Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

RKP:n vastaukset kokonaisuudessaan

12.1.2007 5.38

Jussi Laitinen

Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?

Itämeren tilanne on ollut RKP:lle tärkeä kysymys myös tällä hallituskaudella. Tulokset seuraavassa vastauksessa. Puolue on myös työskennellyt uuden enegiapolitiikan puolesta, joka vähentäisi riippuvuutta öljystä; puoluekokous 2006 hyväksyi ohjelman uusiutuvasta energiasta. Puolue on myös huomioinut kuljetusten turvallisuutta ja merenkulun ympäristörasituksia, ja mm. ehdottanut täyskieltoa harmaan veden tyhjennykselle merellä.


Mitä konkreettista niissä on saatu aikaan?

RKP:n Itämeren toimenpideohjelma listaa tärkeimmät Itämerta koskevat parannusehdotukset. Itämeri on myös rkp:n myötävaikutuksella määritelty PSSA-alueeksi, eli erittäin herkäksi merialueeksi. Olemme aktiivisesti työskennelleet parannetun öljyntorjuntavalmiuden eteen, ja nyt kahta rajavartiolaivaa (Tursas ja Uisko) muutetaan yhdistetyiksi valvonta- ja öljyntorunta-alukseksi. Uusi öljyntorjunta-alus Seili otettiin käyttöön Suomenlahdella vuonna 2004. Toinen RKP-aloite hallitusohjelmassa toteutuu kun uusi monitoimialus öljy- ja kemikaliotorjuntaan tilataan. Myös öljyntorjuntaan keskittynyttä tietokeskusta ollaan perustamassa.

Päästökauppa on merkinnyt paljon. Olemme myös saaneet aikaan asetuksen hajaseutujen jätevesistä, joka astui voimaan vuonna 2004. Jätelain täysuudistus on myös vireillä. Uusiutuva energia saa enemmän tukea vuoden 2007 valtion budjetissa. Lisäbudjetissa 16.10.2006 varattiin 6,5 miljoonaa euroa Nuuksion luontokeskukselle. EU-edustajamme on johdonmukaisesti äänestänyt tiukempien päästönormien puolesta.


Mitä ympäristöasioita aiotte ajaa ensi vaalikaudella?

Haluaisimme toteuttaa ekologisen verouudistuksen, jossa ympäristöystävälliset vaihtoehdot verotettaisiin lievemmin, esimerkiksi uusien autojen kohdalla. Jatkamme työtä öljyriippuvuuden vähentämiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen eteen. Haluamme, että Suomesta tulisi maailman johtava maa ympäristöteknologian ja uusiutuvien energiavarojen osalta. Työ Itämeren hyväksi jatkuu.


Onko ympäristöä otettu huomioon puolueen tilaisuuksien järjestämisessä, jäsenten matkustamisessa ynnä muissa käytännön tilanteissa?

Esimerkiksi puoluekokouksissa on riittävästi lajittelupisteitä erityyppiselle papereille. Monet puolueen yhteistyöelimet tapaavat ja kommunikoivat verkon yli matkustamisen sijaan. Jo monta vuotta puolue on joulukorttien sijaan tehnyt hyväntekeväisyyslahjoituksen. Kun EU-edustajamme Henrik Lax täytti 60 oli John Nurmisen säätiö puhtaamman Itämeren puolesta lahjoitusten vastaanottaja tavanomaisten lahjojen sijaan.

Kysymyksiin vastasi suunnittelusihteeri Magnus Öster.
Viite