Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kokoomuksen vastaukset kokonaisuudessaan

12.1.2007 5.47

Jussi Laitinen

Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?

Itämeren ja vesistöjen suojelu on ollut keskeisellä sijalla Kokoomuksen ympäristöagendalla kuluneella vaalikaudella. Kokoomus korosti näitä asioita jo edellisellä vaalikaudella, jolloin hallitus hyväksyi huhtikuussa 2002 Itämeren suojeluohjelman. Ohjelman toimeenpano jäi Vanhasen hallitukselle, joka ei ole esimerkiksi maatalouden päästöjen vähentämisessä saavuttanut tuon periaatepäätöksen tavoitteita.

Toinen koko vaalikauden ajan esillä ollut asiakokonaisuus on energia- ja ilmastopolitiikka. Hallituksen lupaamaa energia- ja ilmastopoliittista selontekoa jouduttiin odottamaan pitkään. Lopputuloksena viime vuoden lopulla eduskunnan käsittelyyn saatu selonteko ei hallituksen ottamista aikalisistä huolimatta sisältänyt kipeästi tarvittuja pitkälle tulevaisuuteen katsovia kestäviä ja selkeitä ilmastopoliittisia linjauksia.


Mitä konkreettista niissä on saatu aikaan?

Esimerkiksi tänä vuonna Kokoomus vaati omassa budjettivaihtoehdossaan ympäristötöiden määrärahojen lisäämistä. Hallituksen tekemä leikkauspäätös oli mielestämme kohtuuton.

Lisäksi vaadimme Suomenlahden öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustamista viipymättä. Tämä tärkeä asia on viipynyt hallituksen valmistelussa jo aivan liian pitkään. Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella on moninkertaistunut viime vuosien aikana eikä tälle kehitykselle näy loppua. Kansanedustaja Leena Harkimo valmistelee eduskuntaryhmälle raporttia, jonka yhtenä keskeisenä kysymyksenä Itämeren ja Suomenlahden suojelun edistäminen. Raportti toimenpide-esityksineen julkistetaan joulukuussa. On lisäksi muistettava, että ympäristötietoisuuden lisäämiseksi tarvitaan ennen kaikkea yhteiskunnallista keskustelua. Pienet teot ovat tärkeitä.

Ilmastopolitiikan puolella kokoomus oli aktiivisesti vaikuttamassa energia- ja ilmastoselontekoon annetun mietinnön sisältöön. Samanaikaisesti valmisteltiin puolueelle kattava energiapoliittinen kannanotto, joka sisältää myös ilmastopoliittisia linjauksia. Kannanotto hyväksyttiin puoluekokouksessa Joensuussa kesäkuussa 2006. Kannanoton pohjalta on pyritty herättämään keskustelua eri energiantuotantomuotojen tarjoamista tulevaisuuden vaihtoehdoista.


Mitä ympäristöasioita aiotte ajaa ensi vaalikaudella?

Jatkamme johdonmukaisesti tuttujen ympäristöasioiden parissa. Kokoomus korostaa jatkossakin Itämeren ja vesistöjen suojelun tärkeyttä sekä energia- ja ilmastopolitiikan linjavalintojen vaikutusta elinympäristöömme.

Ympäristöhallinnon kehittäminen ja resurssien lisääminen esimerkiksi ympäristövalitusten käsittelyyn ovat myös keskeisiä asioita. Pitkät käsittelyajat lisäävät turhautumista ja sitä kautta tiettyä ympäristövastaisuutta. Tämä ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.


Onko ympäristöä otettu huomioon puolueen tilaisuuksien järjestämisessä, jäsenten matkustamisessa ynnä muissa käytännön tilanteissa?

On huomioitu siten, että korvaamme mahdollisia matkakustannuksia puolueen virallisten elinten kokouksiin lähinnä VR:n kakkosluokan mukaan.

Kysymyksiin vastasi puoluesihteeri Taru Tujunen.
Viite