Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Nyt siis puuttuu myös vaadittava hallituksen lupa.

Talvivaara on saanut kanadalaiselta Cameco-yhtiöltä kymmeniä miljoonia etumaksuina kaivoksen uraanilaitoksen rakentamiseen. Kaivosyhtiön on määrä maksaa Camecon investoinnit takaisin uraanitoimituksilla.

kaivosteollisuus  uraani  talvivaara 
Viite