Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara

Vuodon etsintää.
Vuoto hukassa. Kipsisakka-altaan vuotoa etsittiin tiistaina viistokaikuluotaimella.Talvivaara

Vuoto hukassa. Kipsisakka-altaan vuotoa etsittiin tiistaina viistokaikuluotaimella.

Talvivaaran vuodon syy? Jätealtaasta tuli vesivarasto

7.11.2012 15.30

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotopaikkaa tai vuodon syytä ei vieläkään tiedetä. Kainuun ennätyksellisen sateinen kesä ja syksy kuitenkin loivat kaivokselle tilanteen, joka ei ainakaan laskenut onnettomuuden riskiä.

Kaivosyhtiö on joutunut säilömään valtavia vesimassoja kaivosalueella, myös vuodon saaneessa altaassa. Muutama viikko sitten kaivoksen katselmuksessa Sotkamossa yhtiö kertoi, että sateisen kesän ja syksyn jäljiltä kaivoksessa on peräti 1,4 miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä.

Talvivaaralla on lupa päästää vesistöön 1,3 miljoonaa kuutiota käsiteltyä jätevettä vuodessa. Kiintiöstä on käytetty tältä vuodelta jo miljoona kuutiota, eikä se ei ole voinut laskea ylijäämävesiä vesistöön. Vettä on siis varastoitu kaivokseen.

Sitä varastoitiin myös kipsisakka-altaaseen, josta vettä piti sitten juoksuttaa edelleen varsinaiseen louhokseen. Louhoksessa vesi tietenkin estää kaivoksen toimintaa, joten kipsisakka-altaan patovalleja korotettiin kesällä ja vettä pumpattiin louhoksesta takaisin altaaseen.

Kipsisakka-allasta vain ei ole tarkoitettu veden varastointiin. Ympäristölupa määrittää sen kaatopaikaksi. Lisäksi se on vuotanut jo kahdesti aiemminkin, vuosina 2008 ja 2010, molemmilla kerroilla samasta altaanosasta kuin nyt. Muun muassa Kainuun Sanomien mukaan kyseisen altaan pohjarakenne on heikompi kuin uudempien osien.

Täyteen pumpattu kipsisakka-allas sitten pettikin taas jostain kohdasta ja tilanne on nyt mikä on. Onni onnettomuudessa on ollut se, että karannut jätevesi on saatu suureksi osaksi kiinni varoaltaisiin.

Akuutti ongelma on se, etteivät nykyiset varoaltaat riitä kipsisakka-altaassa olevan veden patoamiseen. Jos vuoto saadaan tukittua tai kaivosyhtiö saa uuden padon rakennettua riittävän nopeasti, jätevesikatastrofi voidaan välttää.

Ainakin hetkeksi. Varoaltaat kun on tehty aiemman vuodon torjumiseen hyvin pikaisesti. Kyseessä ovat siksi enimmäkseen turvepohjaiset padolla rajatut imeytyskentät, joilta ei esimerkiksi ole kaadettu puustoa pois. Turve sinällään on kohtuullisen pitävä pohjamateriaali, mutta jos altaiden pohjalle jää esimerkiksi kivikkoisia kohtia, jätevesi pääsee valumaan maastoon ja pahimmassa tapauksessa pohjaveteen.

Vaikka jätevesi saataisiin suurimmaksi osaksi pidettyä kaivosalueella, Talvivaaralla on edelleen jätevesiongelma, nyt vain eri paikassa.

Kuten aiemmin siteeraamamme Suomen Luonnon uutinen kertoi, kaivosyhtiö toivoo voivansa käyttää tässä kuussa käyttöön otettavaa tehokasta uutta puhdistamoa kaivokseen varastoidun veden puhdistamiseen. Siinä tapauksessa sitä ei voisi käyttää vesistöön laskettavan jäteveden puhdistamiseen.

Se, mihin puhdistamoa käytetään ja joutuuko kaivosyhtiö hankkimaan lisäkapasiteettia, ratkeaa, kun Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antaa kaivoksen uuden ympäristöluvan. Lupapäätös tulee alkuvuodesta.

kaivosteollisuus  onnettomuus  jätevesi  talvivaara 
Viite