Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


27.11.2012

<p>Joukko aktivisteja on tunkeutunut Espoossa järjestettävään kaivosalan seminaariin. Kutsumattomat vieraat aiheuttavat häiriötä paitsi kokouspaikan sisällä myös laulamalla ja rummuttamalla ikkunoiden ulkopuolella.</p>

23.11.2012

<p>Hesarissa kirjoitettiin jo joulukuussa 2007 Talvivaaran mahdollisista pöly- ja vesistöhaitoissa. Tosin mielipidekirjoituksessa.</p>

22.11.2012

<p>Talvivaarasta lasketaan pohjoiseen Oulujärven vesistön suuntaan ylimääräistä vettä valtavia määriä. Kaivos ylittäneekin viimeistään nyt ympäristöluvassa määritellyn vesien laskemisen rajan.</p>

22.11.2012

<p>Kaivosalueella on ainakin miljoona kuutiota ylimääräistä vettä. Tarkoitus on, että osmoosipuhdistamon avulla saadaan aikaan kaivosalueelle mahdollisimman suljettu kierto.</p>

16.11.2012

<p>Ympäristöjärjestö Greenpeacen mittausten mukaan Talvivaaran kipsisakka-altaasta virrannut vesi oli erittäin metallipitoista. Sulfaattia oli jopa aiempaa arviota enemmän.</p>

16.11.2012

<p>Talvivaaran kaivoksen jäteonnettomuuden taustalla oleva tapahtumaketju alkaa selvitä. Sen sijaan on edelleen epäselvää, miksi kaivoksella on hoidettu yljäämävesiongelmaa tavalla, joka on varmasti tiedetty riskialttiiksi.</p>

15.11.2012

<p>Pekka Perän näytöt ympäristöongelmien torjumisessa eivät ole kovin vahvat. Talvivaaran kaivos on päästänyt koko toimintansa ajan huomattavasti lupaamaansa enemmän natriumia ja sulfaattia vesistöön. </p>

13.11.2012

<p>Selvityshenkilöt tarkastelevat Talvivaaran viimeaikaisia ympäristöongelmia ja arvioivat sekä yhtiön että valvontaviranomaisten toimintaa.</p>

12.11.2012

<p>Vuodosta on päässyt vesistöön jo noin 1 100 kiloa nikkeliä, Suomen ympäristökeskus kertoo. Kaivoksen ympäristöluvan mukaan nikkeliä saa päästä vesistöön 900 kiloa</p>

9.11.2012

<p>Muovin repeäminen ei ole mikään syy vuotoon.&nbsp;Padon tai patoaltaan pitävyys ei saa olla puolentoista millin muovikalvon varassa. Itse altaan pitää olla vedenpitävä. Tämä on selvästi ilmaistu myös Talvivaaran ympäristöluvassa.</p>

8.11.2012

<p>Paljon pahempi päästö oli lähellä, sillä Talvivaaran arvion mukaan kipsisakka-altaan keskelle tulleesta halkeamasta karkasi kaikkiaan 600 000 kuutiota jätevettä. </p>

7.11.2012

<p>Kipsisakka-altaan vuotokohta on saatu paikannettua Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa. Altaasta on vuotanut jätevettä tuhansia kuutioita tunnissa jo ainakin kolmen ja puolen vuorokauden ajan. </p>

7.11.2012

<p>Kaivosyhtiö on joutunut säilömään valtavia vesimassoja kaivosalueella, myös vuodon saaneessa altaassa. Muutama viikko sitten kaivoksen katselmuksessa Sotkamossa yhtiö kertoi, että sateisen kesän ja syksyn jäljiltä kaivoksessa on peräti 1,4 miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä.</p>

7.11.2012

<p>Jätevettä karkaa kipsisakka-altaasta noin 6 000 kuutiota tunnissa. Jos varopadot täyttyvät liian nopeasti, vettä voidaan joutua päästämään vesistöön. </p>

6.11.2012

<p>Kaivoksen ympäristöriskinarvioinnissa kipsisakka-altaan vuotoa pidetään "epätodennäköisenä" ja siitä aiheutuvia vahinkoja "erittäin epätodennäköisinä". </p>

6.11.2012

<p> Kaivokselta karkaa parhaillaan tuhansien kuutioiden tuntivauhtia jätevettä, jossa on valtavia pitoisuuksia raskasmetalleja.</p>

5.11.2012

<p>Talvivaara on ollut tänä vuonna pahassa pulassa kaivokseen varastoidun liikaveden vuoksi. Suomen Luonnon mukaan yhtiö kertoi itse kolme viikkoa sitten, että kaivokseen on säilötty 1,4 miljoonaa kuutiota saastunutta sadevettä.</p>

5.11.2012

<p>Säteilyturvakeskuksen mukaan Talvivaaran vuotavassa jätealtaassa on uraania korkeimmillaan noin 0,1 grammaa kiloa kohti. Suurin osa uraanista on sitoutuneena kipsiin.</p>

24.10.2012

<p>Kaivosalan toimijoita yhteentuova huippukokous tuo toimijoita yhteen kovin epätasaisesti. Kaivosalalta ja työmarkkinajärjestöistä on 21 edustajaa, ympäristöjärjestöistä ja matkailupuolelta kolme.</p>

2.10.2012

Suomen johtavat ympäristöjärjestöt muistuttavat, että kunnilla voi olla merkittävä rooli muun muassa päästövähennyksien saavuttamisessa ja luomuruoan edistämisessä.

19.9.2012

<p>Laajennuksen yva-menettely on aloitettu ja kaivosaluetta laajennetaan 60 neliökilometristä 134 neliökilometriin. Nikkelituotannon toivotaan nousevan laajennuksen myötä 17 000 tonnista 100 000 tonniin. Tähän asti kaivos on jatkuvasti jäänyt tavoitteistaan.</p>

28.8.2012

<p>"Malmin etsintä on todella riskibisnestä jota harjoittavat yritykset ja sitten kun sitä harjoitetaan valtion varoin se on sen riskin siirtämistä veronmaksajille."</p>

24.8.2012

<p>Ely-keskukset haluavat nykyistä tarkempaa seurantaa sekä jäteveden määristä että niiden pitoisuuksista. </p>

16.8.2012

<p>Talvivaara ei ole vielä koskaan päässyt asettamaansa tavoitteeseen. Vielä parin vuoden takaisissa osavuosikatsauksissa kaivosyhtiö ennusteli tälle vuodelle 50 000 tonnin nikkelituotantoa.</p>

20.7.2012

<p>Noin puolet suomalaisista kokee, että kaivostoiminta on uhka Suomen luonnonlle ja ympäristölle. Tästä huolimatta moni näkee siitä koituvan maallemme enemmän hyötyä kuin haittaa.</p>

3.7.2012

<p>Kaivosyhtiö Talvivaara ei enää usko saavuttavansa aiemmin julkistamaansa 25 000–30 000 tonnin nikkelin tuotantotavoitetta vuodelle 2012. Yhtiö uskoo kuitenkin ylittävänsä merkittävästi viime vuoden 16 087 tonnin tuotannon.</p>

20.6.2012

<p>Poliisista kerrotaan Vihreälle Langalle, että kuulustelut ovat yhä kesken. Tähän mennessä on kuulusteltu pariakymmentä ihmistä.</p>

15.6.2012

<p>Ely-keskukselta on vaadittu Talvivaaran toiminnan keskeyttämistä nyt kolme kertaa ja vaatimukset on joka kerran hylätty. Ely-keskus ilmoitti myös antaneensa Talvivaaralle luvan poiketa ympäristöluvasta tavalla, jota hallinto-oikeus ei keväällä hyväksynyt.</p>

12.6.2012

<p>Kaivos väitti, etteivät iho-oireet voi johtua sen jätevedestä, sillä jätevettä ei ole laskettu lähijärveen. Ely-keskuksella oli päästöistä päinvastaista tietoa, mutta se ei tullut asiassa julkisuuteen.</p>

1.6.2012

<p>Ympäristövirkamiehet eivät ymmärrä ministerin halua estää heidän työskentelynsä kaivosyhtiöillä virkavapaan aikana. Työura sekä kaivoksella että valvojana on tulevaisuudessakin mahdollinen.</p>

28.5.2012

<p>Kevitsan kaivos aikoo päästää vesistöön arviolta neljä miljoonaa kuutiota jätevettä vuodessa. Ympäristölupahakemuksessa kaivos itse arvioi päästävänsä 2,1 miljoonaa kuutiota vettä. Kaivokselta haluttaisiin siis laskea kolme kertaa enemmän jätevettä kuin Talvivaarasta.</p>

11.5.2012

Ympäristövirkamiehen virkavapaasta ja työstä kultakaivoksella on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Laivakankaan kultakaivoksen jätevesisotku on nostanut taas pinnalle ympäristövirkamiesten työkeikat valvottavissa tuotantolaitoksissa.

3.5.2012

<p>SLL ihmettelee, miksei kaivoksen altaita ole suojattu esimerkiksi tiheäsilmäisillä verkoilla. Liiton mukaan kaivosten altaat tiedetään kansainvälisten kokemusten perusteella vaarallisiksi vesilinnuille ja kahlaajille.</p>

3.5.2012

<p>"Ilman korjaavia toimenpiteitä ajaudumme kriisiin sekä ely-keskuksissa että avien ympäristölupavastuualueilla. Valvonnan ja ympäristölupien asiantuntemus vaarantuu, käsittelyajat pitenevät ja laatu laskee", ympäristöjohtajat kirjoittavat.</p>

3.5.2012

<p>Vihreän Lanka selvitti, millaista ainetta Talvivaaran prosessialtaassa pitäisi olla ja pyysi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin asiantuntijaa Esa Nikusta arvioimaan, mikä aineista olisi saattanut tappaa altaasta löytyneet linnut. </p>

3.5.2012

<p>Ville Niinistö sanoo Ylen haastattelussa, että jos kaivoksen päästöjen vähentäminen ei onnistu kysymykseen tulee hallintopakko, eli uhkasakko tai toiminnan keskeyttäminen.</p>

2.5.2012

<p>Tukes haluaa Talvivaaralta selvityksen kaivoksen lintukuolemista. Edellisen kerran selvitystä vaadittiin, kun kaivoksen työntekijä kuoli maaliskuussa.</p>

26.4.2012

<p>Europarlamentaarikot Satu Hassi (vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.) ovat tehneet komissiolle kirjallisen kysymyksen Talvivaaran valvonnasta. Siitä voi tulla myös käytännön seurauksia.</p>

26.4.2012

Talvivaaran kaivosta vastustamaan Sotkamoon hotelli Katinkultaan kokoontui torstaina parisataa ihmistä, MTV3 kertoo nettisivullaan. Katinkullassa pidettiin samaan aikaan Talvivaaran kaivosyhtiön vuosikokous.

24.4.2012

<p> Yhtiö tiedotti tiistaina investoivansa 13 miljoonaa euroa uuteen ympäristötekniikkaan. Useat kansalaisjärjestöt taas aikovat järjestää kaivosta vastaan suurmielenosoituksen Sotkamossa torstaina.</p>

12.4.2012

Talvivaaran kaivosyhtiö ei tehnyt riittäviä korjaustoimenpiteitä korkeiden rikkivetypitoisuuksien lopettamiseksi ennen kuolemaan johtanutta tapaturmaa, kertoo Kainuun Sanomat.

5.4.2012

<p>Turvatekniikan keskus Tukes kertoo tiedotteessaan, että se pitää kaivosyhtiön tekemiä parannuksia riittävinä. Tukes tekee vielä kaivokselle tarkastuskäynnin pääsiäisen jälkeen.</p>

3.4.2012

<p>Uraaniluvan sitominen kaivoksen ympäristölupaan on looginen askel, sillä kaivoksen biokasaliuotuksessa irtoava uraani kulkee koko kaivoksen prosessin läpi.</p>

2.4.2012

<p>Talvivaaran kaivoksella sattunut kuolemantapaus on johtanut siihen, ettei kaivoksen metallitehdasta saa toistaiseksi käyttää. Yhtiö uskoo, että toiminta jatkuu pian, mutta valvontaviranomainen ei lupaa mitään.</p>

30.3.2012

<p>Vihreä meppi Satu Hassi vaatii, että ympäristövaatimukset on mitoitetaan kaivosten lupapäätöksiä tehdessä siten, että päätös tuntuu hyvältä vielä kaivoksen sulkemisen jälkeenkin. </p>

28.3.2012

<p>Talvivaaran poliisitutkinnassa selvitellään koko kaivoksen perustamishistoriaa. Yva-papereiden penkominen on vain osa kokonaisuutta.</p>

20.3.2012

Talvivaaran kaivokselta on päässyt nikkeli- ja sinkkipitoista vettä niin sanotulle eteläiselle, Kivijärven suuntaan kulkevalle, purkureitille. Päästön suuruus on yhtiön oman arvion mukaan noin kymmenen kuutiota.

19.3.2012

Geologian tutkimuskeskus aikoo kiihdyttää korkean teknologian tarvitsemien metallien etsintää, kertoo 3T-lehti. Pohjaselvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

24.2.2012

Kaivosyhtiö Talvivaaran tavoitteena on kehittää omaa energiantuotantoa ja kasvattaa ydinvoimaosuuksiaan niin paljon, että sillä katetaan tulevaisuudessa jopa 150 megawatin tehontarve.

17.2.2012

<p>Savukoskelle Nuorttijoen latvoille kaavailtu avofosforilouhos myöhästyy taas. Ylen mukaan Soklin kaivos avataan aikaisintaan 2016.</p>

16.2.2012

<p><span class="aloituslihavointi">Talvivaara </span>kertoo pienentäneensä nikkelikaivoksensa vesistöpäästöjä. Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa ei kuitenkaan puhuta aiemmista tai nykyisistä päästömääristä mitään.</p>

8.2.2012

Satu Hassi arvosteli kantelussaan viranomaisia siitä, että Sotkamon Talvivaaraan on perustettu uraanikaivos ilman asianmukaisia lupia. Oikeuskansleri ei kuitenkaan näe tarvetta lisätoimenpiteisiin.

16.12.2011

<p>Ympäristöministeri Ville Niinistön mielestä valtion ja kuntien on saatava osansa kaivosteollisuuden kasvavasta kakusta.</p>

16.12.2011

<p>Ympäristöongelmat ovat romuttaneet median hyväntahtoisuuden Talvivaaran suhteen. Kaivoksen käynnistämisongelmat näkyvät myös tuotannossa, joka on jäänyt alle kolmannekseen tavoitteesta.</p>

9.12.2011

<p>Sotkamo on huolissaan Hiidenportin kansallispuiston kylkeen suunnitellun kaivoksen jätevesistä. Yle Kainuun mukaan kunta haluaa, että kaivoshankkeesta tehdään ympäristövaikutusten arviointi, vaikkei laki sitä vaadikaan.</p>

9.12.2011

<p>Talvivaaran uraanilupa tulee hallituksen käsittelyyn vasta ensi vuonna. Alun perin ratkaisun piti syntyä tämän vuoden puolella.</p>

7.12.2011

<p>Talvivaaran nikkelikaivos on saanut toiminta-aikanaan kaikkiaan 38 huomautusta valvojalta. Siitä huolimatta sen jätevedet ovat pilanneet neljä järveä.</p>

2.12.2011

Kaivosyhtiöiden aiheuttamat ympäristötuhot ovat viime aikoina olleet näkyvästi esillä Suomen lisäksi myös Sambiassa. Joukko sambialaisia on nyt saavuttanut arvokkaan voiton taistelussa oman elinympäristönsä puolesta.

23.11.2011

<p>Ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan kaivoksille on Suomessa tilaa, jos ympäristöasiat hoidetaan kunnolla.</p>

17.11.2011

<p>Yhtiö julkaisi tänään pörssitiedotteen, jossa kerrotaan arvioitua korkeammista päästöistä ja tehdään myös konkreettisia ympäristölupauksia.</p>

17.11.2011

<p>Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä sanoi STT:lle, että yhtiöllä ”on lokakuulta päätös, jossa keskus toteaa, ettei kaivoksen toiminta aiheuta vaaraa luonnolle tai terveydelle”. Vihreä Lanka selvitti, mistä oli oikeasti kyse.</p>

16.11.2011

Kaivosyhtiö Talvivaara kiistää, että Kainuun Ely-keskus harkitsisi Talvivaaran kaivoksen toiminnan rajoittamista tai keskeyttämistä. Yhtiö tiedottaa torstaina tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

15.11.2011

<p>”Asiat pitää saada nopeasti kuntoon. Jos ei saada, niin laki mahdollistaa toiminnan keskeyttämisen. Sinisilmäinen ei kannata olla, että tässä nyt vasta harjoitellaan”, Ville Niinistö sanoi Ylen Ykkösaamu-lähetyksessä.</p>

14.11.2011

<p>Kaivosyhtiö Talvivaaraa uhkaa nettisota. Hakkeriliike Anonymouksen nimissä julkaistussa tiedotteessa yhtiötä uhataan muun muassa nettihyökkäyksillä.</p>

10.11.2011

<p>Kaivosyhtiö Talvivaara on joutunut julkisuudessa ristituleen ympäristöongelmien vuoksi. Yhtiö ei kuitenkaan ole tiedottanut asiasta sijoittajille. Asiantuntijan mukaan nyt olisi aika.</p>

9.11.2011

<p>"Valvontaviranomainen näkee asian niin, että ei toimita luvan mukaisesti", Kainuun Ely-keskuksen ympäristögeologi Ilkka Haataja tiivistää Vihreälle Langalle.</p>

9.11.2011

<p>Vesistöihin huimasti arvioitua enemmän päästänyt Talvivaara-kaivosyhtiö kehuu osavuosikatsauksessaan ympäristöasioiden olevan kunnossa.</p>

8.11.2011

<p>Suomessa on ensimmäistä kertaa saatu aikaiseksi merelliset olosuhteet sisäjärveen, arvioi Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen erikoistutkija Jouni Lehtoranta tiistaiaamun Helsingin Sanomissa.</p>

1.11.2011

<p>Työ- ja elinkeinoministeriön tänään tiistaina julkaiseman toimialaraportin mukaan ensi vuonna päätetään useista uusista kaivoksista tai vanhojen laajennuksista. Investointien yhteisarvo on raportin mukaan yli 1,3 miljardia euroa. </p>

1.11.2011

<p>Kaivosyhtiö Talvivaara on vetänyt pois hakemuksensa nikkelintuotannon kasvattamisesta 50 000 tonniin. Tuotannon nosto vaatii Yva-menettelyn, johon kuluu aikaa vähintään vuosi.</p>

31.10.2011

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies haluaa vauhtia kaivoslupien käsittelyyn. Lupa-asioiden käsittely siirtyi heinäkuussa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille.

27.9.2011

<p>Oulussa järjestetään huomenna keskiviikkona Talvivaara-kaivosyhtiön vastainen mielenosoitus. Kainuun Sanomien haastattelema tutkija luonnehtii kaivoksen päästöjä massiivisiksi.</p>

15.6.2011

<p><span class="aloituslihavointi"></span>Kaivosyhtiö Talvivaara haluaa tuoda uraanimalmia käsiteltäväksi Sotkamoon myös muista kaivoksista. Sotkamon kunta vastustaa suunnitelmaa.</p>

15.6.2011

<p>Säteilyturvakeskus arvioi, ettei uraanin tuotanto Talvivaaran kaivosalueella lisää ympäristön säteilyvaikutuksia. ”Laitosta voidaan käyttää niin, ettei työntekijöille ja väestölle aiheudu säteilyvaaraa.”</p>

18.3.2011

Kaivosyhtiö Talvivaara allekirjoitti helmikuussa uraanin myynti- ja ostosopimuksen kanadalaisen uraanintuottajan Cameco Corporationin kanssa.

23.2.2011

<p>Eduskunnan talousvaliokunta haluaa karsia luonnonvarojen käyttöön liittyvää byrokratiaa. Sen mietintö valtioneuvoston luonnonvarastrategiasta valmistui keskiviikkona.</p>

11.2.2011

<p>EU haluaa harvinaiset maametallit tehokkaampaan kiertoon. Asiantuntijan mielestä komissio näkee päiväunia.</p>

19.1.2011

<p>Sähkö- ja hybridiautojen lisäksi muun muassa tuulivoimaloissa käytettävien maametallien hinta on noussut, kun Kiina on kiristänyt otettaan omista varannoistaan.</p>

14.1.2011

<p>Namibia viimeistelee parhaillaan ydinenergiapoliittista suunnitelmaansa, jonka laadintaa ovat konsultoineet muun muassa Geologian tutkimuskeskus ja Säteilyturvakeskus Suomesta.</p>

9.12.2010

<p>Suomen luonnonvaroja pitää käyttää kestävästi, ja yksi Suomen tärkeimmistä luonnonvaroista on puhdas vesi. Näihin keskiviikkona eduskunnassa käsitellyn luonnonvaraselonteon päätelmiin yhtyivät kaikki puolueet.</p>

2.12.2010

<p>Pitkään valmisteltua kaivoslakia ei saada voimaan vielä ensi vuoden alusta, kuten oli suunniteltu. Sodankylän pinta-alasta jo kolmasosa on varattu tai vallattu.</p>

12.11.2010

<p>Euroopan jälleenrakennuspankki ja Euroopan investointipankki investoivat satoja miljoonia euroja Balkanin maissa. Ympäristökysymykset ovat lainoja myönnettäessä usein sivuseikka.</p>

21.10.2010

<p>Ministeriön mukaan kehittyvien maiden kulutuksen kasvu lisää raaka-aineiden kysyntää. Siksi uusia kaivoksia on TEM:n mukaan välttämätöntä avata myös Suomessa.</p>

22.9.2010

<p>"Jos hän on ympäristöministerinä tekemässä päätöstä, joka olisi merkittävän edullinen Talvivaaralle ja siksi pörssikurssit nousisivat, voitaisiin puhua ongelmasta", professori Tuomas Ojanen kommentoi Paula Lehtomäen (kesk) yhteyksiä kaivosyhtiö Talvivaaraan.</p>

16.9.2010

<p>Talvivaaran kaivosyhtiö ajaa vauhdilla pystyyn uraanin talteenottolaitosta. Yhtiöllä on kuitenkin saamatta kaikki luvat tuotannon aloittamiselle.</p>

3.5.2010

<p>Uudessa Seelannissa järjestettiin viikonloppuna massiivinen mielenosoitus, jossa vastustettiin uusia hiilikaivoksia. Maan hallitus on suunnitellut kaivosten avaamista luonnonsuojelualueille.</p>

31.3.2010

<p>Reilun kaupan tuotteiden myynti jatkaa kasvuaan taantumasta huolimatta. Seuraavaksi lanseerataan Reilun kaupan kulta.</p>

8.2.2010

<p>Turvatekniikan keskukselle kasautuu uusia tehtäviä. Mikäli eduskunnan käsiteltäväksi lähiviikkoina tuleva kaivoslakiesitys menee läpi, haetaan kaivosluvat tulevaisuudessa Tukesista.</p>

22.12.2009

<p>Hallitus hyväksyi tänään tiistaina esityksen uudeksi kaivoslaiksi. Uusi laki muun muassa antaa kunnille mahdollisuuden kieltää uraanikaivokset.</p>

17.9.2009

<p>Arevan valtaushakemuksta vastustavat aktivistit ovat perustaneet Ranualle tarkkailuleirin. Tarkoituksenaan on tarkkailla Arevan toimintaa ja vastustaa uraanin louhintaa yleisesti.</p>

11.9.2009

<p>Sähköautojen ja tuulivoimaloiden tarvitsemista harvinaisista hightech-metalleista on tulossa pula. Suomessa niitä saa louhia kuka tahansa.</p>

4.8.2009

<p>Ranuan kunnanhallitus näyttää vihreää valoa kaivosyhtiö Arevan uraanivaltaukselle, kertoo Lapin Kansa. Adressin keränneet paikalliset aktiivit pelkäävät uraanin ympäristövaaroja.</p>

26.1.2009

<p>Mielenosoittajat vaativat Oulussa viikonloppuna kansanäänestystä uraanivoimasta. Kampanjoitsija Janne Björklundin mukaan sähkö olisi nyt halvempaa ilman Olkiluodon kolmatta reaktoria. </p>

21.11.2008

<p>Arevan Ranualla ilman ministeriön lupaa aloittamissa kaivauksissa ei välttämättä ole mitään väärää, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kaivosylitarkastaja Pekka Suomela. </p>

8.10.2008

<p>Kaivoslain uudistamista valmisteleva työryhmä esittää, että kunta voisi estää uraanikaivokseen perustamisen alueelleen. Työryhmä luovutti esityksensä ministeri Mauri Pekkariselle tänään.</p>

12.6.2008

<p> Matkapuhelinvalmistajat saattavat tukea vakavia ihmisoikeusloukkauksia, väittää tanskalaisportti. &quot;Toimitusketjuun tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä&quot;, sanoo Nokian viestintäpäällikkö Eija-Riitta Huovinen. </p>

Sivut


Viite