Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaran vuodossa myös uraania - mutta kuinka paljon?

5.11.2012 13.35

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen jätevesialtaassa on massiivinen vuoto. Vuotavaan kipsisakka-altaaseen on varastoitunut kymmeniä, mahdollisesti satoja tonneja kaivoksen bioliuotusprosessissa malmista irronnutta uraania.

Kainuun Ely-keskuksen ylitarkastaja Unto Ritvanen kertoi Vihreälle Langalle, että hänen yhtiöltä saamiensa tietojen mukaan altaassa on suurempi vuoto etelän – siis Vuoksen vesistön – suuntaan. Lisäksi vettä vuotaa ympäristöön myös pohjoisen suuntaan.

Kainuun Sanomat kertoi maanantaina puolenpäivän jälkeen, että vuoto on noin 5 000–6 000 kuutiota tunnissa.

Näin jätevettä karkaisi noin 120 000–140 000 kuutiota vuorokaudessa. Siis jopa 70 kertaisesti Jyväskylässä viikonloppuna rikkoutuneesta vesitornista valuneeseen vesimassaan verrattuna.

Ritvasen mukaan kipsisakka-altaan vedessä on kaivoksen prosessissa liuenneita metalleja, kuten nikkeliä, sinkkiä, kobolttia. Ja siis myös uraania. Kysyttäessä altaan metallipitoisuuksista, Ritvanen kehottaa kääntymään kaivosyhtiön puoleen.

Vihreä Lanka ei tavoittanut maanantaina aamupäivällä Talvivaaran edustajaa.

Säteilyturvakeskus Stuk on kuitenkin tehnyt kipsisakka-altaan uraanipitoisuudesta selvityksen. Sen mukaan kipsisakka-altaassa on uraania muutamasta sadasta bequerellista 1300:een kiloa kohti. Korkeimmillaan uraania olisi siis noin 0,1 grammaa kiloa kohti.

Laboratorionjohtaja Dina Solatie Stukista kertoo, että suurin osa uraanista on sitoutuneena altaan kipsiin. Veteen liuenneena uraania on alle 0,5 prosenttia. Tämä lukema ei kuitenkaan ole Solatien mukaan tarkka, vaan luultavasti uraanista vedessä on vieläkin pienempi osa.

Kipsisakka-altaan vesi on kuitenkin selvästi uraanipitoisempaan kuin alueen luonnonvedet. Stukin selvitysten mukaan seudun järvissä on noin 0,16 mikrogrammaa uraania per litra ja joissa ja puroissa noin 0,14 - 5,4 mikrogrammaa.

Jos kipsisakka-altaan uraanista vaikkapa 0,1 prosenttia olisi liuennut veteen, karkuun pääsevän jäteveden uraanipitoisuus olisi noin sata mikrogrammaa litrassa, noin 18-700 kertainen luonnonveteen verrattuna.

Toistaiseksi jäteveden uraanipitoisuus on kuitenkin arvoitus, mutta tarkempia tuloksia voidaan saada huomenna.

"Säteilyturvallisuuden kannalta vedessä ei kuitenkaan ole vaarallisia määriä uraania", Solatie sanoo.

Uraani on paitsi radioaktiivinen aine, myös hyvin myrkyllinen alkuaine. Solatien mukaan muita ympäristölle vaarallisia metalleja on kuitenkin jätevedessä niin paljon enemmän, että niistä on syytä olla paljon enemmän huolissaan.

Jätevettä siis vuotaa arvion mukaan ainakin 720 000 litraa tunnissa. Helsingin Sanomien haastattelema silminnäkijä tosin arvioi, että vuoto on kasvanut. Ei myöskään ole varmuutta, kuinka pitkään jätevettä on vuotanut.

Kainuun ely-keskuksen tutkijat ovat paikalla ottamassa näytteitä jätevedestä. Solatien mukaan näitä on pyydetty ottamaan näyte myös uraanipitoisuuden mittaamiseksi.

 

Juttua päivitetty klo 16. Muutettu vuotoarviota ylöspäin Kainuun Sanomien jutun perusteella.

kaivosteollisuus  onnettomuus  talvivaara 
Viite