Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


19.12.2019

”Joko maataloustuotanto muuttuu, kun Suomi lämpenee neljä astetta, tai se muuttuu, kun yhteiskunta muutetaan nopeassa tahdissa hiilineutraaliksi.”

18.12.2019

MTK:n ilmastolinjaa pidetään ristiriitaisena. Etujärjestön puheenjohtaja vastaa kritiikkiin.

2.12.2019

"MTK:lla, keskustalla ja maa- ja metsätalousministeriöllä on lähes symbioottinen suhde. Nyt tämä näkyy EU:n budjettineuvotteluissa."

19.8.2019

Toissa viikolla julkaistu kansainvälisen IPCC-ilmastopaneelin maankäyttöraportti kannusti vähentämään lihansyöntiä. Se toi suomalaiseen keskusteluun tuttuja väitteitä, joiden mukaan kotimainen nauta ei ole ilmastokriisin syy vaan jopa osa ratkaisua.

8.8.2019

Ihmiskunta on valtavan haasteen edessä, varoittaa tänään torstaina julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin erikoisraportti. Raportti arvioi maankäytön ja ilmastonmuutoksen yhteyttä.

10.5.2019

Lihansyöntiä vähentämällä voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. Kotimaisen maatalouden ei tarvitse kärsiä, eikä ravintosuosituksista tinkiä.

28.3.2019

Lihankulutuksen iso kuva on ennallaan: naudanlihaa kuluu jokseenkin entiseen malliin, sianlihan kulutuksen lasku jatkuu ja siipikarjan lihaa syödään enemmän kuin koskaan aiemmin.

28.11.2018

Vihreiden ohjelmasta tuottajajärjestölle kelpaa moni asia, mutta ei eläintuotteiden vähentäminen.

2.11.2018

Vihreä Lanka tenttasi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä (kesk.) vastauksia metsähakkuisiin, turpeeseen, turkistarhaukseen ja feminismiin.

17.9.2018

”Närpes är en direkt motsats till den dystra bilden som skapas i diskussioner om jordbrukets lönsamhetsproblem, åldrande befolkning och låg sysselsättning.”

5.9.2018

Maatalous jakaa vihreitä. Arvomaailmat eroavat esimerkiksi siinä, pitääkö maataloutta ylipäätään tukea vai pitäisikö sen toimia täysin markkinaehtoisesti.

3.5.2018

Suomessa EU-budjetista voi muodostua uusi juopa hallituksen sisälle, vaikka lopulliset päätökset venynevätkin seuraavan hallituskauden puolelle.

24.4.2018

EU:n maatalouspolitiikka vaikuttaa siihen, mitä sadat miljoonat eurooppalaiset syövät. Kurkistimme tulevaisuuteen. Miten lähivuosien linjaukset näkyvät ruokakoreissamme?

15.2.2018

Maaseudun tulevaisuus ja Vihreä Lanka lähettivät vegaanin maitotilalle ja maitotilan isäntä söi vegeruokaa. Aiheesta tehty reportaasi on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi.

19.10.2017

Ympäristöministeriössä halutaan tietoa meren sisäisestä dynamiikasta, jotta voidaan arvioida onko Itämeren rehevöitymiseen mahdollista puuttua muillakin keinoin kuin ulkoista kuormitusta leikkaamalla.

18.10.2017

Vihreän eduskuntaryhmän talousarvioaloitteet ohjaavat lisää rahaa koulutukseen ja köyhyyden vähentämiseen. Satsaukset rahoitettaisiin pääosin yritystukia karsimalla.

11.8.2017

Hukkuuko maailma nälkää näkeviin ihmisiin? Vai kuljemmeko kohti globaalin rauhan ja hyvinvoinnin aikakautta? Mahtuuko maailma kahteen vaihtoehtoon?

23.5.2017

Vegaanin mielestä eläintuotanto tuhlaa luonnonvaroja ja kohtelee eläimiä huonosti. Maidontuottaja kokee tuottavansa puhdasta ruokaa lähiraaka-aineista. Löytyykö mistään yhteistä näkemystä?

19.4.2017

Millainen ristiriita on suomalaisen eläintuotannon ja suosiotaan kasvattavan kasvisruokavalion välillä? Tämä selviää, kun vegaani vierailee maitotilalla.

22.11.2016

Teemu Meronen haluaa lopettaa suomalaisen ruuan suosimisen. Mikko Välttilä uskoo puolestaan, että suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus on erikoistumisessa.

22.5.2016

Vihreät eivät lämpene aloitteelle lieventää periaatepäätöstä ruuan geenimuuntelusta.

26.1.2015

Eläinsuojelulain pitkään valmisteltu uudistus lykkääntyy eduskuntavaalien yli. Mitä ongelmia nykyisessä laissa on, eläinten käyttäytymistieteen dosentti Laura Hänninen?

21.1.2015

Lajikato, lannoitteiden käyttö, ilmastonmuutos ja maan käyttö ovat ajaneet planeetan kriittiseen tilaan, varoittaa tuore Science-lehdessä julkaistu tutkimus. Vaarana on, että maapallosta tulee selvästi asumiskelvottomampi.

30.4.2014

<p>Tutkimuksen mukaan muun muassa pelto-metsäviljely, laidunnuksen rajoittaminen ja lannan sijoittaminen peltoon ovat tehokkaita tapoja vähentää maatalouden päästöjä kehitysmaissa.</p>

4.4.2014

<p>Tehomaatalous uhkaa kimalaisia, jotka tarjoavat vuosittain viljelijöille pölytyspalveluita miljardien eurojen arvosta. Samalla ilmastonmuutos kaventaa monen alalajin elinympäristöä.</p>

27.3.2014

<p>Selvityksen mukaan kustannustehokkaimpia päästövähennyskeinoja ovat peltojen raivaustarpeen vähentäminen lannan separoimista edistämällä, pitkäaikainen viherkesannointi tai nurmiviljely sekä tuotannon ja ruokaturvan kannalta vähämerkityksisten peltojen metsittäminen.</p>

5.3.2014

<p>MTK:n mukaan tuotantoeläintiloilla eläinten terveydestä huolehditaan suurenkin työmäärän ja hallinnollisen taakan alla eikä tuotantoeläinten sairaus- ja kuolemantapauksilta voida kokonaan välttyä: ”Ne ovat osa tuotantoeläintenkin elämää.”</p>

13.2.2014

<p>Amerikkalaisen Pioneer-yhtiön GM-maissin pääsy viljelyyn unionissa on sittenkin epävarmaa. Europarlamentin vihreät harkitsevat komission haastamista oikeuteen, jos se hyväksyy maissilajikkeen.</p>

17.1.2014

<p>Ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia myös suomalaiselle maataloudelle, vaikka usein oletetaan, että lämpenemisestä olisi lähinnä hyötyä. Asiaan on selvitetty Suomen Akatemian tutkimushankkeessa.</p>

2.10.2013

<p>Suomen järvistä 85 ja joista 65 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa, ilmenee ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta selvityksestä. Sen sijaan rannikkovesistä vain neljännes on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa.</p>

30.9.2013

Suomen luomumarkkinoiden kasvu on hidastunut. Viime vuonna kasvua oli vielä 24 prosenttia, mutta nyt Pro Luomu arvioi tahdin hiipuneen jopa alle kymmeneen prosenttiin. Yksi ongelmallisimpia tuotteita kasvun kannalta on luomuliha.

26.9.2013

<p>Karjatalouden osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on peräti 14,5 prosenttia. Parhaiden käytäntöjen levittäminen ja teknologian hyödyntäminen voisivat leikata lihan ja maidon tuotannon ilmastonpäästöjä jopa 30 prosenttia, arvioi YK:n alainen maailman ruokajärjestö FAO.</p>

25.9.2013

<p>Parlamentin ja komission neuvotteluissa tiistaina tehty sopimus yhteisestä maatalouspolitiikasta on europarlamentin vihreiden mukaan paljon huonompi kuin maaliskuussa parlamentissa hyväksytty esitys.</p>

25.7.2013

<p>Tehomaatalous ja niittymaiden huono kunnossapito ovat johtaneet perhoskantojen pienenemiseen Euroopassa, arvioi ympäristövirasto EEA. Kehityksen uskotaan heijastavan myös laajemmin hyönteiskannan muutoksia.</p>

26.6.2013

<p>Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että Suomessa tulisi tehdä nyt itsenäisiä päätöksiä maatalouden ympäristöongelmien vähentämiseksi. Maatalousaluiden ympäristövaikutuksissa on kyse paitsi vesistöpäästöistä myös uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä.</p>

28.5.2013

Maailmassa tuotetaan ruokaa yhä pienemmästä lajijoukosta, varoittaa YK:n biodiversiteettipaneelin uusi puheenjohtaja Zakri Abdul Hamid. Esimerkiksi 30 000 tuhannesta syömäkelpoisesta kasvista vain 30 kasvin ydinjoukko muodostaa 95 prosentin osuuden ravinnosta.

3.5.2013

Olit mukana valmistelemassa MTT:ssa kehitettyjä hiilijalanjälkien laskentasuosituksia suomalaisille elintarvikealan yrityksille. Onko yhteistyö vaikuttanut tilanne toimintatapoihin, luomuviljelijä Saara Rantanen?

21.3.2013

Euroopan komissio kerää EU-kansalaisten mielipiteitä siitä, miten luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden tuotantoa voitaisiin edistää Euroopassa. Komissio haluaa mielipiteitä muun muassa luomutuotannon sääntöjen yksinkertaistamisesta ja merkintöjen kehittämisestä.

13.3.2013

<p>Euroopan parlamentti äänesti tänään keskiviikkona unionin uudesta maatalouspolitiikasta. Tulos oli ympäristöväelle pettymys, sillä moni maatalousvaliokunnan komission esitykseen tekemä heikennys meni läpi.</p>

7.3.2013

Euroopan parlamentti äänestää ensi viikolla uudesta maatalouspolitiikasta. Käytännössä äänestetään muun muassa siitä, ovatko viherryttämistoimet pakollisia tai onko EU:n ympäristölakeja pakko noudattaa.

20.11.2012

<p>Ilmastonmuutos huolestuttaa tiedemiehiä Iowassa, jossa tuottetaan enemmän maissia ja soijapapuja kuin missään muussa Yhdysvaltain osavaltiossa.</p>

14.11.2012

Niittyliha on vähitellen tulossa myös Suomen kauppoihin. WWF ja metsätalouden kehittämiskeskus Tapio virittelevät parhaillaan eläintuottajien kanssa kriteerejä luonnonlaidunlihan tuotannolle.

3.10.2012

<p>Israelissa säteilytetyt koiraskärpäset ovat steriilejä ja suuremman määränsä ansiosta ne vievät luomukoiraiden naaraat. Seurauksena viljelyksille haitallisten kärpästen kanta pienenee.</p>

1.10.2012

Luonnonmukaisen tuotannon tukea haettiin tänä vuonna yhteensä 185 000 hehtaarille. Vuotta aiemmin lukema oli 161 000 hehtaaria, eli luomutuotannon pinta-ala on kasvanut vuodessa yli kymmenen prosenttia.

20.9.2012

”Kehitysmaiden maanviljelijöiden tueksi tehty Reilun kaupan järjestelmä on erinomaisen hieno asia. Myös suomalaisten viljelijöiden kohdalla on tullut tarpeelliseksi vaatia reilumpaa kauppaa”, sanoo keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anne Kalmari.

7.6.2012

<p>EU:n maataloustuen viherryttäminen on saanut jäsenmailta kovaa vastustusta. Esimerkiksi Suomen maa- ja metsätalousministerin Jari Koskisen (kok) mukaan vaatimuksissa tulee ottaa huomioon pohjoiset luonnonolosuhteet esitettyä paremmin.</p>

27.1.2012

Luomualan kehittäminen on saanut vauhtia maa- ja metsätalousministeriön reippaasta rahoituksesta. Ministeriö on myöntänyt luomualan koordinointiin tälle vuodelle 277 000 euroa.

19.1.2012

Ympäristöyritysten Liitto on palkinnut forssalaisen VamBion Vuoden Ympäristöyritys 2011 -palkinnolla. Erityismaininnan yritys saa siitä, että se käyttää sikalalietettä, jolle on hankalaa löytää hyödyntämiskohteita.

29.11.2011

<p>Yhteensä sata tutkijaa on selvittänyt kolmen vuoden ajan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa ja miten siihen tulisi varautua eri aloilla.</p>

25.10.2011

Lämpötilojen nousu saattaa olla kuivuuskausia suurempi ongelma ilmastonmuutoksen edetessä, arvioivat yhdysvaltalaiset maataloustutkijat. Erityisesti kasvukauden yölämpötilojen nousun arvioidaan pienentävän satoja.

21.10.2011

Komission ehdotuksen mukaan 30 prosenttia maatalouden perustuesta on ”viherryttämisrahaa”, jonka saadakseen viljelijän on täytettävä kolme ekoehtoa.

8.8.2011

<p>Maatalouden ympäristönsuojelua varten kehitetyt ympäristöindikaattorit ovat jääneet hyödyntämättä maatalouspoliittisessa päätöksenteossa, selviää tuoreesta väitöstutkinmuksesta. </p>

21.6.2011

<p>Ympäristöjärjestöt kohdentaisivat entistä enemmän maataloustukia luomutuotantoon sekä yhteiskuntaa hyödyttäviin luonnon palveluihin.</p>

20.6.2011

<p>Useimmat mallit eivät huomioi sitä, että kovat helteet pienentävät satoja jyrkästi. Tämän vuoksi mallit yliarvioivat satoja alueilla, joilla poikkeuksellisen kuumat päivät lisääntyvät.</p>

16.6.2011

Vihreät perustivat puoluekokouksen yhteydessä uuden valtakunnallisen järjestön, Maaseutuvihreät. Sen tavoitteena on yhdistää vihreästä maaseudusta kiinnostuneita ihmisiä sekä kehittää puolueen maaseutupolitiikkaa.

14.6.2011

<p>Tuottajien etujärjestö MTK järjesti tiistaina mielenosoituksen Helsingin Säätytalon edustalla. Järjestö on huolissaan erityisesti kotimaisen ruuan ja puun tuotannon kannattavuudesta.</p>

23.3.2011

<p>”Asuinpaikasta riippumatta suomalaiset kaipaavat maaseutuympäristöltä aineksia hyvään yksilölliseen elämäänsä sekä vihreästä taloudesta vastauksia globaaleihin haasteisiin”, Sitran Eeva Hellström sanoo.</p>

14.2.2011

<p>Eläinten tehotuotannon yleistyminen kehitysmaissa nostaa vaarallisten tautiepidemioiden uhkaa, arvioi tuore raportti, jossa muistutetaan muun muassa Sars-epidemian ja H5N1-lintuinfluenssan siirtyneen ihmisiin eläimistä.</p>

14.2.2011

<p>Keskustanuorten tulevaisuudenkuvissa siintää kotimainen maatalous, joka toimisi ilman maataloustukia ja jossa otettaisiin huomioon ympäristön, tuottajien, kuluttajien ja eläinten hyvinvointi.</p>

4.1.2011

<p>Epätavalliset sääolot ovat johtaneet useiden peräkkäisten satojen menetyksiin, mikä on ajanut tuhannet köyhät viljelijät entistä kurjempaan ja epätoivoisempaan tilanteeseen – ja lopulta itsemurhiin.</p>

22.12.2010

<p>”Täällä kuvankauniilla Saimaalla asuessa tuli nopeasti mieleen, että aluetta voisi käyttää luonnon, sen vesien ja lajiston hyväksi”, yli 20 hehtaaria maitaan kosteikoksi muuttava Pekka Hintsanen sanoo.</p>

16.12.2010

<p>Euroopan merkittävimmät siantuottajat allekirjoittivat eilen keskiviikkona Euroopan komission julkilausuman, jolla karjuporsaiden kirurginen kastraatio lopetetaan EU:ssa vuoteen 2018 mennessä.</p>

19.11.2010

<p>Euroopan maatalouspolitiikkaa tulisi viedä "vihreämpään, oikeudenmukaisempaan, tehokkaampaan ja toimivampaan suuntaan", totesi maatalouskomissaari Dacian Cioloş torstaina.</p>

17.11.2010

<p>Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän valtikka siirtyy Suomesta Ruotsiin. WWF kertoi keskiviikkona, että kilpailun ovat voittaneet Håkan ja Teri Lee Eriksson.</p>

5.11.2010

<p>Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalta vaaditaan selvitystä suomalaisten sikaloiden kastrointikäytännöistä. Turun Sanomat kertoi perjantaina, että monella tilalla kastroidaan porsaita repimällä.</p>

2.11.2010

<p>Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto on myönnetty loimaalaiselle Heikkilän tilalle. "Ympäristötukijärjestelmä toimii mielestäni hyvin ja se on mahdollistanut elinkeinon harjoittamisen kestävällä tavalla", voittaja sanoo.</p>

18.10.2010

<p>YK:n ilmastoelin toteaa tuoreessa Suomea koskevassa raportissaan, että Suomi on toistaiseksi täyttänyt Kioton pöytäkirjan asettamat velvoitteet.</p>

14.10.2010

<p>Suomen elintarviketuotannosta voi tulevaisuudessa olla luomua 30-40 prosenttia, maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila hekumoi hallituksen ruokaselonteon tiedotustilaisuudessa.</p>

30.9.2010

<p>Kolmen ämmän, eli maa- ja metsätalousministeriön tarpeellisuus on kuluvan vuoden aikana kyseenalaistettu useasti.</p>

20.9.2010

<p>”Maa- ja metsätalous eri muotoineen on tulevaisuuden elinkeino ja työllistäjä muiden elinkeinojen joukossa”, sanoo talousvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Skinnari.</p>

7.9.2010

<p>”Luomuviljan hinnat reagoivat muutoksiin kankeasti, koska luomulta puuttuu tavanomaisen viljan pörssikaupan kaltainen veturi”, sanoo Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Miska Kuusela.</p>

17.6.2010

<p>Maataloustuet tulee suunnata luomueläintuotannon tukemiseen, vaatii vihreiden eläintyöryhmä. Vain noin prosentti eläintuotteiden kulutuksesta on luomua.</p>

26.5.2010

<p>”Esimerkiksi rikkakasvien runsauteen ei vaikuttanut suoranaisesti luonnonmukaisten viljelymenetelmien käyttö, vaan luomuviljelyn menetelmien heikko ymmärrys ja käyttö”, sanoo aiheesta väittelevä Paul Riesingler. </p>

21.5.2010

<p>Viljelykasvistoltaan monipuolinen tuotanto pitää yllä luonnon monimuotoisuutta, mutta on myös viljelijälle taloudellisesti kannattavaa.</p>

14.5.2010

<p>Euroopan parlamentti haluaa sitoa maataloustuet ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuoreessa lauselmassa korostetaan maaperän ja luonnon monimuotoisuuden suojelua, metaanipäästöjen vähentämistä, vesivarojen hallintaa ja uusiutuvien energianlähteiden merkitystä maanviljelyssä.</p>

24.3.2010

<p>Ihmisvirtsa kasvattaa satoja yhtä tehokkaasti kuin kaupalliset lannoitteet. Yhden ihmisen virtsa riittää lannoittamaan vuosittain yli kaksi tonnia tomaatteja.</p>

5.3.2010

<p>Tuoreen tutkimuksen mukaan tukien lakkauttaminen laskisi peltojen hintoja, mikä puolestaan helpottaisi uusien ja toimintaansa laajentavien yrittäjien asemaa.</p>

26.11.2009

<p>Suomalaiset Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo on palkittu tänään torstaina WWF:n Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnolla.</p>

2.11.2009

<p>Liha-ala ei ole huolissaan ilmastonmuutoksen vuoksi saamastaan syntipukin maineesta. "Toimimme tulevaisuuden kasvualalla", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.</p>

18.9.2009

<p>Vuonna 2004 käyttöönotetut määräykset ovat lisänneet norjalaisten lehmien maidontuotantoa 5–6 prosenttia. Lisäksi lehmät ovat myös terveempiä.</p>

9.4.2009

<p>Luomuviljelykurssien kova kysyntä ennakoi jopa satoja uusia luomutiloja. Luomutuet saattavat loppua kesken kauden.</p>

24.3.2009

<p>Puute luonnonmukaisesti tuotetusta valkuaisrehusta on ajanut luomulehmien kasvattajat ahtaalle. Luomuliitto kiittelee Suomen ehdottamia lievennyksiä luomutuotannon vaatimuksiin.</p>

16.3.2009

<p>Ilmaston lämpeneminen parantaa monen lajin viljelyedellytyksiä Suomessa. Parin vuosikymmenen kuluttua Oulussa kerätään samankokoisia ohrasatoja kuin Etelä-Suomessa nyt.</p>

7.1.2009

<p>Luomurehun kallistuminen on saanut suomalaisia tuottajia luopumaan luomutuotannosta. Britanniassa luomutilalliset ovat jo pyytäneet viranomaisia joustamaan luomusertifikaatin vaatimuksissa.</p>

24.11.2008

<p>Perunasatoja uhkaavista koloradonkuoriaisista uhkaa tulla pysyvästi Suomessa viihtyvä laji. Torjunta-aineiden käyttö voi jopa parantaa kuoriaisten kylmänsietokykyä.</p>

19.11.2008

<p>Bill ja Melinda Gatesin säätiö ja YK haluavat vakuuttaa kehitysmaiden pienviljelijät luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen varalta. ”Tulvat ja kuivuus iskevät pahimmin pienituloisiin viljelijöihin", sanoo Ulrich Hess WFP:stä.</p>

13.11.2008

<p>EU hyväksynee talven aikana muuntogeenisen tärkkelysperunalajikkeen viljelyn teollisuuskäyttöön. Gmo-viljelyn suomalaisilla pelisäännöillä on tulipalokiire.</p>

7.10.2008

<p>YK:n ruokajärjestön mukaan ruuan kallistuminen ja biopolttoaineiden kasvanut kysyntä voivat auttaa köyhyyden ja nälän poistamisessa, jos maataloudesta saadaan kehitysmaiden kasvun veturi.</p>

8.9.2008

<p>Eläinten kloonamisen vastustajat saivat viime viikolla murskavoiton EU-parlamentissa. Kloonaamisen pelätään heikentävän perinnöllistä monimuotoisuutta ja lisäävän tautiriskiä.</p>

19.8.2008

<p>Maatalous on MTT:n mukaan kannattavuuskriisissä. Puutarhataloudessa ja naudanlihan tuotannossa yrittäjälle ei jää tuloa juuri lainkaan.</p>

17.6.2008

<p>"Ruokakriisiä ei ratkaista jatkamalla hyväntekeväisyyttä”, sanoo FAO:n asiantuntija Mafa Chipeta. Chipetan mukaan Afrikan pitäisi siirtyä pikaisesti tuottoisampiin siemenlajikkeisiin.</p>

5.6.2008

<p>EU aikoo kieltää monet Suomessa yleisesti käytettävät torjunta-aineet. Kasvinsuojeluteollisuuden mukaan kielto lopettaisi siemenperunan viljelyn.</p>

14.5.2008

<p>"Kuluttaja on korkeintaan Ruotsin kuningas – ihan mukava heppu, mutta valtaa ei juurikaan ole”, sanoo Finfood Luomun yksikönjohtaja Risto Pitkänen.</p>

8.5.2008

<p>Suomi luopui lannoiteyhtiö Kemira Growhow'sta ja sen kaivoksista viime kesänä. Nyt voitot viljelijöiden lannoitelaskun kasvusta käärii norjalaisyhtiö.</p>

28.4.2008

<p> Lähiruoka tunkee automarkettien apajille. Nelostien varrelle Heinolaan avataan ensi perjantaina lähiruokatori Heila. Yli 1 000 neliön kokoisessa ostoskeskuksessa myydään muun muassa kasviksia ja käsitöitä. </p>

25.4.2008

<p> Parsasadon korjuu on alkanut Euroopan pelloilla. Korjuu on käsityötä, jonka tekevät pääosin siirtotyöläiset. Pelkästään saksalaispelloilla rehkii huhti–toukokuussa jopa 300 000 työläistä. </p>

22.12.2006

Antaksen suvussa maanviljelys on siirtynyt isältä pojalle ja kerran tytöllekin 1600-luvulta saakka. Katkeaako ketju, kun talven keskelle on tullut kesä?

25.8.2006

<p> Raaka-ainerahaston salkunhoitaja Kalle Ainala seuraa herkeämättä maailmanpolitiikkaa ja uskoo vankasti biopolttoaineisiin – niillä tahkotaan vielä voittoja. </p>


Viite