Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara

Hätäpato. Kaivosyhtiön työntekijät rakensivat torstaina etelän suuntaan uutta, korkeampaa pikapatoa.Talvivaara

Hätäpato. Kaivosyhtiön työntekijät rakensivat torstaina etelän suuntaan uutta, korkeampaa pikapatoa.

Talvivaaran vuodon saldo: Tuhat tankkiautollista jätettä vesistöön

8.11.2012 14.40

Sammeli Heikkinen

Jätealtaan vuoto Talvivaaran kaivoksella on saatu osaksi paikattua. Yhtiön mukaan kipsisakka-altaasta vuotaa kuitenkin edelleen noin tuhat kuutiota jätevettä tunnissa. Kaivosyhtiön mukaan kaikki vuotava vesi saadaan kuitenkin nyt talteen, tosin vain hätäisesti rakennettujen patojen taa.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kipsisakka-altaan raskasmetallipitoista vettä pääsi vesistöön noin 20 000 kuutiota, siis noin tuhannen tankkiauton kuorman verran.

Paljon pahempi päästö oli kuitenkin lähellä, sillä Talvivaaran arvion mukaan kipsisakka-altaan keskelle tulleesta halkeamasta karkasi kaikkiaan 600 000 kuutiota jätevettä. Tästä vesimassasta suurin osa on nyt vuotavan kipsisakka-altaan eteläpuolisissa varoaltaissa. Nämä ovat jo hyvin täynnä ja kaivosyhtiö rakentaa uutta patovallia.

Vesistöön päässeessä jätevedessä on korkeita pitoisuuksia nikkeliä, valtavasti sulfaattia ja lisäksi myös uraania. Aiempien tietojen perusteella kipsisakka-altaan vedessä on noin 20 grammaa nikkeliä kuutiossa ja sulfaattia peräti 20 kiloa. Uraania on Stukin eilen julkaisemien mittausten perusteella kuutiossa 8-16 grammaa.

Näillä luvuilla laskettuna nikkeliä olisi päässyt vesistöön noin 400 kiloa, sulfaattia 400 tonnia ja uraaniakin 160-320 kiloa. Kyseessä ovat hyvin suuret päästöt. Talvivaaran nykyisen ympäristöluvan mukaan se saa päästää vesistöön 900 kiloa nikkeliä koko vuoden aikana.

Käytännössä määrät ovat pienempiä, sillä karkaavaa jätevettä on kalkittu, mikä saostaa ainakin raskasmetalleja pois nesteestä. Lisäksi osa myrkyistä on jäänyt matkalla ojien pohjalietteeseen.

Kaikki päästöt suuntautuivat Oulujärven vesistöön, siis pohjoiseen päin.

Onnettomuuden jäljiltä noin 600 000 kuutiota jätevettä on pikaisesti rakennetuissa varoaltaissa, joiden pohjassa ei ole mitään suojarakenteita. Sakka-altaasta siis vuotaa edelleen jätevettä näihin altaisiin. Kainuun ely-keskus varoittikin eilen, että täpötäysistä altaista saatetaan joutua laskemaan vettä Vuoksen vesistön suuntaan.

Talvivaaran kaivoksella vieraileva ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) kertoi, että Talvivaaran ympäristöongelmia selvittämään perustetaan ulkopuolinen työryhmä, joka nimitetään perjantaina.

 

kaivosteollisuus  onnettomuus  talvivaara 
Viite