Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vasemmistoliiton vastaukset kokonaisuudessaan

12.1.2007 5.41

Jussi Laitinen

Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?

Ehkä ilmastomuutokseen liittyvät asiat ovat puhuttaneet eniten, ja niitä on pidetty hyvin esillä myös eduskuntatyössä. Kioton ilmastosopimuksen velvoitteiden täyttäminen on ollut se ohjenuora, jonka puolesta on toimittu ja puhuttu. Tässä asiassa on kritisoitu hallituksen ilmastostrategiaa sen lyhytnäköisyyden takia ja nostettu keskusteluun erilaisia ratkaisumalleja. Kansallisella tasolla voidaan tehdä enemmänkin kuin mikä on hallituksen linja.

Itämeren ja Suomenlahden tila on toinen keskeinen asiakokonaisuus, jota on pohdittu etenkin eduskuntaryhmässä ja puolueen ympäristötoimikunnassa. Suurta huolta ja vaatimuksia nopeista toimista on aiheuttanut se, että vaikka jätevesien käsittelyssä on monin tavoin edistytty, meren tila ei näytä parantuneen. Päinvastoin, kuollut meren pohja näyttää vain lisääntyvän. Oman huolenaiheensa on tuonut Suomenlahden lisääntynyt laivaliikenne, missä öljynkuljetusten osuus on jatkuvasti kasvanut.

Myös muut vesistöihin kohdistuvat päästöt ovat olleet pohdinnassa. Paljon puhuttujen maa- ja metsätalouden aiheuttamien ongelmien lisäksi olemme pohtineet haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesiongelmia. Yllättävän suuri joukko suomalaisia asuu edelleen vesi- ja viemäriverkon ulkopuolella. Kaikista kaivoista ei saa laadukasta talousvettä, ja jätevesien käsittely on puutteellista. Ongelma ei ehkä tunnu isolta, mutta on alueita, joilla esim. pohjavesien laatu on heikentynyt.


Mitä konkreettista niissä on saatu aikaan?

Kioton sopimus oli hyvä alku, mutta se ei riitä. Nyt sentään on merkkejä siitä, että USA:kin alkaa myös ymmärtää ilmansuojelun merkityksen. Ilmastoratkaisut edellyttävät pitäviä kansainvälisiä sopimuksia, ja sillä saralla on paljon tehtävää. Myönteistä kuitenkin on se, että kansainvälisesti on saatu aikaan tärkeitä sopimuksia yhteisistä toimenpiteistä. Kun USA – toivottavasti - tulee jossain vaiheessa tosissaan mukaan, sitten päästäänkin hyvin eteenpäin.

Suomenlahden alueelle on rakennettu Suomen, Venäjän ja Viron yhteinen merenkulun ohjaus- ja valvontajärjestelmä, joka lisää merkittävästi merenkulun turvallisuutta. Uudella kalustolla on kohennettu valmiutta öljyvahinkojen torjuntaan, ja puolueen edustajat ovat aktiivisesti ajaneet öljyntorjuntakeskuksen perustamista.

Haja-asutusalueiden jätevesihuollossa on nyt saatu aikaiseksi selkeät ratkaisut ja aikataulut. Kun näistä pidetään kiinni, on tämä ongelma käytännössä ratkaistu. Mielihyvällä olen pannut merkille, että pohjavesien suojauksia tehdään kohtuulliseen tahtiin kriittisille paikoille. Kansainvälisestikin vertailtuna Suomen pohjavesivarannot ovat mittava aarre, josta on huolehdittava.

Tässä kohdin on paikallaan todeta, että Vasemmistoliitolla on näissä asioissa ollut hyvä lähtökohta. Puolueen kansanedustaja Pentti Tiusanen on eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, ja siinä tehtävässä hän on toiminut hyvin aktiivisesti. Eduskunnan lisäksi Tiusanen on ansiokkaasti toiminut myös kansainvälisissä ympäristökokouksissa.

En voi olla muistuttamatta siitä, että myös kunnissa tehdään käytännön ympäristötekoja jatkuvasti. Lähes kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa on tavalla tai toisella mukana ympäristönäkökulma. Siksi eduskunnan lisäksi myös kunnalliset päättäjät ovat ympäristövaikuttajia.


Mitä ympäristöasioita aiotte ajaa ensi vaalikaudella?

Uskoisin, että ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimet ovat kärkisijalla. Tämä sektori jo yksin muodostaa melkoisen laajan kokonaisuuden. Itämeri pysyy varmasti vahvasti mukana, kuten se on ollut jo vuosia. Joukkoliikenne ja erityisesti rautateiden kehittäminen tulevat todennäköisesti nousemaan nykyistä vahvemmin keskusteluun. Energia-asiat ja erityisesti sähkömarkkinat ovat jo nyt nousseet keskusteluun. Vasemmistoväellä on vahva käsitys siitä, että sähkömarkkinauudistus meni metsään, eikä energiahuoltoa voi jättää markkinoiden hoitoon. Oma arvioni on, että myös kemikaalit nousevat esiin, koska tutkimukset tuovat niistä uutta tietoa, ja aiheuttavat huolestumista.

Vasemmistoliitolla on puoluekokous kesäkuussa 2007. Silloin hyväksytään lähiajan tavoiteohjelma, missä tarkemmin määritellään tavoitteet myös ympäristöasioissa.


Onko ympäristöä otettu huomioon puolueen tilaisuuksien järjestämisessä, jäsenten matkustamisessa ynnä muissa käytännön tilanteissa?

Yhtenäistä ohjeistusta ei ole tehty, mutta puolueväki on omatoimisesti aika hyvin ottanut huomioon myös ympäristöasiat. Tilanne alkaa olla sellainen, että lähes jokaisessa puolueosastossa on ainakin yksi ympäristötietoinen jäsen, joka kyllä valistaa muita. Silloin kun heitä on useampia, tehdään jo konkreettisia ympäristöpäätöksiä.

Mutta näyttää siltä, että käytettävissä materiaaleissa kierrätettävyys tai pitkäkäyttöisyys on yleensä huomioitu. Silloin kun järjestetään tarjoilua, suositaan lähituotantoa tai tehdään itse esim. kakut ja sämpylät. Lähes poikkeuksetta suositaan kotimaisia raaka-aineita. Luomutuotteiden ja reilun kaupan tuotteiden käyttö on lisääntynyt, joskin hitaasti. Puolueen matkustusohjesääntö ”painostaa” joukkoliikenteen käyttöön. Lentäminen on kuitenkin rajoitettu vain pitemmille matkoille. Toimistoissa kierrätys on yleensä järjestetty, mutta eri paikkakunnilla on vielä eroja.

Kysymyksiin vastasi puoluesihteeri Aulis Ruuth.
Viite