Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


13.11.2018

Vaikka nykyiset ja suunnitellut päästövähennykset toteutuisivat, energiaa kuluisi raportin mukaan 2040 noin neljännes nykyistä enemmän.

28.3.2017

Pääkaupunkiseudun äänestäjät haluavat lisää uusiutuvia ja eroon kivihiilestä. Helsingin, Espoon ja Vantaan suurimmat puolueet eivät vihreitä lukuunottamatta juuri puhu energiasta.

1.12.2016

Komission tuki biopolttoaineille on hyvä uutinen Suomen nykypolitiikan kannalta, mutta jättää avoimeksi isoja kysymyksiä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta.

11.5.2015

Kivikon hiihtohallin katolle ensi syksynä valmistuvasta voimalasta tulee yli kaksi kertaa suurempi kuin hiljaittain Suvilahteen valmistunut aurinkovoimala.

13.4.2015

Yhdysvalloissa lisätään tänä vuonna ennätyksellinen määrä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia ja suljetaan monta hiilivoimalaa, arvioi ajatuspaja Bloomberg New Energy Finance.

8.4.2015

Uusiutuva energia on teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kannattava tapa tuottaa energiaa, vain poliittinen tahto puuttuu.

12.1.2015

Kiina on karkaamassa muilta uusituvan energian kehittäjänä. Puhdas energiantuotanto kerää Eurooppaa ja Australiaa lukuunottamatta muuallakin aiempaa suurempia summia.

6.10.2014

<p>Vihreiden mallin mukaan Fennovoiman suunnittelemaa voimalaa ei tarvita, vaan uusiutuvia edistämällä ja energiatehokkuutta parantamalla voidaan päästä jopa parempaan lopputulokseen.</p>

30.4.2014

Onko perussuomalaisilla ja vihreillä mitään yhteistä? On: kiinnostus tuottaa aurinko- tai tuulivoimaa itse. Tämä selviää Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

23.4.2014

<p>Greenpeacen painostus sai Applen panostamaan uusiutuviin. Nyt sen datakeskukset hyrisevät muun muassa aurinko-, tuuli- ja geotermisela energialla.</p>

27.2.2014

”Uudessa toimintamuodossa yhdistetään akateemisesti korkeatasoinen ja elinkeinoelämän kannalta relevantti tutkimus. Jatkossa yksikkö voi toimia myös uuden yritystoiminnan käynnistäjänä”, sanoo tutkimusjohtaja Jari Hämäläinen.

29.11.2013

<p>Uusiutuvan energian osuus on Suomessa jo nyt hyvin lähellä vuodelle 2020 asetettua EU-tavoitetta. Uusiutuvasta energiasta 80 prosenttia perustuu metsäbiomassaan.</p>

23.10.2013

<p>Ilmastonmuutoksen hillintään ei käytetä likimainkaan riittävästi rahaa, arvioi Climate Policy Iniativen tuore The Global Landscape of Climate Funding -raportti. Positiivisena seikkana raportissa nostetaan esiin se, että teknologian kehittäminen on laskenut uusiutuvan energian hintaa.</p>

15.7.2013

Euroopan komissio selvittää, rikkooko Saksassa käytettävä uusiutuvan energian tukimalli EU:n kilpailulainsäädäntöä. Asiasta kertoo saksalaislehti Spieger verkkosivuillaan.

5.6.2013

<p>EU asetti tiistaina tuontitullin kiinalaisille aurinkopaneeleille. Keskiviikkona Kiina vastasi aloittamalla selvitykset vastaavasta toimenpiteestä EU:n viinivientiin liittyen.</p>

28.5.2013

<p>Maapallon kylmillä alueilla on valtavasti tuulivoimapotentiaalia, arvioi VTT. Tutkimuslaitos selvitti tuulivoiman mahdollisuuksia kylmillä alueilla osana kansainvälistä markkinakatsausta.</p>

18.4.2013

<p>”Tarvitsemme vähähiilisen energiateknologian nopeaa laajenemista, jos haluamme välttää katastrofaalisen lämpenemisen. Myös fossiilisista polttoaineista luopumista on nopeutettava”, IEA:n johtaja Maria van der Hoeven sanoo.</p>

25.10.2012

<p>Tuoreen tutkimuksen mukaan uusiutuvan energia lisääminen toisi Eurooppaan jopa puoli miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.</p>

17.8.2012

Pääministeri Jyrki Katainen on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriötä valmistelemaan pikaisella aikataululla arvion investointien lupaprosessien kestosta, erityisesti uusiutuvan energian tuotantohankkeiden osalta.

17.8.2012

<p>Ennätyksellinen kuivuus on saanut monet amerikkalaiset kannattamaan uusiutuvaa energiaa. Taustalla ei kuitenkaan ole se, että ilmastonmuutosta pidettäisiin syynä kuivuuteen.</p>

13.8.2012

<p>Omien sanojensa mukaan Paul Ryan on innokas ulkoilija, puhtaan ympäristön ja vahvan suojelun kannattaja, jonka mukaan ympäristön suojelu voi kulkea käsi kädessä talouskasvun kanssa.</p>

2.4.2012

<p>Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset sekä mahdolliset riskit arvioidaan ensi vuoden loppuun jatkuvassa kolmen ministeriön yhteishankkeessa.</p>

15.3.2012

<p>Jyväskylän Energia on myynyt osuutensa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Yhtiö asettaa etusijalle tulevat investoinnit omiin tuotantolaitoksiinsa ja aikoo tulevaisuudessa korvata turvetta puulla.</p>

7.2.2012

<p>Euroopassa valmistui viime vuonna 9 616 megawatin edestä uutta tuulivoimakapasiteettia. Tämä vastaa noin viidennestä viime vuonna rakennetusta sähköntuotantokapasiteetista.</p>

8.12.2011

<p>Aurinkoenergia voi nosta merkittäväksi alaksi myös Suomessa, uskoo Tekes. Markkinat kaksinkertaistuvat vuosittain ja niistä 80 prosenttia on Euroopassa, mikä avaa mahdollisuuden suomalaiselle osaamiselle.</p>

2.12.2011

<p>Puolet pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen kaasubusseista siirtyy ensi vuonna biokaasuun. Kaasuyhtiö Gasum jalostaa Suomenojan jätevedenpuhdistamolla biokaasua ja toimittaa sen liikennekäyttöön.</p>

9.11.2011

”IEA osoittaa raportissaan onnistuneesti fossiilisten polttoaineiden käytön heikkoudet. Järjestö ei kuitenkaan tuo ilmastokriisiin todellista, uusiutuvaan energiaan perustuvaa ratkaisua”, sanoo WWF:n ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

13.10.2011

Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen mukaan edellisen hallituksen muotoilemaa risupakettia, eli uusiutuvan energian tukia, voidaan tarvittaessa muuttaa.

12.8.2011

<p>Lappeenrannan teknillinen yliopisto hankkii kampukselleen tuuliturbiinin, joka käynnistetään ensi marraskuussa. Kahden vuoden kuluessa kampusalueelle rakennetaan myös aurinkoenergian talteenottojärjestelmä. </p>

20.7.2011

<p>EU:n tavoitteen mukaan kymmenen prosenttia liikenteen energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Nyt EU on luonut joukon kestävyyskriteerejä, jotka biopolttoaineiden on täytettävä.</p>

13.7.2011

<p>Uusiutuva energia kattoi viime vuonna 16 prosenttia maailman energiankulutuksesta ja 20 prosenttia sähkön kulutuksesta, käy ilmi uusiutuvaa energiaa edistävän REN21- verkoston tuoreesta raportista.</p>

12.7.2011

<p>Brasiliassa otetaan <span class="aloituslihavointi"></span>käyttöön uusiutuvaa energiaa nopeammin kuin missään muualla Etelä-Amerikassa. Kesäkuusta alkaen maa on täyttänyt 1,5 miljoonan kodin energiantarpeen tuulivoimalla.</p>

30.6.2011

<p>Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu energia lisääntyy nopeammin kuin mikään muu energiamuoto, käy ilmi ympäristöjärjestö Greenpeacen tuoreesta raportista.<em></em></p>

29.6.2011

<p>Ympäristöministeriö on <span class="aloituslihavointi"></span>myöntänyt ensimmäistä kertaa korvamerkittyä rahaa tuulivoimarakentamisen kaavoitukseen. Tukipotti on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa, ja se jaetaan 20 kunnalle ja 12 maakunnan liitolle.</p>

21.6.2011

<p>Tuoreen tutkimuksen mukaan pientaloa sähköllä lämmittävä maksaa uusiutuvan energian tuotantotukea sähkölaskussaan noin 89 euroa vuodessa. Halvemmalla pääsee, jos käyttää pellettejä tai kaukolämpöä.</p>

16.6.2011

<p>IPCC-ilmastopaneelin mukaan uusiutuva energia käy tulevaisuudessa edullisemmaksi kuin ydinvoima tai fossiiliset polttoaineet, kun huomioidaan elinkaarikustannukset suhteessa tuotettuun energiaa.</p>

29.3.2011

<p>Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n tutkijat povaavat Suomen tuulivoimateknogialle rahakasta tulevaisuutta. Tuotannon pitäisi kaksitoistakertaistua vuoteen 2020 mennessä.</p>

16.3.2011

<p>Ydinvoiman ahdinko nostaa sähkön hintaa ja vaikeuttaa päästökauppaa. Uusiutuva energia voi sen sijaan saada lisää nostetta.</p>

15.2.2011

<p>”Poistamme tuet fossiilisilta polttoaineilta ja teemme sen sijaan merkittäviä sijoituksia puhtaaseen energiaan, sillä maa joka johtaa puhtaassa energiassa johtaa maailman taloutta”, presidentti Obama ennustaa.</p>

9.2.2011

<p>Yhdysvaltain hallitus myönsi kymmeniä miljoonia tuuli- ja aurinkovoimalle. Suurin ekohanke on kuitenkin koko maan rautateiden uudistaminen.</p>

29.12.2010

<p>Energiateollisuus saattaa vaihtaa puuhakkeen kivihiileen ja turpeeseen, kun uuden ja vanhan tuotantotuen väliin on jäämässä tauko.</p>

1.12.2010

<p>Perustuslakivaliokunnan mukaan Ahvenanmaan itsehallintolaki ei estä sen ottamista mukaan tuulivoiman syöttötariffiin.</p>

11.11.2010

<p>Ahvenanmaan tuulivoimatukien kohtalo voi ratkaista, yltääkö Suomi uusiutuvan energian tavoitteeseensa. Jos tuki heltiää, Ahvenanmaalta voi kohta virrata sähköä Manner-Suomeen.</p>

28.9.2010

<p>MTT:n uudessa hankkeessa selvitetään, voisiko Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle syntyä biokaasulaitoksia, jotka saisivat energiansa paikallisesta nurmesta.</p>

28.9.2010

<p>Pääministeri Alex Salmond uskoo, että Skotlanti tuottaa 15 vuoden kuluttua enemmän energiaa uusiutuvilla kuin se ehtii itse käyttää.</p>

17.8.2010

<p>Skotlannissa otetaan tänä vuonna käyttöön maailman suurin meriveden virtaukseen perustuva voimala. Atlantis yhtiön AK1000-voimalan arvioidaan tuottavan riittävästi energiaa noin tuhannelle kotitaloudelle.</p>

9.7.2010

<p>Euroopan energiantarve voidaan kattaa lähes kokonaan uusiutuvalla energialla vuonna 2050, arvioi Greenpeace teetettyään energiasuunnitelman saksalaisilla ja hollantilaisilla asiantuntijoilla.</p>

24.6.2010

<p>Aurinko Haitin ainoa luonnonvara. Sen varaan lasketaan paljon maassa, joka toipuu hitaasti tammikuussa tapahtuneesta maanjäristyksestä.</p>

17.6.2010

<p>Ekosähkön markkinaosuus kasvoi Suomessa viime vuonna. Ekoenergian kokonaismyynti vastaa Jyväskylän, Porin ja Kuopion yhteenlaskettua sähkönkulutusta.</p>

2.6.2010

<p>Metsäkoneyhtiö Ponsse oli yksi voittajista, kun hallitus päätti uusiutuvan energian tukipaketista. Yhtiö järjestää elokuussa juhlat kahdelle tuhannelle vieraalle. Juhlitaanko silloin risupakettia?</p>

21.5.2010

<p>Tuulivoiman takuuhinta voi käydä kalliiksi ja tukkia parhaat paikat tehottomilla myllyillä. Tai sitten ei. ”Tehokkaat ja tehottomat myllyt asetetaan samalle viivalle, ja tehokkaille maksetaan liikaa.”</p>

18.5.2010

<p>Suomen luonnonsuojeluliitto toivoo, että julkisen sektorin sähkönhankinnalle asetetaan kriteerit, joilla voidaan suojella metsiä, lintuja ja kaloja uusiutuvan energian lisäämisen vaikutuksilta.</p>

11.5.2010

<p>Greenpeacen mukaan tuulivoiman takuuhinnassa ei ole huomioitu inflaatiota, minkä vuoksi tuulivoimalle maksettava tuki jää 105 miljoonaan euroon eikä 201 miljoonaan euroon.</p>

11.5.2010

<p>Eduskunnassa keskustellaan tänään energiapaketista, ydinvoimasta ja Kreikalle myönnettävästä tukipaketista. Kahdelta alkava täysistunto jatkunee myöhään iltaan.</p>

10.5.2010

<p>Kotimaan tuulivoimarakentamisen vauhdittaminen voisi kaksinkertaistaa Suomen osuuden maailmanmarkkinoista ja tuoda 30 000 uutta työpaikkaa, arvioi teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.</p>

4.5.2010

<p>Viisi senttiä tavallista postimerkkiä kalliimmalla Itellan Posti Vihreä -merkillä varustetun kirjeen hiilijalanjälki neutralisoidaan osallistumalla ilmastoprojekteihin ja tukemalla Suomen ensimmäisen aurinkovoimalan rakentamista.</p>

30.4.2010

<p>Tuulipuistojen pitkät lupaprosessit uhkaavat EU:n tavoitetta tuottaa 20 prosenttia energiastaan uusiutuvilla vuoteen 2020 mennessä, varoittaa Euroopan tuulienergiayhdistys EWEA.</p>

23.4.2010

<p>Keravan uusi biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan turvetta ja metsäenergiapuuta. Periaatteessa voimalassa voisi polttaa myös viereisen Lassila &amp; Tikanojan kierrätyslaitoksen rakennusjätteistä lajittelemaa kierrätyspuuta.</p>

22.4.2010

<p>Hallituksen tiistaina esittelemä uusiutuvan energian paketti voi olla uhka metsien kestävälle käytölle, varoittaa Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.</p>

22.4.2010

<p>Keskustan opiskelijaliitto vaatti elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen (kesk) eroa. Järjestön mukaan Pekkarisen ydinvoimaratkaisu osoittaa, ettei hän toimi keskustan periaatteiden mukaan.</p>

22.4.2010

<p>”Hyvät ihmiset, kun tekin joskus suututte tähän kuvioon, koettakaa muistaa, että syy oli kepun ja vihreiden. Kokoomuksen synti oli vain heikkous. Ja siitä minä pesen käteni.”</p>

21.4.2010

<p>Satojen miljoonien eurojen tuella on määrä lisätä uusiutuvan energian tuotantoa noin kolmea ydinvoimalaa vastaavalla määrällä. Ympäristöjärjestöt olisivat halunneet enemmän.</p>

19.4.2010

<p>Pohjois-Karjala on julistautumassa öljyvapaaksi alueeksi. Siinä sivussa voidaan ratkaista alueen työttömyys- ja imago-ongelmat.</p>

15.4.2010

<p>Suomeen suunniteltu lisäydinvoima voi uhata myös metsien kestävää käyttöä, kun puulle on vastedes entistä enemmän ottajia.</p>

15.4.2010

<p>Hallitus ei saanut iltakoulussaan päätettyä uusiutuvan energian tukipaketista. Tavoitteena on myöntää uusiutuvalle energialle mittavia tukia.</p>

14.4.2010

<p>Suomi aikoo lisätä uusiutuvan energian tuotantoa kolmen ydinvoimalan verran seuraavan kymmenen vuoden aikana. Hallitus käsittelee tänään iltakoulussaan asiaa, joka on vahvasti kytkössä tulevaan ydinvoimapäätökseen.</p>

13.4.2010

<p>Jyväskylän Energian hallitus erotettiin eilen maanantaina. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen sanoo, että tavoitteena kiristää omistajaohjausta ja lisätä asiantuntemusta.</p>

31.3.2010

<p>Vapon tytäryhtiön ex-johtaja tilasi Jyväskylän uuteen voimalaan kattilan, jossa vastoin ennakkotietoja voi polttaa pääasiassa turvetta.</p>

11.3.2010

<p>Tuulivoiman ja biokaasun syöttötariffien sitominen valtion budjettiin altistaa tuet juustohöylälle. Muualla Euroopassa suoran budjettirahoituksen mallia ei juuri tunneta.</p>

9.3.2010

<p>"Uusien tutkimusten mukaan ydinsähkö ei tule olemaan juurikaan uusiutuvia energiavaihtoehtoja halvempaa. Olkiluoto 3 myös petti sille asetetut lupaukset", vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki sanoo. </p>

9.3.2010

<p>Raimo Sailaksen mukaan Suomi on menettänyt mahdollisuutensa saavuttaa uusiutuvan energian tuotannolle asetetut tavoitteet, kun paperiteollisuutta on supistettu.</p>

9.3.2010

<p>Biokaasun ja tuulivoiman syöttötariffia koskeva lakiesitys julkistetaan tällä viikolla. Aiempi ehdotus Fingridin keräämästä tariffimaksusta hylättiin.</p>

8.3.2010

<p>Helsingin Östersundomiin suunnitellaan laajaa hanketta, jossa aurinkosähköä on tarkoitus kokeilla esimerkiksi asuinrakennuksissa, julkisissa rakennuksissa ja katuvalaistuksessa.</p>

18.2.2010

<p>Euroopan unioni on saavuttamassa uusiutuvan energian lisäämiseksi asetetut tavoitteet, arvioi tuulivoimajärjestö EWEA.</p>

29.10.2009

<p>Keskustanuoret haluavat hajautettua ja uusiutuvaa energiantuotantoa. ”Mallia voisi ottaa esimerkiksi Itävallasta, jossa pk-yritykset tuottavat energiaa”, puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo.</p>

8.10.2009

<p>Investoinnit uusiutuvaan energiaan laskevat tänä vuonna 40 prosenttia, YK arvioi. Viime vuonna investoinnit olivat yhteensä 155 miljardia dollaria.</p>

29.9.2009

<p>Uusiutuvan energian syöttötariffia selvittänyt työryhmä esittää takuuhintajärjestelmän käyttöönottoa. Sekä ympäristöministeriö että maa- ja metsätalousministeriö sanoutuvat irti raportista.</p>

18.9.2009

<p>Palkinnon sai muun muassa Kiilto, joka on asennuttanut toimitiloihinsa Suomen suurimman aurinkosähköpaneelin.</p>

2.9.2009

<p>Saksan ympäristöministeriön tilaaman raportin mukaan vuonna 2002 toimivia ydinreaktoreja oli maailmassa 444. Viime kuussa vastaava luku oli 435.</p>

1.9.2009

<p>Pienosakkaiden omistama Sumituuli alkaa rakentamaan Kemin Ajokseen kevytrakenteista tuulivoimalaa. ”Ilman valtion tukea tällaiset hankkeet eivät etenisi.”</p>

27.8.2009

<p>Scottich Power suunnittelee Islayn saarelle maailman suurinta vuorovesivoimalaa, jonka tuottama energia riittäisi paitsi saaren asukkaiden myös viskiteollisuuden käyttöön.</p>

22.4.2009

<p>Bioenergian tuotantoa lisäämällä voidaan työllistää 7 000 ihmistä vuoteen 2020 mennessä. Bioenergiayhdistys vaatii syöttötariffeja ja investointitukia.</p>

21.4.2009

<p>Tuulivoimaa, vesivoimaa, aurinkovoimaa, ledejä ja kierrätystä. Linnanmäen huvipuistossa ekoillaan tänä kesänä tosissaan.</p>

8.4.2009

<p>Suomen energiapolitiikan suunta on muuttunut. Etelärannan vaatimukset jäävät ilmastohuolen jalkoihin hallituksen energiapäätöksissä.</p>

2.4.2009

<p>Uusien talojen tulee tuottaa itse tarvitsemansa energia vuodesta 2019 lähtien, linjasi Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunta.</p>

18.3.2009

<p>Shell keskittää voimavaransa jatkossa biopolttoaineisiin, jotka soveltuvat paremmin yhteen sen nykyisen ydinliiketoiminnan, eli öljy- ja kaasubisneksen kanssa.</p>

3.3.2009

<p> Maailman rikkaat sijoittavat nyt ympäristöystävälliseen teknologiaan entistä innokkaammin. Sunday Timesin mukaan rikkaiden ympäristösijoitusten yhteissumma on peräti 267 miljardia puntaa. </p>

24.2.2009

<p>Vittorio Sgarbi on jo jonkin aikaa varoitellut, että mafia on soluttautunut Sisilian tuulivoimabisnekseen – ja ollut oikeassa. Mutta mafian uudesta aluevaltauksesta on hänelle myös suurta hyötyä.</p>

24.2.2009

<p>Suomalaisissa kaupungeissa voitaisiin hyödyntää uusiutuvaa energiaa nykyistä enemmän, arvioi Tekes. Helsingin asuntolautakunnan puheenjohtaja innostuu ehdotuksesta. <i>Juttua on päivitetty klo 15.08.</i></p>

18.2.2009

<p>Aurinkovoiman ongelmana on ollut epätasainen ja auringonpaisteesta riippuvainen sähköntuotanto. Hybridiaurinkovoimalassa sähköntuotantoa voidaan täydentää biopolttoaineilla.</p>

30.1.2009

<p>Raahen tuulipuistoon rakennettavien uusien voimaloiden arvioidaan vähentävän sähköntuotannon päästöjä noin 28 000 tonnia. Tämän ansiosta Suomi säästää päästökaupassa puolen miljoonaa euroa.</p>

26.1.2009

<p>Saksan Bonnissa perustetaan maanantaina uusi kansainvälinen järjestö edistämään uusiutuvan energian käyttöä. Irenaa tarvitaan, koska teollisuusmaiden energiajärjestö IEA ei ole kyennyt lisäämään uusiutuvien käyttöä kehitysmaissa. </p>

23.1.2009

<p>Maailmanpankki ja Japani ovat lainanneet Bangladeshille rahaa edistääkseen maan energiainvestointeja, etenkin aurinkovoimaa. Maakaasusta riippuvaisen maan kaasuvarannot riittävät vain vuoteen 2012 asti.</p>

19.1.2009

<p>Ensi tiistaina työnsä aloittava Yhdysvaltain presidentti Barack Obama aikoo seuraavien kolmen vuoden aikana kaksinkertaistaa maansa uusiutuvan energian tuotannon.</p>

14.1.2009

<p>Idea krematorion hukkalämmön hyödyntämiseen on lähtöisin Ruotsista, jossa kirkon maille on suunnitteilla myös 400 tuulivoimalaa. Energiaa saattaa riittää myös myyntiin.</p>

14.1.2009

<p> Jos taantuma ei ole tyhjentänyt kukkaroa, nyt saattaa olla hyvä aika sijoittaa ympäristörahastoihin. &quot;Ne ovat hittituotteita, kun markkinat alkavat elpyä”, sanoo Markku Savikko Suomen sijoitusrahastoyhdistyksestä. </p>

9.1.2009

<p>Yhdysvallat ja Japani luottavat elvytyssuunnitelmissaan ympäristöteknologiaan. Greenpeace toivoo, että Suomi seuraa perässä. Järjestö nostaisi muun muassa bioenergian elvytyksen ykköskohteeksi.</p>

17.12.2008

<p>Greenpeace ja Euroopan uusiutuvan energian kattojärjestö Erec esittelevät tänään keskiviikkona mallin, jolla maailman energiantuotannon hiilidioksidipäästöt voidaan pudottaa alle puoleen vuoteen 2050 mennessä.</p>

10.12.2008

<p> EU:n energia- ja ilmastopaketissa päästiin tiistaina sopuun uusiutuvien energioiden osalta. Suomi sai läpi haitallisena pidetyn vaatimuksensa, jonka mukaan soilta saatavat puut lasketaan biopolttoaineeksi. <span class="kursiivi">Juttu on päivitetty 10.12. klo 16.44. </span> </p>

27.11.2008

<p>Vatikaanin uudet aurinkopaneelit otettiin käyttöön eilen. Lisäksi minivaltio suunnittelee Rooman pohjoispuolelle 300 hehtaarin suuruista aurinkovoimalaa, josta riittäisi jaettavaa Italian sähköverkkoon.</p>

Sivut


Viite