Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sosiaalidemokraattien vastaukset kokonaisuudessaan

12.1.2007 5.53

Jussi Laitinen

Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?

Ilmastomme lämpenee lähivuosikymmeninä poikkeuksellisen nopeasti. Se uhkaa muuttaa koko maapallon ekosysteemiä. Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kohtuuhintaisen energian saannin turvaamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja. Tulevalla vaalikaudella tulemme esittämään lisää konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Erityisenä painopistealueena SDP:llä on ollut Itämeri-kysymykset. Puolueella on ollut puoluevaltuuston asettama Itämeri-projekti, jonka puitteissa on järjestetty muun muassa teematilaisuuksia, otettu kantaa ajankohtaisiin Itämeren hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin ja pyritty aktivoimaan muun muassa puolueen jäseniä arjen tekoihin yhteisen meremme puolesta.


Mitä konkreettista niissä on saatu aikaan?

  • Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen on saatettu loppuun
  • Vesiensuojelun suuntaviivat 2015 sekä Itämeren suojelun toimenpideohjelma on laadittu
  • Itämerelle on hankittu PSSA status (erityisen herkkä merialue)
  • Budjettiin on varattu resurssit öljy- ja kemikaalitorjuntaan suunnitellulle monitoimialukselle
  • Maatalouden ympäristötukea on suunnattu erityisesti suojavyöhykkeiden perustamiseen
  • Lähialueyhteistyönä aloitettiin vuonna 2003 kaksi öljyntorjuntavalmiuksien parantamishanketta
  • Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla hyväksyttiin ja tuli voimaan 1.1.2004
  • Jatkettiin Itämeren suojeluohjelman toteuttamista laatimalla suunnitelma Itämeren vedenalaisen luonnon inventoinneista ja toteutettiin ensimmäiset pilottitutkimukset Saaristomerellä


Mitä ympäristöasioita aiotte ajaa ensi vaalikaudella?

Ilmastonmuutoksen hallinta ja sen ehkäisy on nyt ja tulevaisuudessa ihmiskunnan suurimpia poliittisia kysymyksiä. Tavoitteemme on öljyriippuvuudesta vapaan Suomen rakentaminen vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista politiikkaa, joka koskettaa yhtä hyvin energiantuotantoa, kulutuskäyttäytymistä kuin yhteiskuntasuunnitteluakin. Yhteiskunnalta vaaditaan massiivisia panostuksia ympäristöteknologian tutkimus- ja kehitystyöhön. Kestävän kehityksen vaade koskettaa niin maailmanlaajuista kuin paikallistakin päätöksentekoa. Haluamme kutsua kaikki muut puolueet sekä kansalaisjärjestöt mukaan öljyriippuvuudesta vapaan Suomen rakentamiseen. Vain laajalla yhteistyöllä voimme onnistua näin historiallisen mittavassa projektissa.


Onko ympäristöä otettu huomioon puolueen tilaisuuksien järjestämisessä, jäsenten matkustamisessa ynnä muissa käytännön tilanteissa?

Jäseniä kannustetaan matkustamaan puolueen tilaisuuksiin julkisilla kulkuneuvoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että puolue maksaa vain joukkoliikenteen lippujen mukaisen korvauksen. Oman auton käyttämisestä myönnetään korvaus vain, mikäli oman auton käyttäminen on aivan välttämätöntä esimerkiksi logistisista syistä tai tavaran kuljettamiseksi. Osa valtakunnallista osallistumista edellyttävistä kokouksista järjestetään puhelinkokouksina.

Puolue myös kampanjoi työsuhdematkalipun laajemman käytön puolesta ja pyrkii vaikuttamaan siten, että asia otettaisiin esille työmarkkinajärjestöjen seuraavien tulopoliittisten neuvottelujen yhteydessä. SDP:n puoluetoimisto otti työsuhdematkalipun käyttöön heti.

Lisäksi SDP aikoo ensimmäisenä puoluetoimistona Suomessa hankkia itselleen Green Office-tunnustuksen.

Kysymyksiin vastasi puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta.
Viite