Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Pitäisikö turvapaikanhakijoita sijoitella tasapuolisesti eri jäsenmaihin?

15.5.2014 13.36

Minna Suihkonen

Etelä- ja Itä-Euroopan maat kantavat suurimman taakan turvapaikkahakemusten käsittelyssä. Näissä maissa esiintyy myös vakavia puutteita hakemusten käsittelyssä ja räikeitä turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien loukkauksia. Pitäisikö jäsenmaiden välille sopia taakanjaosta eli hakijoiden uudelleensijoittelusta tasaisesti eri jäsenmaihin?

Touko Aalto: Kyllä
Kun EU toimii yhteisesti, täytyy myös taakan jakautua oikeudenmukaisesti. Myös Suomi hyötyy tästä, jos EU:n ja Venäjän viisumivapaus toteutuu ja rajavalvonnan kustannukset kasvavat. Koko EU hyötyy, kun yhteinen politiikka ei rasita yksittäisiä jäsenmaita kohtuuttomasti. Tämä liittyy olennaisesti myös Venäjään kohdistuviin talouspakotteisiin ja niiden vaikutuksiin Suomen kaltaisille rajavaltioille.

Pekka Aikio: Kyllä.

Alanko-Kahiluoto: Kyllä.
Vauraammat maat voivat ottaa enemmän vastuuta pakolaisten vastaanottamisessa ja sijoittamisessa

Harri Auvinen: –
Taakanjako voitaisiin pikemminkin hoitaa taloudellisesti. En kannata ihmisten pakkosijoittamista kiintiöiden perusteella.

Anne Bland: Kyllä
Nykyinen asetelma on epäreilu jäsenmaille.

Tarja Cronberg: Kyllä
Ei ole oikein, että taakka jää tiettyjen maiden, pääosin Välimeren maiden, harteille. Jos Suomi olisi vastaavassa tilanteessa kuin Italia ja Kreikka nyt, vaatisimme myös yhteistä taakanjakoa. Nk. Dublinin sopimusta olisi uusittava.

Satu Haapanen: Kyllä.

Heidi Hautala: Kyllä
EU:n perusoikeusviraston pitäisi saada toimivaltaa ohjatakseen turvapaikanhakijoiden oikeuksia loukkaavia jäsenvaltioita. Taakanjakoa tarvitaan, yhtenä askeleena luopuminen Dublin-järjestelmästä.

Hanna Holopainen: Kyllä

Saara Ilvessalo: Kyllä
Unionin jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikan täytyy olla yhtenäistä. Unioniin pitää luoda yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka jakaa vastuuta tasaisesti EU:n jäsenmaiden kesken. Turvapaikkakustannukset pitää tasata EU:n jäsenvaltioiden kesken, ja ihmisille täytyy löytää kullekin sopivin jäsenvaltio.

Jyrki Kasvi: Kyllä
Vähintään taloudellista taakkaa tulisi jakaa eli Unionin tulisi vastata yhteisesti hakemusten käsittelyn ja majoituksen kustannuksista.

Sirpa Kauppinen: Kyllä.
Eurooppa harmaantuu. Siirtolaisten tulo on Euroopan elinehto.

Otso Kivekäs: Kyllä
Kustannukset tulisi tasata EU:n kautta ja turvapaikanhakijoille tarjota laajempi mahdollisuus valita asuinpaikkansa. Ensis sijassa kuitenkin niin, että hakijat itse hakeutuvat haluamiinsa maihin, eikä sijoittelemalla heitä.

Maria Ohisalo: Kyllä.
EU:lle tulee luoda yhteinen turvapaikkapolitiikka, joka takaa kaikkien turvapaikanhakijoiden yhdenvertaisen ja ihmisarvoa kunnioittavan kohtelun. EU:n jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikan on oltava yhtenäistä ja riittävästi resursoitua. Toimiva järjestelmä edellyttää turvapaikanhakijoiden tarkoituksenmukaista sijoittamista EU:n alueelle ja turvapaikkakustannusten tasaista jakoa EU:n jäsenvaltioiden kesken.

Anni Sinnemäki: Kyllä.
Mielestäni kannattaisi sopia tasaisemmasta työnjaosta turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja pakolaisten vastaanottamisessa.

Johanna Sumuvuori: Kyllä.
EU-maiden on yhtenäistettävä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaansa. Taakanjaosta sopiminen olisi hyvä asia.

Oras Tynkkynen: Kyllä
Euroopan pitää kantaa nykyistä enemmän yhdessä vastuuta hädänalaisten ihmisten auttamisesta.

Antero Vartia: Kyllä

Ozan Yanar: Kyllä
Vastuuta pakolaisista pitäisi ehdottomasti jakaa. Nykytilanne on kestämätön turvapaikanhakijoiden kannalta, mutta myös niiden maiden, joihin suurimmat paineet kohdistuvat.
EU-maiden välinen solidaarisuus tällaisissa asioissa on myös tärkeää EU:n tulevaisuuden kannalta.

 

eurovaalit 
Viite