Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaran uraanilupakäsittely leivotaan uuteen ympäristölupaan

3.4.2012 10.26

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen uraanilupa ja koko kaivoksen ympäristöluvan päivitys käsitellään yhdessä. Asiasta tiedotti kaivosyhtiö itse, joka oli saanut lupakäsittelystä suullisen tiedon Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Kaivosyhtiön mukaan aluehallintovirasto yrittää kuuluttaa ympäristölupahakemuksen toukokuun alussa. Samalla kuulutetaan uudestaan uraanilupahakemus, josta tulee siten osa kokonaispakettia.

Uraaniluvan sitominen kaivoksen ympäristölupaan on looginen askel, sillä kaivoksen biokasaliuotuksessa irtoava uraani kulkee koko kaivoksen prosessin läpi. Uraanintuotantoluvan käsittelyssä on taas painottunut lähinnä uraanin erottaminen malmista irtoavasta liuoksesta.

Talvivaara arvioi, että uraanilupaprosessi hidastuu hieman yhteiskäsittelyn vuoksi.

Aluehallintoviraston edustajat suorittivat tiistaina ympäristölupakäsittelyyn liittyvän katselmuksen Sotkamon kaivoksella.

kaivosteollisuus  uraani  talvivaara 
Viite