Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SXC

Ydinvoimala Staffordshiressa.
Uusia tulossa. Tuore tutkimus povaa ydinvoimakapasiteetin kaksinkertaistumista vuoteen 2050 mennessä. SXC

Uusia tulossa. Tuore tutkimus povaa ydinvoimakapasiteetin kaksinkertaistumista vuoteen 2050 mennessä.

VTT: Päästöjen leikkaaminen tuplaa ydinvoiman määrän

1.10.2008 10.12

Vihreä Lanka

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen kahteen asteeseen johtaa ydinvoiman voimakkaaseen lisärakentamiseen. Ydinvoimalla maailmanlaajuisesti tuotettavan energian määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, arvioidaan Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen VTT:n koordinoimassa tutkimuksessa.

Tuulivoima- ja bioenergiainvestointien VTT arvioi monikymmenkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Vesivoimainvestoinnit lisääntyvät tutkimuksen mukaan ilmastopolitiikasta riippumatta, koska fosiiliset polttoaineet kallistuvat.

Hiilidioksidin talteenoton tutkijat uskovat lisääntyvän voimakkaasti vuoden 2020 jälkeen, kun teknologia ja lainsäädäntö kehittyvät tarpeeksi.

Puhtaaseen energiateknologiaan investoiminen rasittaa maailman taloutta vain vähän. Tutkimuksessa esitetyn arvion mukaan globaali bruttokansantuote olisi päästöleikkeuksien takia vuonna 2050 noin prosentin pienempi kuin ilman investointeja.

Tutkimuksessa arvioitiin tiukentuvan ilmastopolitiikan vaikutuksia puhtaan teknologian kysyntään. Lähtökohdaksi on otettu EU:n tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen.

VTT:n lisäksi tutkimukseen osallistuivat Suomen ympäristökeskus ja Helsingin kauppakorkeakoulu.

ydinvoima  ympäristöteknologia  vesivoima  tuulivoima  uusiutuvat 
Viite