Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaran vuotoa ei löydy – riittääkö varoallas jätevesille?

7.11.2012 13.21

Sammeli Heikkinen

Massiivinen jätevesivuoto jatkuu jo neljättä vuorokautta Talvivaaran kaivoksella. Kainuun ely-keskuksen mukaan vuotopaikkaa ei ole vieläkään löytynyt. Suurin osa jätevedestä on saatu toistaiseksi kiinni varoaltaisiin. Pahimmassa tapauksessa vesimassat ovat liian suuria pidäteltäväksi.

Jätevettä karkaa kipsisakka-altaasta noin 6 000 kuutiota tunnissa. Ely-keskuksen mukaan Pohjoiseen Oulujärven vesistöön menevä vuoto on noin tuhat kuutiota tunnissa, loput jätevedet virtaavat Vuoksen vesistön suuntaan etelään.

Ely-keskuksen tietojen mukaan jätevettä on päässyt Oulujärven vesistöön. Vaikka kaivosyhtiö on onnistunut kääntämään suurimman osan pohjoisesta vuodosta jälkikäsittely-yksikölle, osa jätevedestä virtaa edelleen vesistöön.

Mittausten mukaan jätevesi on jo happamoittanut vettä lähimpien järvien, Salmisen ja Kalliojärven, välisessä purossa. Nikkelipitoisuus on noin milligramma litrassa. Päästön vaikutuksia ei ole vielä havaittu alempana vesistössä.

Etelän suuntaan vuotava jätevesi on toistaiseksi saatu kiinni kipsisakka-altaan alapuolisiin varoaltaisiin.

Ainakin osa varoallasrakennelmista on tehty edellisen, vuonna 2010 sattuneen vuodon torjumiseksi hyvin pikaisesti. Ylempi varoallas on nyt täyttymässä ja vettä ohjataan etelän puolen jälkikäsittely-yksiköille varastoitavaksi. Lisäksi vettä pumpataan vajaisiin liuos- ja varastoaltaisiin.

Varoaltaissa olevaan veteen lisätään kalkkia, jotta ainakin osa siinä olevista metalleista saataisiin saostettua ja sidottua pohjalietteeseen. Näin myös jäteveden happamuutta saadaan vähennettyä.

Vuodon suuruuden vuoksi veden varastoiminen on kuitenkin paha ongelma. Kaivosyhtiö rakentaa etelään yötä päivää uutta patoa, jotta kipsisakka-altaasta valuva vesimassa saataisiin pidettyä kaivosaluella.

Ely-keskuksen mukaan rakennettava pato on sunnuntaina lopullisessa korkeudessaan ja silloin siihen pitäisi mahtua koko kipsisakka-altaan vesi.

Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, ehditäänkö pato saada valmiiksi ajoissa. Jos varopadot täyttyvät liian nopeasti, vettä voidaan joutua päästämään vesistöön. Siinä tapauksessa suunnitelmana on lisätä veteen lipeää, joka saostaisi metallipäästöjä. Ongelmana on se, että lipeöity jätevesi nostaisi jo ennestään suolautumisesta kärsineiden kaivoksen alapuolisten vesien suolapitoisuuksia.

Neljäs kappale mittaustuloksista lisätty klo 13.27.

kaivosteollisuus  onnettomuus  talvivaara 
Viite